lausunto Anttilan tilakeskuksen rannan virkistyskäytön kehittämissuunnitelmasta.

24.4.2021

Tuusulan Kunta

Kaavoitus

kaavoitus@tuusula.fi

Tuusula-Seura ry esittää seuraavaa:

1.

Tuusulanjärvi valittiin Suomen maakuntajärveksi vuonna 2011 ja siitä todettiin, että vähäjärvisellä Uudellamaalla se muodostaa ainutlaatuisen arvokkaan maisemaelementin,

Kunnalla on kautta aikojen ollut periaatteena, että järvi säilyisi mahdollisimman alkuperäisessä asussaan, koska sillä on arvokkaat perinteet Suomen kultakauden taiteilijoiden tyyssijana. Sibelius, Järnefelt, Halonen, Erkko, Setälä, Leino, Aho, jne. ovat asuneet järven välittömässä

läheisyydessä ammentaen maisemasta aineksia tuotantoonsa.

Siksi Tuusula-Seura ry pitää tärkeänä, että näitä periaatteita kunnioitettaisiin myös tulevaisuudessa, eikä puututtaisi järven ainutlaatuisiin maisemiin.

2.

Aikaisemmin on pidetty tärkeänä, että mitään saunoja, pukukoppeja, eikä muita rakennelmia saa tehdä järvelle, tai lähelle vesirajaa, joka muuttaisi maisemaa. Myös laiturien piti olla mahdollisimman huomaamattomia.

Nyt on kuitenkin lähdetty täysin eri linjoille rakentamalla keskelle järveä Fjällbon kohdalle massiivinen katos, joka tarve on kyseenalainen ja joka näkyy järven päästä päähän.

Veneiden kiinnitykseen ja uimiseen olisi riittänyt pelkkä matala laituri.

3.

Nyt esitetyssä suunnitelmassa työntyy kauas rannasta aivan kohtuuttoman kokoinen kelluva laituri ja jopa keinotekoinen saari.  Molemmat hallitsevat maisemaa koko järven eteläpään osalta. Nykyinen luonnonläheinen maisema kirkon rannasta muuttuu täysin. Myöskin avara talvinen maisema rikkoutuu.

Aivan rantaan on suunniteltu useita erilaisia rakennuksia ja muita rakennelmia, jotka pitäisi siirtää kauemmas rannasta ja suojata puustolla tms. niin, että rantamaisema säilyy mahdollisimman ehyenä ja alkuperäisenä.

4.

Kelluva saari on tällä järvellä ehdottomasti vieras elementti ja se ja laituri molemmat vaativat raskaat betoniankkurit liejuiseen pohjaan sekä kiinnikkeet, jotta ne eivät jäiden lähtiessä vahingoitu. Silti ne tulevat vaatimaan jatkuvaa oikaisua ja korjausta vuosien myötä.

5.

Tuusulan järvi on uinnin kannalta varsin huono. Se on matala, vesi sameaa ja pohja pehmeää liejua. Kaislikko ja muut vesikasvit valtaavat jatkuvasti lisää alaa. Uintikausi on lyhyt ja sitä lyhentää vielä ajoittainen leväkukinto. Näitä muutamia päiviä varten ei järvelle pidä rakentaa näin massiivisia rakenteita. Jos vielä tehdään uintipaikka laitureineen ja muine rakennelmineen Tuuskodon rantaan ja sieltä vielä kelluva silta venerantaan on koko alkuperäinen maisema tuhottu. Uintipaikat pitää keskittää jo oleville uimapaikoille ja erityisesti lähellä olevalle Rusutjärvelle, jossa on jo valmiina tarvittavat erinomaiset fasiliteetit. Myös ranta ja veden laatu ovat huomattavasti paremmat. Tai käyttää nämä varat maauimalan tekoon Hyrylään.

Jos haluaa välttämättä uida Tuusulanjärvessä, on siihen hyvät mahdollisuudet Järvenpäässä, eikä uusia ole tarve tehdä.

6.

Järvi sopii parhaiten veneilyyn, kalastukseen, rannoilla patikointiin ja oleskeluun, jolloin kaikki nämä rakenteet ovat turhia ja vain pilaavat

alkuperäisen luonnonmaiseman. Huomaamattomat ja mahdollisimman lähellä rantaa olevat venelaiturit ovat tarpeellisia ja niihin kannattaa panostaa. Grillaus ja auringonottopaikat voidaan tehdä kauemmas rannasta.

7.

Järven rantoja on syytä raivata yhä lisääntyvän umpeen kasvamisen estämiseksi, koska se vain palauttaisi maisemat lähemmäs alkuperäistä. Samalla paranisivat näkymät näiltä kävelyreiteiltä järvelle. Kaikenlaisten ympäristöä muuttavien keinotekoisten rakenteiden tekoa pitäisi välttää.

8.

Kaiken kaikkiaan jos Fjällbon laiturin lisäksi toteutetaan Anttilanrannan esitetyt suunnitelmat, Tuuskodon uimaranta ja ponttoonisilta uimarannalta venerantaan merkitsee se koko järven eteläpään perinteisen kulttuurimaiseman häviämistä.

Veneily, kalastus, pyöräily ja patikointi ovat lisääntyviä harrastuksia ja paljon tärkeämpiä kuin uinti ja osin vielä ympärivuotisia harrastuksia.  Niitä varten kannattaa panostaa, mutta on erittäin tärkeää, että se tehdään maisemaa, luontoa ja ympäristöä säästäen ja hyvin ympäristöön sulautuen, eikä niin rajulla tavalla, kuin näissä suunnitelmissa on esitetty.

Tuusulassa 12.04.2021

Tuusula Seura ry

Puheenjohtaja Sakari Heikkilä                         Sihteeri Ritva Ohmeroluoma