Kevätkokous 2024

 

Tuusula-Seura ry:n sääntömääräinen kevätkokous 2024

PÖYTÄKIRJA

 

Aika          Tiistai 26.3.2024, klo 19.00

Paikka      Kulttuuritalo Monio, Riihisali, Pataljoonantie 6, Hyrylä

 

1.Kokouksen avaaminen

Seuran puheenjohtaja Jari Anttalainen avasi Tuusula-Seura ry:n kevätkokouksen 2024 klo 19.01 ja toivotti kaikki lämpimästi tervetulleiksi.

 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkistajan sekä kahden ääntenlaskijan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotettiin Harri Lipasti, sihteeriksi ehdotettiin Teemu Heikkilä seuran sihteerin ollessa estynyt. Pöytäkirjantarkistajiksi ja tarvittaessa samalla ääntenlaskijoiksi ehdotettiin Sylvia Appelberg sekä Margita Winqvist.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Lipasti ja sihteeriksi Teemu Heikkilä sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Sylvia Appelberg sekä Margita Winqvist.

 

3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Sääntöjen mukaan kevätkokous tulee pitää maaliskuun loppuun mennessä. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille 14 päivää ennen kokousta. Kokoukset 6 §: Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle kevätkokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjeellisesti jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokoukset on kutsuttu koolle jäsenkirjeellä. Jäsenkirje lähetetään sähköpostilla jäsenille, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen jäsenrekisterissä. Niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitetta rekisterissä ei ole, jäsenkirje lähetetään kirjepostina. Lisäksi kokouksesta tiedotetaan ilmoituksella Keski-Uusimaa -lehdessä sekä seuran verkkosivulla ja Facebook-sivulla.

Puheenjohtaja totesi kevätkokousilmoituksen julkaistun Keski-Uusimaa-lehdessä 10.3.2024 sekä kutsun lähetetyn seuran jäsenille sähköpostilla 5.3.2024 ja postilla 8.3.2024.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla oli 31 jäsentä.

Kokoukseen osallistuneiden nimilista pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

 

4. Esityslistan vahvistaminen

Vahvistetaan jäsenille etukäteen lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 

5. Vuoden 2023 toimintakertomus

Seuran puheenjohtaja Jari Anttalainen esitteli vuoden 2023 toimintakertomuksen ja totesi sen tulleen hyväksytyksi Johtokunnan kokouksessa 27.2.2024.

Hän kertoi toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista mm. Tuusulan kunnan vahvasta kasvusta ja kehittymisestä, maisemien peruuttamattomista muutoksista ja hyvinvointialueiden toiminnan aloituksesta.

Lisäksi Anttalainen kävi läpi toteutuneet tapahtumat esimerkiksi kevätkokouksessa 2023 luovutetut Seuran ruusut Krapin yhteisölle, Krapihoville ja Krapin Pajalle. Kevät- ja syyskokouksen esitelmät Suomen sähkövarmuudesta (Mikko Heikkilä/Fingrid Oy) ja Tuusulan identiteetti osana maakunnan, Suomen ja Euroopan historiaa (prof. Laura Kolbe) toteutettiin suunnitellusti.  Seuran ja Tuusulan kirjaston järjestämä tilaisuus ”Ympäristötietoisuus ja tulevaisuustaidot” pidetiin Moniossa tietokirjailija Laura Ertimon esitelmöimänä.

Teatteriretket suuntautuivat Tampereelle ja Lahteen ja seura osallistui Tuusula-päivään ja Tuusulan Taiteiden yöhön. Tuusula-Seuran aikakirja XXXIV valmistui syksyllä ja huomionosoitukset Pekka Halosen ja Aleksis Kiven merkkipäivinä toteutettiin suunnitellusti. Seura kunnioitti entisten puheenjohtajien Kaija Suomus ja Matias Korkiavuori muistoa. 

Anttalainen esitteli vuoden 2023 johtokunnan kokoonpanon todeten samalla johtokunnan kokoustaneen yhdeksän kertaa kauden aikana:

Jari Anttalainen, puheenjohtaja; Sakari Heikkilä, varapuheenjohtaja; Ritva Ohmeroluoma, sihteeri ja jäsenet Veijo Hurskainen, Outi Huusko, Reino Myllymäki, Arja Markkanen, Paula Kyrö, Lauri Untamo, Riitta Ristolainen ja Jussi Salonen. Rahastonhoitajana toimi Mirja Collin (ei johtokunnan jäsen). Toiminnantarkistajat olivat Seppo Yli-Antola ja Jorma Alakoski sekä heille varamieheksi valittu Matti Kulmala.

Johtokunta antoi kolme kaavalausuntoa ja valmisteli seuran esitteen. Kotiseutuliiton toimintaan osallistui varapuheenjohtaja Sakari Heikkilä.

Edelleen Anttalainen esitteli syyskokouksessa valitun johtokunnan 2024-2025 kokoonpanon tiedotusasiana toimintakertomuksen ulkopuolelta.

Seuran jäsenmäärä vuoden 2023 päättyessä oli 396 henkilöä.

Kokouksen puheenjohtaja kiitti seuran puheenjohtajaa toimintakertomuksen kattavasta esityksestä avaten keskustelun. Puheenvuoroja ei käytetty ja kokouksen puheenjohtaja ehdotti vuoden 2023 toimintakertomuksen hyväksymistä.

Päätös: Toimintakertomus hyväksyttiin muutoksitta (liite 2).

 

6. Vuoden 2023 tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunnon käsittely

Seuran puheenjohtaja Anttalainen esitteli tilinpäätöksen pääkohdat.

Seuran kaikkien myyntituotteiden tuotot olivat 6 729,70 euroa ja tilikauden tulos alijäämäinen 1 021,24 euroa. Alijäämä johtui toimintavuonna hankituista isännänviireistä, joita varastossa. Myyntituotteiden varaston arvo 8 909,38 euroa. Aikakirjan tuottamiseen saatu avustus Tuusulan kunnalta oli suuruudeltaan 1700 euroa.

Taseen oma pääoma oli 35 223,55 euroa, joka oli sama kuin taseen loppusumma. Seuran rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä 25 943,17 euroa.

Anttalainen edelleen summasi seuran talouden olevan vakaalla pohjalla ja seuran jatkavan hyväksi koettujen taloudellisten periaatteiden tai toimintamuotojen noudattamista.

Liitteenä on vuoden 2023 tilinpäätös (liite 3).

 

Toiminnantarkastajien, Seppo Yli-Antola ja Jorma Alakoski, 20.3.2024 -päivätty lausunto esitettiin kokoukselle. Toiminnantarkastajat lausunnossaan puolsivat tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä sekä hallitukselle että tilivelvollisille (liite 4).

Toteamus: Koska kysymyksiä tai kommentteja ei esitetty, kokouksen puheenjohtaja totesi tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon tulleen käsitellyiksi ja edelleen totesi hyväksymiskäsittelyn olevan kokouksen asiakohta 7.

 

7. Edellisen vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden    myöntäminen tilivelvollisille

Kokouksen osallistuja ehdotti kokousväelle Tuusula-Seura ry:n vuoden 2023 tilinpäätöksen vahvistamista ja tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Päätös: Vahvistettiin vuoden 2023 tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle sekä tilivelvollisille.

 

8. Tuusula-Seuran äänivaltaisen edustajan valitseminen Suomen kotiseutuliiton vuosikokoukseen

Tuusula-Seuran sääntöjen 7. §:n mukaisesti Yhdistyksen kevätkokouksessa valitaan yhdistyksen äänivaltainen edustaja Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen.

Tuusula-Seuran johtokunta päätti ehdottaa seuran kevätkokoukselle Sakari Heikkilän valitsemista Tuusulan-Seuran äänivaltaiseksi edustajaksi Suomen kotiseutuliiton vuosikokoukseen 2024. Valtakunnalliset Kotiseutupäivät ovat Vantaalla 30.8-1.9.2024, joiden yhteydessä pidetään Suomen kotiseutuliiton vuosikokous.

Päätös: Päätettiin valita Sakari Heikkilä Tuusula-Seuran äänivaltaiseksi edustajaksi Suomen Kotiseutuliitto ry:n vuosikokoukseen.

 

9. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa kevätkokoukselle esittää.

Johtokunnalle ei ole esitetty jäsenistöltä muita käsiteltäviä asioita ja johtokunnalla ei ollut kokoukselle esitettäviä asioita.

 

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Harri Lipasti kiitti joustavasta kokouksesta ja kiitti kaikkia kokoukseen osallistuneita. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.26.

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

 

_______________________                          ______________________

Harri Lipasti                                                   Teemu Heikkilä

puheenjohtaja                                                sihteeri

 

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet

 

________________________                        _____________________

Sylvia Appelberg                                             Margita Winqvist

 

Liite 1: Osallistujalista

Liite 2: Toimintakertomus

Liite 3: Tilinpäätös

Liite 4: Toiminnantarkastajien lausunto