Esitys ELY-keskukselle kunnantalon suojelemisesta

15.1.2021

Tuusula-Seura Ry                                                                            ESITYS

16.12.2020

Uudenmaan ELY-keskus

Ylitarkastaja Henrik Wager
Opastinsilta 12 B
PL 36
Puh. 040 488 1669

00521 HELSINKI

ESITYS RAKENNUKSEN SUOJELEMISESTA

Esitys         

1.  Esitämme Tuusulan kunnantalon suojelemista Lain rakennusperinnön
suojelemisesta 4.6.2010/498 mukaisesti.

2. Esitämme ELY-keskuksen asettavan kohteelle 6 pykälän mukaisen vaarantamiskiellon siihen asti, kunnes ELY-keskus on tehnyt päätöksen tämän hakemuksen kohdasta 1 tai kunnes tulevan asemakaavoituksen yhteydessä päätetään Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kunnantalon suojelemisesta.

Kohde

Tuusulan kunnantalo
osoitteessa Hyryläntie 16 04300 TUUSULA,
kiinteistörekisteriyksikkö 858-402-13-1
omistaja: Tuusulan kunta

Hakija

Tuusula-Seura ry
Y-tunnus 0203642-9

Puheenjohtaja Sakari Heikkilä
Vanha Siltalantie 7
04380 Tuusula
p. 0400 639 979
sähköposti: sakari.heikkila@luukku.com

Hakija on Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 5 pykälän 2 momentin mukainen yhdistys, jonka toimialaan kuuluu kulttuuriperinnön vaaliminen.

Liite Yhdistyksen säännöt

 

Tilanne

  1. Tuusulan kunnanvaltuusto on 29.5.2017 tehnyt pykälän §88 Kunnantalon hankesuunnitelma päätöksessä päättänyt luopua kunnantalon peruskorjaamisesta ja valtuuttanut tilakeskuksen hakemaan kunnantalon purkulupaa.

Liite Kunnanvaltuusto 29.5.2017 §88 Kunnantalon hankesuunnitelma

  1. Tuusulan tilakeskus on hakenut rakennukselle purkulupaa, joka on myönnetty vuonna 2018.

Purkulupahakemukseen antamassaan lausunnossaan Keski- Uudenmaan maakuntamuseon näkemys on, että esitetyt selvitykset eivät anna riittäviä perusteita rakennuksen purkamiselle.

Liite Tuusulan kunnantalo purkamishakemus 5.3.2018 lausunto museo

  1. Tuusulan kunta on luopunut Tuusulan kunnantalon tilojen käytöstä keväällä 2020 ja valmistelee parhaillaan rakennuksen purkua vuoden 2021 aikana.

Perustelut

  1. Tuusulan kunnantalo Hyrylän keskustassa (poistunut käytöstä keväällä 2020) on suomalaisen arkkitehtuurin kärkinimiin kuuluneen arkkitehti, professori Arto Sipisen kilpailuvoittona suunnittelema kunnantalo, joka otettiin käyttöön 1.12.1980.

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo on vastustanut kunnantalon purkua lausunnossaan 5.3.2018.

  1. Tuusulan yleiskaavatyön yhteydessä on laadittu Kulttuurimaisema ja rakennuskantaselvityksiä, joiden osassa 2 käsitellään Hyrylän taajamaa ympäristöineen.

Kulttuurimaisema ja rakennuskanta
Osa 2/8. Hyrylän taajama ympäristöineen

Sivu 53:

”Hieman etäämmällä, vanhan Hämeentien v Arto Sipisen kilpailuvoittona suunnittelema kunnantalo (34d; luokka 3) on tyyppiesimerkki 1970-80-luvun vaihteen julkisesta rakentamisesta. Kunnantalo otettiin käyttöön 1.12.1980. Rakennuskokonaisuuden kunnantalo, kauppakeskus ja terveysasema arkkitehtoninen arvo paikallisella tasolla on suuri ja se ottaa hyvin huomioon kasarmialueen punatiiliarkkitehtuurin.”

  1. Vaarana on, että kunnantalon purkamisen myötä Hyrylän keskustasta häviää alueelle tärkeä miljöö. Kunnantalolla on suuri kaupunkikuvallinen merkitys aikakautensa malliesimerkkinä julkisesta rakentamisesta ja osana Hyrylän keskustan rakennushistoriallista kerrostumaa sekä kulttuuri- ja arkkitehtuurihistoriallista ulottuvuutta.

 

 

Tuusulassa 16. päivänä joulukuuta 2020

Kunnioittaen

TUUSULA-SEURA RY

 

Sakari Heikkilä                                      Ritva Ohmeroluoma      
puheenjohtaja                                        sihteeri

 

 

Liitteet

  1. Kunnanvaltuusto 29.5.2017 §88 Kunnantalon hankesuunnitelma
  2. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo on vastustanut kunnantalon purkua lausunnossaan 5.3.2018.
  3. Tuusulan kunnnantalo rakennushistoriallinen selvitys 2018-07-06
  4. Kulttuurimaisema ja rakennuskanta Osa 2/8. Hyrylän taajama ympäristöineen – ote selvityksestä