Kevätkokous 2019

Tuusula-Seura ry:n kevätkokous

 

Pöytäkirja

Aika            Torstai 28.3.2019 klo 19.00-19.25

Paikka        Tuusulan seurakuntakeskus, Rykmentintie 34, 04300 Tuusula

Ennen kokousta Tuusula-Seuran Ruusu luovutettiin Raimo ja Kirsti Stenvallille - tuusulalaiselle yrittäjäpariskunnalle, joka on ollut vahvasti mukana urheilun, nuorisotyön, kuntapolitiikan ja autoilukulttuurin alalla.

 

Suomen Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja Sampo Suihko piti kokousesitelmän aiheesta Kotiseututyö yhdistää.

 

1. Kevätkokouksen avaus

Johtokunnan puheenjohtaja Sakari Heikkilä avasi kevätkokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkistajan valinta

Päätös Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuulikki Petäjäniemi ja sihteeriksi Sylvia Appelberg. Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Heikki Simola ja Lauri Perasto.

3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todetaan läsnäolijat osallistujalistan mukaan.

Liite 1

Seuran sääntöjen mukaan kokous on kutsu koolle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Ilmoitus julkaistiin Keski-Uusimaassa ja Keski-Uusimaa Viikko -lehdessä 10.3.2019. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu jäsenille jäsenkirjeessä 3.2.2019 sekä sähköpostilla 10.3.2019.

Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Osallistujalistan mukaan paikalla oli 35 henkilöä.

4. Esityslistan hyväksyminen

Liite 2

Päätös Esityslista hyväksyttiin.

5. Vuoden 2018 toimintakertomuksen, tilien sekä toiminnantarkastajien lausunnon käsittely

Sakari Heikkilä esitteli vuoden 2018 toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen

Liitteet 3-5

Kokouksen puheenjohtaja luki toiminnantarkastuskertomuksen siihen sisältyvine, seuraavan sisältöisine lausuntoineen:

”Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöstä koskevien muiden määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää johtokunnan jäsenille ja muille vastuuvelvollisille tarkastamaltamme toimintavuodelta. ”

Liite 6

Asiakirjat käsiteltiin eikä niihin tehty muutosehdotuksia.

6. Edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Päätös Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin yksimielisesti tilivelvollisille.

7. Tuusula-Seuran äänivaltaisen edustajan valitseminen Suomen kotiseutuliiton vuosikokoukseen v. 2019

Tuusula-Seuran johtokunta päätti kokouksessaan 26.2.2019 § 6 ehdottaa seuran kevätkokoukselle Sakari Heikkilän valitsemista Tuusulan-Seuran äänivaltaiseksi edustajaksi Suomen kotiseutuliiton vuosikokoukseen.

Päätös Päätettiin valita Sakari Heikkilä Tuusula-Seuran äänivaltaiseksi edustajaksi Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen v. 2019.

8. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Ei ollut muita esille tulevia asioita.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.25.

 

Vakuudeksi

 

Tuulikki Petäjäniemi                      Sylvia Appelberg

puheenjohtaja                                 sihteeri

 

Olemme tarkistaneet Tuusula-Seuran 28.3.2019 pidetyn kevätkokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

 

Heikki Simola                               Lauri Perasto

 

Liitteet

1. Osallistujalista

2. Esityslista

3. Toimintakertomus 2018

4. Tuloslaskelma 2018

5. Tase 2018

6. Toiminnantarkastuskertomus

Sakari Heikkilä
Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja
Kirsti ja Raimo Stenvall