Kevätkokous 2021

Tuusula-Seuran ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2021

PÖYTÄKIRJA

Aika           Tiistai 27.4.2021, klo 18.35

Paikka        Vanha Siltalantie 7, Tuusula

1.Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Sakari Heikkilä avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkistajan valinta

Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle puheenjohtajaksi Ilkka Ertimo, sihteeriksi Ritva Ohmeroluoma ja pöytäkirjantarkastajat sekä tarvittaessa samalla ääntenlaskijat.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Ertimo ja sihteeriksi seuran sihteeri Ritva Ohmeroluoma sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Mikko Holma ja Juhani Laakso

3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todetaan läsnäolijat.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle Jäsenkirjeellä. Jäsenkirje lähetetään sähköpostilla jäsenille, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen jäsenrekisterissä. Niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitetta rekisterissä ei ole, jäsenkirje lähetetään postitse. Lisäksi kokouksesta tiedotetaan ilmoituksella Keski-Uusimaa ja Keski-Uusimaa Viikko -lehdissä sekä seuran verkkosivulla ja fb-sivulla.

Sääntöjen mukaan kevätkokous tulee pitää maaliskuun loppuun mennessä. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille 14 päivää ennen kokousta.

Korona pandemian aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen, kevätkokous voidaan pitää kesäkuun loppuun mennessä. Ilmoitus julkaistiin Keski-Uusimaassa -lehdessä 11.4.2021. Sähköpostikutsu sekä kutsu niille, joilla ei ole sähköpostia kirjeitse, lähetettiin 11.4.2021. Kutsu laitettiin myös seuran Facebook-sivulle ja seuran kotisivuille samana päivänä.

Päätösehdotus: Hyväksytään seuran kevätkokous näissä poikkeusoloissa laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska kuusi jäsentä oli kokouspaikalla ja seitsemäntoista etäyhteyden päässä TEAMS-sovelluksen avulla kokouksen alussa. Kokouksen aikana klo 18.40 lii ttyi kokoukseen vielä yksi yhdistyksen jäsen.

Kokoukseen osallistuneiden nimilista pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

4. Esityslistan vahvistaminen

Päätösehdotus: Vahvistetaan jäsenille etukäteen lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. Vuoden 2020 toimintakertomus

Tuusula-Seuran johtokunta esittää kevätkokoukselle hyväksyttäväksi liitteen 2 mukaista vuoden 2020 toimintakertomusta. Kirjepostina lähetetyssä kokouskutsussa on maininta, että asiakirjan voi pyytää sihteeri Ritva Ohmeroluomalta.

Päätösehdotus: Hyväksytään vuoden 2020 toimintakertomus.

Päätös: Seuran hallituksen puheenjohtaja Sakari Heikkilä esitteli toimintakertomuksen kokousväelle. Toimintavuosi oli hyvin poikkeuksellinen. Lumeton talvi ja maaliskuussa tulleet Covid19-epidemiasta johtuneet rajoitukset estivät yleisötapahtumien järjestämisen. Suunnitelmissa ollut laskiaistilaisuus peruttiin lumen puutteen johdosta. Maaliskuulle sovittu teatteri peruuntui edellisenä päivä, koska kaikki Suomen yleisötilat suljettiin epidemian vuoksi. Kevätkokous, jossa hyväksyttiin vuoden 2019 toiminta ja myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle, saatiin pidettyä 22. syyskuuta 2020 – tämäkin poikkeuksellisena ajankohtana.

Covid19-epidemian pahentuessa uudestaan, syyskokousta ei voitu enää pitää vuoden 2020 aikana.

Vuoden vaihteessa 31.12.2020 seuran jäsenmäärä oli 447 henkilöä.

Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta (liite 2).

6. Vuoden 2020 tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunnon käsittely

Liitteenä on vuoden 2020 tilinpäätös. Liite 3

Kirjepostina lähetetyssä kokouskutsussa on maininta, että asiakirjan voi pyytää sihteeri Ritva Ohmeroluomalta. Toiminnantarkastajien lausunto esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus: Todetaan tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto käsitellyiksi.

Päätös: Rahastonhoitaja Mirja Collin esitteli vuoden 2020 tilinpäätöksen kokousväelle todeten, että Covid19-epidemia vaikutti esim. Aikakirjan ja viirien myyntiin. Vaikeuksista huolimatta seuran tulos oli alijäämäinen vain – 457,41 €.  Seuran oma pääoma oli tilikauden lopussa 30 749,55 € (vuoden 2019 tilinpäätöksessä oma pääoma 31 219,06 €) (liite 3).

Kokouksen puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien lausunnon, jossa todettiin yhdistyksen toimintaa ja hallintoa hoidetun yhdistyslain ja tehtyjen päätösten mukaisesti. Tarkastajat puolsivat tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä sekä hallitukselle että tilivelvollisille (liite 4).

Koska puheenvuoropyyntöjä ei esitetty, katsoi puheenjohtaja tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon käsitellyksi ja vahvisti asian nuijaa kopauttaen.

7. Edellisen vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Päätösehdotus: Vahvistettaan Tuusula-Seura ry:n vuoden 2020 tilinpäätös. Myönnetään tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.

Päätös: Vahvistettiin vuoden 2020 tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johto-kunnalle sekä tilivelvollisille.

8. Tuusula-Seuran äänivaltaisen edustajan valitseminen Suomen kotiseutuliiton vuosikokoukseen

Tuusula-Seuran sääntöjen 7. §:n mukaisesti Yhdistyksen kevätkokouksessa valitaan yhdistyksen äänivaltainen edustaja Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen.

Tuusula-Seuran johtokunta päätti ehdottaa seuran kevätkokoukselle puheenjohtaja Sakari Heikkilän valitsemista Tuusulan-Seuran äänivaltaiseksi edustajaksi Suomen kotiseutuliiton vuosikokoukseen.

Päätösehdotus: Valitaan puheenjohtaja Sakari Heikkilä Tuusula-Seuran äänivaltaiseksi edustajaksi Suomen Kotiseutuliitto ry:n vuosikokoukseen.

Päätös: Valittiin seuran puheenjohtaja Sakari Heikkilä Tuusula-Seuran äänivaltaiseksi edustajaksi Suomen Kotiseutuliitto ry:n vuosikokoukseen.

9. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää.

Johtokunnalle ei ole esitetty jäsenistöltä eikä johtokunta esitä muita käsiteltäviä asioita.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Ilkka Ertimo kiitti kaikkia kokoukseen osallistuneita ja totesi, että kokous onnistuttiin viemään läpi yllättävän hyvin, vaikka suurin osa osallistujista olikin etäyhteyden päässä. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi

 

_______________________                                 ______________________

Ilkka Ertimo                                                       Ritva Ohmeroluoma

puheenjohtaja                                                    sihteeri

 

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet

 

________________________                               _____________________

Mikko Holma                                                      Juhani Laakso

 

Liite 1: Osallistujalista

Liite 2: Toimintakertomus

Liite 3: Tilinpäätös

Liite 4: Toiminnantarkastajien lausunto