Toimintasuunnitelma 2017

 

TUUSULA-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

1.    Tuusula-Seuran toiminnan tarkoitus

 

Tuusula- Seura ry:n sääntöjen mukaan toiminnan tarkoituksena on:

 

 • kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen
 • elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyisyyden lisääminen
 • kotiseututietoisuuden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen
 • kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen

 

Tuusula- Seura järjestää kotiseutuaiheisia tilaisuuksia sekä jäsenille että kaikille kotiseudustaan kiinnostuneille henkilöille. Tilaisuuksissa paneudutaan ajankohtaisiin aiheisiin ja samalla lisätään kuulijoiden tietoisuutta kotiseudusta ja sen kehityksestä. Järjestämme myös tapahtumia sekä retkiä ja matkoja. Tuusula- Seura toimii kotiseutumme koko alueella.

 

2.         Varsinainen toiminta

 

2.1            Taustaa vuoden 2017 toimintasuunnitelmalle.

 

Toimintasuunnitelman 2017 erityispiirre on  Suomi 100-v juhlavuosi.

Juhlavuosi huomioidaan monipuolisesti seuran toiminnassa. Perinteisten tapahtumien lisäksi on myös uusia merkittäviä tilaisuuksia.

 

 

2.2            Keskeiset tapahtumat.

 

100 v- juhlavuoden johdosta seura järjestää yhdessä Tuusulan kunnan kanssa yleisöluentosarjan ( 8 luentoa ).

 

Nuorten kesäleiri kesäkuun alussa 2016 onnistui erinomaisesti. Vastaava nuorisoleiri järjestetään myös vuonna 2017.

 

Kustannustoiminnassa huomioidaan juhlavuosi. Aikakirjan XXVIII sisällön pääosan muodostavat Suomi 100v luentosarjat. Lisäksi kirjaan tulee artikkeleita 1960-1980 lukujen arjen elämästä Tuusulassa.

 

Uutena kustanteena tehdään kotiseutuaiheinen värityskirja.

 

 

2.3            Vuoden 2017 tapahtumat ja retket

 

 • Osallistutaan Ilmatorjuntamuseon järjestämään Laskiaisriehaan.
 • Kotiseutukirjojen näyttely Tuusulan kunnantalon ala-aulassa maaliskuussa.
 • Teatteri- tai konserttimatka kahdesti.
 • Tuusula-Seuran sääntömääräinen kevätkokous ruusuineen ja risuineen pidetään maaliskuun lopulla.
 • Nuorisoleiri kesäkuun alussa
 • Osallistutaan Klaavolantien kyläjuhlaan.
 • Aleksis Kiven päivää vietetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
 • Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään marraskuun lopulla ja samalla julkistetaan Aikakirja XXVIII
 • Yhteismyyjäiset joulukuun alkupuolella.

*  Tuomaasta Nuuttiin–tapahtuma Tuusulan kirkonmäellä.

* Muut erikseen johtokunnassa sovittavat, Seuran tarkoitusta edistävät  tapahtumat.

 

3.         Aikakirja XXVIII

 

Aikakirja julkaistaan perinteen mukaisesti  vuoden 2017 syyskokouksen yhteydessä. Kirjan pääsisältö muodostuu juhlavuoden esitelmistä. Kirjaan tulee myös artikkeleita, joissa tarkastellaan Tuusulan arkea 1960-1980 luvuilla.

 

4.         Nuorisotoiminta

 

Pyritään yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa lisäämään koululaisten kotiseututietoutta. Seura on tehnyt Aikakirjoista kotiseutuopetuksen tueksi oppaan opettajille. Aikakirjojen artikkelit on ryhmitelty sisältöjensä mukaan niin että ne helpottavat kotiseutuopetusta.

Järjestetään kotiseutupainoitteinen kesäleiri nuorille.

Kustannetaan ja julkaistaan värityskirja.

 

5.         Kehitystoiminnat

 

Kuntasektorin muutokset ja oman kunnan kehityshankkeet huomioidaan Tuusula-Seuran kotiseututyössä. Kaavoituslausunnot annetaan hankkeista, jotka liittyvät läheisesti seuran toiminnan tarkoitukseen ja kotiseututyöhön.

Kotiseutu- ja kyläyhdistysten keskinäistä yhteydenpitoa ja keskustelua parannetaan yhteisen facebook- ryhmän avulla.

 

6.         Hallinto

 

Johtokunta voi tarpeen mukaan muodostaa erilaisia toimikuntia tukemaan johtokunnan työskentelyä.

Johtokunta valitsee seuran sääntöjen mukaisesti seuran sihteerin ja rahastonhoitajan.

Seura tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumista jäsenkirjeillään, joita lähetetään seuran jäsenille kahdesti vuodessa. Niille seuran jäsenille, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa jäsenkirjeet lähetetään s- postitse ja muille jäsenille kirjeenä. Vuosikokouskutsut lähetetään jäsenkirjeinä. Jäsenmaksulomakkeet liitetään jäsenkirjeisiin.

Yhdistysavaimella tehtyjen verkkosivujen (www.tuusulaseura.fi) monipuolista käyttöä laajennetaan.

 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

                                                           

 

 

 

TUUSULA-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

 

 

1.    Tuusula- Seuran toiminnan tarkoitus

 

Tuusula- Seura ry:n sääntöjen mukaan toiminnan tarkoituksena on:

 

 • kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen
 • elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyisyyden lisääminen
 • kotiseututietoisuuden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen
 • kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen

 

Tuusula- Seura järjestää kotiseutuaiheisia tilaisuuksia sekä jäsenille että kaikille kotiseudustaan kiinnostuneille henkilöille. Tilaisuuksissa paneudutaan ajankohtaisiin aiheisiin ja samalla lisätään kuulijoiden tietoisuutta kotiseudusta ja sen kehityksestä. Järjestämme myös tapahtumia sekä retkiä ja matkoja. Tuusula- Seura toimii kotiseutumme koko alueella.

 

2.         Varsinainen toiminta

 

2.1            Taustaa vuoden 2016 toimintasuunnitelmalle.

 

Toimintasuunnitelman 2016 erityispiirre on  70-v juhlavuosi.

 

Juhlavuosi huomioidaan monipuolisesti seuran toiminnassa, Perinteisten tapahtumien lisäksi on myös uusia merkittäviä tilaisuuksia.

 

Tuusula- Seura täyttää 70 vuotta 14.4.2016.

 

2.2            Keskeiset tapahtumat.

 

70 v- juhlavuoden kunniaksi seura järjestää jäsenilleen illanvieton 15.4.2016 kokoushotelli Gustavelundissa klo 18.- 22.00. Teemaan sopivaan juhlaan sisältyy myös hyvä ruoka  ja elävä orkesterimusiikki.

 

Uutena toimintamuotona on kesäkuun toisella viikolla Ilmatorjuntamuseon alueella pidettävä kotiseutupainotteinen kesäleiri nuorille.

 

Kustannustoiminnassa huomioidaan juhlavuosi. Aikakirjan XXVII keskittyy seuran 70:n vuoden taipaleeseen. Seura julkaisee oman Tuusula-aiheisen postikortin. Postkortin suunnittelukilpailu on alkanut Keudassa oppilaskilpailuna. Kortin toivotaan ilmentävän jotakin olennaista Tuusulasta tai tuusulalaisuudesta.

 

 

2.3            Vuoden 2016 tapahtumat ja retket

 

 • Osallistutaan Ilmatorjuntamuseon järjestämään Laskiaisriehaan 7.2.2016.
 • Teatteri- tai konserttimatka kahdesti.
 • Tuusula-Seuran sääntömääräinen kevätkokous ruusuineen ja risuineen pidetään maaliskuun lopulla.
 • Osallistutaan Klaavolantien kyläjuhlaan.
 • Aleksis Kiven päivää vietetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa 10.10.2016.
 • Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään marraskuun lopulla ja samalla julkistetaan Aikakirja XXVII
 • Joulumyyjäiset Halosenniemessä ja yhteismyyjäiset joulukuun alkupuolella.

*  Tuomaasta Nuuttiin–tapahtuma Tuusulan kirkonmäellä 21.12.2015.

* Muut erikseen johtokunnassa sovittavat, Seuran tarkoitusta edistävät  tapahtumat.

 

3.         Aikakirja XXVII

 

Tuusula- Seuran 70-v historiikki on tarkoitus toteuttaa osana vuoden 2016 Aikakirjaa. Sen ei ole tarkoitus olla ns. perinteinen historiikki, jollaisia seuran 50- ja 60- vuotis historiikit ovat, vaan se on  seuran vielä elossa olevien entisten puheenjohtajien kerrontaa oman puheenjohtajakautensa tapahtumista ja kokemuksista. Tavoitteena on noin 50+ sivun historiikkiosuus, jolloin muille Aikakirjan artikkeleille jää myös tilaa. Historiikkiosuuden kokoonpanija on Ilkka Ertimo.

Aikakirja julkaistaan perinteen mukaisesti  vuoden 2016 syyskokouksen yhteydessä.

 

4.         Nuorisotoiminta

 

Pyritään yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa lisäämään koululaisten kotiseututietoutta.

Tuusula- Seura järjestää kotiseutupainotteisen kesäleirin 9-14 vuotiaille koululaisille Ilmatorjuntamuseon alueella 13-17.6.2016  päivittäin klo 9-15. Leirin suunnittelun ja vetämisen hoitaa Keudan nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajalinja. Leiriin voidaan ottaa 20-30 koululaista. Leirimaksu on tarkoitus pitää kohtuullisena (30€/ osallistuja) seuran tuen avulla.

 

5.         Stipendit

 

Seura ottaa juhlavuonna käyttöön stipendit, jotka kohdennetaan Tuusulan yläkouluille (5kpl), postikortin suunnittelukilpailuun ja historiikkiosuuden kokoamiseen.

Talousarvioon on varattu yhteensä 1000€ stipendirahaa.

 

 

6.         Kehitystoiminnat

 

Kuntasektorin muutokset ja oman kunnan kehityshankkeet huomioidaan Tuusula-Seuran kotiseututyössä.

Kotiseutufoorumin työtä jatketaan esiin tulevien aiheiden ja tapahtumien pohjalta. Kotiseutu- ja kyläyhdistysten keskinäistä yhteydenpitoa ja keskustelua parannetaan yhteisen facebook- ryhmän avulla.

7.         Hallinto

 

Johtokunta järjestäytyy toimikunniksi, jotka hoitavat toimintasuunnitelman mukaiset tehtävät varsin itsenäisesti. Vuonna 2016 toimikuntia ovat Aikakirjatoimikunta, Tapahtumatoimikunta, Nuoriso- ja Tulevaisuustoimikunta.

Johtokunta valitsee seuran sääntöjen mukaisesti seuran sihteerin ja rahastonhoitajan.

Tuusula- Seuran tiedottajana toimii Sanna Salmela.

Seura tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumista jäsenkirjeillään, joita lähetetään seuran jäsenille kahdesti vuodessa. Niille seuran jäsenille, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa jäsenkirjeet lähetetään s- postitse ja muille jäsenille kirjeenä. Vuosikokouskutsut lähetetään jäsenkirjeinä.

Yhdistysavaimella tehtyjä verkkosivujen (www.tuusulaseura.fi) monipuolista käyttöä laajennetaan.