Lausunto Tuusulajärven ympäristön kehittämissuunnitelmasta

Keski-Uusimaa 23.4.2021

Kulttuuriympäristöä tulisi vaalia Yleissuunnitelma:

Tuusula-Seura ei haluaisi rakennuksia tai rakenteita Tuusulanjärven rannoille. Tuusula Tuusula-Seura ry:n on antanut kunnalle lausunnon Tuusulanjärven rantojen virkistyskäytön yleissuunnitelmasta.

– Tässä yleissuunnitelmassakin korostetaan useaan kertaan Tuusulanjärveä tärkeänä kulttuuriympäristönä ja sen keskeisyyttä kaikissa suunnitelmissa. Toisaalta monet siinä esitetyt ehdotukset sotivat suoranaisesti tätä vastaan.

Seura korostaa neljää seikkaa.

– Koko Rantatie ja osa Kirkkotiestä on ilman kävelytietä ja se tekee niistä yhä kasvavan auto- ja kevyen liikenteen kannalta ongelmallisia. Ensimmäinen asia on, että kunta ei entisestään vaikeutettaisi tilannetta kaavoittamalla jatkuvasti uusia tontteja ja tiivistämällä vanhaa rakennuskantaa teiden vaikutuspiirissä.

– Koska molemmat tiet ovat tämänkin selvityksenkin mukaan ainutlaatuiset koko valtakunnassa, niin uusien rakennuskaavojen tekeminen tulisi välittömästi lopettaa järven ja näiden teiden väliseltä alueelta, sekä niiden välittömästä läheisyydestä.

Lisäksi seura katsoo, että teiden varsilla olevat peltoaukeat tulisi säilyttää niiden maisemallisuuden vuoksi. Seura toivoo, että Fjällbon puistoalueelle ei rakennettaisi rakennuksia, koska lisärakentaminen toisi lisää liikennettä Rantatielle. Seura uskoo, että suosittu puistoalue vaatii varmasti tulevaisuudessa lisää tilaa sekä parkkeeraukselle ja monille mahdollisille uusille toiminnoille ja tapahtumille.

Yleissuunnitelmassa esitettyä kelluvaa rantaraittiakin seura kritisoi.

– Ensimmäinen kysymys

on, että mihin sellaista tarvitaan, kun rantaan on jo rakennettu erinomainen kävelyreitti samalle välille? Toinen ongelma tulisi olemaan sen ja rannan väliin jäävä ”sisäjärvi”. Se estäisi veneiden pääsyn ulos osasta ”sisäjärveä” joko kokonaan, tai (sinne) pääsisi jonkin kaarisillan kautta. Sen rakentaminen ja huoltaminen ovat todella kalliita, verrattuna siihen, mitä sillä saavutetaan. Tuuskodon kohdalle suunniteltua uimarantaa Tuusula-Seura ei kannata, koska Tuusulanjärvi on matala, vesi sameaa ja pohja pehmeää liejua, etenkin Tuuskodon kohdalla.

– Kaislikko ja muut vesikasvit valtaavat jatkuvasti lisää alaa. Uintikausi on lyhyt ja sitä lyhentää vielä ajoittainen leväkukinto. Näitä muutamia päiviä varten ei järvelle pidä rakentaa näin suuria rakenteita.