Yleistä

Toimintaperiaatteet

 

Tuusula-Seura ry:n toiminnan tarkoituksena on kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen, elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyisyyden lisääminen, kotiseututietouden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen sekä kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen. Lue lisää

Seuran säännöt

Säännöt on hyväksytty Suomen Kotiseutuliiton hallituksessa, vahvistettu Suomen Kotiseutuliiton valtuuskunnan syyskokouksessa sekä hyväksytty yhdistysrekisterin ennakkotarkastuksessa. Lue lisää

Tuusula-Seura ennen ja nyt

Tuusula-Seuraa perustettaessa elettiin välittömästi sodan jälkeistä aikaa. Sillä oli varmastikin vaikutuksensa sekä itse perustamiseen että sen muotoihin maan etsiessä uutta tulevaisuutta. Huhtikuussa 1946 pidettiin sitten kokous kotiseutuyhdistyksen perustamiseksi varsin nimekkään joukon voimalla. Lue lisää

 

Toimihenkilöt, hallitus ja toimikunnat

Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kymmenen (10) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.  Seurassa on kaksi toimikuntaa: Aikakirja toimikunta ja Tapahtumatoimikunta .