Toimintakertomus 2014

 

 

Tuusula-Seura ry

Y-tunnus:                                                    0203642-

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

 1. Johdanto

Tuusula- Seura ry on poliittisesti sitoutumaton vuonna 1946 perustettu kotiseutuyhdistys. Vuoden 2014 aikana on noudatettu syyskokouksessa 2013 hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa. Seuran sääntöjen mukaan toiminnan tarkoituksena on:

 • kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen
 • elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyisyyden lisääminen
 • kotiseututietoisuuden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen
 • kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen

Seuran verkkosivut kertovat  ajankohtaisista tapahtumista ja antavat tietoa seurasta ja sen toiminnasta.  www.tuusulaseura.fi.

 

 1. Hallinto
  1. Johtokunta

Johtokuntaan ovat vuoden 2014 aikana kuuluneet: Puheenjohtaja Ilkka Ertimo, varapuheenjohtaja Antti Nieminen ja jäseninä Sakari Heikkilä, Marko Ketvel, Marja-Leena Laakso, Seija Paasonen, Riitta Ristolainen, Jussi Salonen, Satu Säilä, Klaus Winqvist ja Pentti Vuori. Seuran sihteerinä on toiminut Riitta Ristolainen ja rahastonhoitajana Mirja Collin. Johtokunta on kokoontunut vuoden aikana kahdeksan kertaa. Kokoukset on pidetty pääsääntöisesti Ilmatorjuntamuseolla.

 1. Sääntömääräiset kokoukset

Seuran kevätkokous pidettiin Ilmatorjuntamuseon Tuusula-hallissa 25.3.2014. Ennen kokousta dosentti Jarkko Kemppi piti esitelmän ” Puroma, huutolaispojasta kenraaliksi”.  Varsinaiseen kokoukseen osallistui 25 jäsentä. Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi Tuusula- Seuran kunniajäsen Raili Kuusjärvi ja sihteerinä Riitta Ristolainen. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2013 toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätös ja kokous myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Tuusula-Seuran äänivaltaiseksi edustajaksi Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen Hämeenlinnaan valittiin puheenjohtaja Ilkka Ertimo ja varalle varapuheenjohtaja Antti Nieminen.

Seuran syyskokous pidettiin 25.11.2014 Ilmatorjuntamuseon Tuusula-hallissa. Läsnä oli 37 osanottajaa. Ennen kokouksen alkua seura tarjosi kokouskahvit. Syyskokouksen yhteydessä julkistettiin Aikakirja XXV. Ilkka Ertimo piti esitelmän artikkelistaan ”  Rautatien merkitys Tuusulalle ja Suomelle ”. Aikakirjan toimittaja Pentti Vuori esitteli kirjan sisällön.

Syyskokouksen puheenjohtajana toimi Matti Kulmala ja sihteerinä Riitta Ristolainen. Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2015 hyväksyttiin.  Vuoden 2015 jäsenmaksu on edellisen vuoden tapaan 15 euroa. Yhteisöjäsenten jäsenmaksua korotettiin ja se on 200€ vuonna 2015. Nuorisojäsenten (15-21 vuotta) jäsenmaksu on edelleen 0 €. Syyskokous valitsi seuran uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 2015 Pentti Vuoren. Erovuoroisista johtokunnan jäsenistä tehtävässään jatkamaan valittiin Sakari Heikkilä, Leena Laakso, Seija Paasonen, Jussi Salonen ja Klaus Winqvist. Uutena jäsenenä johtokuntaan, puheenjohtajaksi valitun Pentti Vuoren tilalle, valittiin Erja Kärnä. Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2015 valittiin Seppo Yli-Antola ja Matti Kyynäräinen ja heille varamieheksi Kalevi Parikka.

 1. Tiedottaminen

Johtokunta lähetti jäsenistölle vuoden aikana kaksi seuran toiminnasta kertovaa jäsenkirjettä, jotka samalla toimivat kokouskutsuina sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin. Syyskokous 2014 päätti, että yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle jäsenkirjeellä. Jäsenkirje lähetetään sähköpostin liitetiedostona niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen jäsenrekisterissä. Niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitetta rekisterissä ei ole, jäsenkirje lähetetään postitse. Lisäksi kokouksista tiedotetaan Keski-Uusimaa ja Tuusulanjärven Viikkouutiset lehdissä.

Edellisten lisäksi Tuusula- Seura on tehnyt  tapahtumissa jaettavaa Tuusula- Seura Pähkinänkuoressa julkaisun. Sen avulla pyritään lisäämään yleistä tietoisuutta ja kiinnostusta Tuusula- Seuraan ja sen toimintaan.

Jäsenkirjeet ovat myös seuran verkkosivuilla: www.tuusulaseura.fi/jasenkirjeet. Facebook- sivuilla voi antaa kommentteja, vihjeitä tai ”tykkäämisiä” seuran toimintaan liittyen.

 1. Talous

Tuusula- Seuran jäsenmaksu oli tilivuonna 2014 henkilöjäseniltä 15 euroa ja kannatusjäseniltä100 euroa. Nuorisojäsenten (15-21 vuotta) jäsenmaksu oli 0€. Kertomusvuoden lopussa henkilöjäseniä oli 484 ja kannatusjäseniä oli 2. Toiminnantarkastajina ovat vuonna 2014 olleet Seppo Yli-Antola ja Matti Kyynäräinen ja heidän varallaan Kalevi Parikka.

Talousasiat esitetään tarkemmin toimintakertomuksen talousasioita koskevissa liitteissä.

 

 1. Toimikunnat

Johtokunta nimesi jäsenistään järjestäytymiskokouksessa 7.1.2014 neljä toimikuntaa:

 • Aikakirjatoimikunta (Puheenjohtaja Satu Säilä, jäsen Riitta Ristolainen,jäsen Ilkka Ertimo, jäsen Pentti Vuori (toimittaja)).
 • Tapahtumatoimikunta (Puheenjohtaja Sakari Heikkilä, jäsen Leena Laakso, jäsen Klaus Winqvist)
 • Nuorisotoimikunta (Puheenjohtaja Marko Ketvel)
 • Tulevaisuustoimikunta (Puheenjohtaja Antti Nieminen, jäsen Seija Paasonen, jäsen Jussi Salonen)

Toimikunnat ovat toteuttaneet johtokunnan antamia linjauksia. Ne ovat raportoineet toiminnastaan johtokunnan kokouksissa.

 

 1. Vaikuttajana toimiminen
  1. Lausunnot

Tuusula-Seura antoi vuonna 2014 Tuusulan kuntakehitykselle seuraavat 16 lausuntoa: LahelanpeltoII , Peurantie, Kauppatie 2, Koulutie, Rajalinnan työpaikka-alue, Rykmentinpuisto, Vallun työpaikka-alue, Lottakoti, Kauppatie II, Anttilanranta, Sulan osayleiskaava, Paijalan hautausmaa, Prijuutti, Focus, Tuusula-Seuran kannanotto 2040 yleiskaavaluonnokseen, Kellokosken keskusta.

 1.  Ruusut

Tuusula- Seura jakaa kevätkokouksessa perinteisesti ruusuja. Ruusuja myönnetään sekä yksityisille henkilöille että yhteisöille myönteisestä toiminnasta oman kotiseutumme ja sen asukkaiden parhaaksi Kertomusvuoden ruusun sai museoamanuenssi Jaana Koskenranta, Tuusulan kunta.

 

 1. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
  1. Yhteistyö Tuusulan kunnan kanssa

Tuusula- Seura tekee yhteistyötä kunnan useiden toimialojen kanssa. Klaavolantien laskiainen helmikuussa ja Klaavolantien kyläjuhla heinäkuussa sekä Tuomaasta Nuuttiin tapahtuma järjestettiin yhteisvoimin kunnan kulttuuritoimen ja museoiden kanssa Kunta on kiitettävällä tavalla edesauttanut Tuusula- Seuran kannalta tärkeiden asioiden toteutumista. Näitä ovat mm. Virtuaali- Tuusula ja Prijuutin kunnon selvitystyö.

 1. Yhteistyö Ilmatorjuntamuseon kanssa

Yhteistyö Ilmatorjuntamuseon kanssa on vuoden aikana jatkunut. Valtaosa seuran kokouksista on pidetty Ilmatorjuntamuseon tiloissa. Museo oli vahvasti mukana sekä Klaavolantien laskiaisessa että kyläjuhlassa.

 1. Yhteistyö naapuriseurojen kanssa

Yhteistoiminta Järvenpää- Seuran ja Kerava- Seuran kanssa jatkui vilkkaana erityisesti maakuntajärven tunnettuna pitämisessä.

Sammatti- Seuran puheenjohtaja Risto Piekka vieraili Tuusulassa 20.1. pääasianaan Virtuaali- Tuusulan toteutus. Isäntinä olivat Ilkka Ertimo ja Antti Nieminen Tuusula- .Seurasta sekä Jaana Koskenranta Tuusulan kunnasta.

Länsi-ja Keski Uudenmaan kotiseutuyhdistysten yhteiskokous järjestettiin 13.5. Ilmatorjuntamuseolla. Tilaisuuden isäntänä oli Tuusula- Seura ja puheenjohtajana Risto Piekka.

Korso- Seura vieraili 7.9. Tuusulassa. Matti Kulmala esitteli IT-museota. Pentti Vuori ja Heikki Simola johtivat Varuskuntapolku- kierroksen vieraille, joita oli parikymmentä.

 

Keski- Uudenmaan alueen ensimmäinen Kotiseutufoorumi järjestettiin 14.10. Ilmatorjuntamuseolla. Kokoonkutsujana oli Tuusula- Seura. Foorumiin osallistui 24 henkilöä yhdestätoista kotiseutuyhdistyksestä ja kylätoimikunnasta.

Ilkka Ertimo ja Antti Nieminen edustivat Tuusula- Seuraa Länsi- ja Keski- Uudenmaan kotiseutuyhdistysten yhteiskokouksessa, joka järjestettiin 1.12. Mäntsälässä.

 

 1. Yhteistyö Keski-Uusimaa lehden kanssa

Positiivinen julkisuus on Tuusula- Seuran kaltaisen kotiseutuyhdistyksen toiminnassa menestymisen kannalta ehdottoman tärkeää. Keski-Uusimaa lehti on kiitettävällä tavalla sekä informoinut että julkistanut seuran tapahtumia ja onnistumisia ja näin merkittävästi tukenut seuran toimintaa ja tavoitteita.

 

 1. Kehittämistoiminta

Tuusula- Seuran kehittämistoiminta on johtokunnan päätöksen mukaisesti ollut ensisijaisesti seuran Tulevaisuustoimikunnan vastuulla.

Tulevaisuustoimikunnan kevätkauden tärkeimpänä tehtävänä oli laatia suunnitelma kotiseutufoorumin tehtävistä, kokoonpanosta ja toiminnan käynnistämisestä. Syyskauden tehtävänä oli järjestää foorumi. Suunnitelma valmistui 16.4. ja Kotiseutufoorumi järjestettiin 14.10. Ilmatorjuntamuseolla.

Toimikunta sai uuden tehtävän, kun johtokunta siirsi sille kaavalausuntojen valmistelun 1.11.2014 alkaen. Toimikunta valmisteli loppuvuoden aikana neljä lausuntoa. Samalla uudistettiin lausuntojen valmistelumekanismi siten, että toimikunnan puheenjohtaja perehtyy lausuntopyynnön laajaan aineistoon, laatii siitä tiivistelmän ja lausuntoehdotuksen toimikunnan jäsenille ja esittelee toimikunnan ehdotuksen johtokunnalle. Johtokunnan hyväksymä lausunto perusteluineen lähetetään kunnan kaavoitukseen.

 

 1. Retket ja tapahtumat

Vuoden 2014 aikana Tuusula- Seura järjesti tai oli mukana seuraavissa tapahtumissa:

 • Klaavolantien laskiaistapahtuma oli 2.3. Ilmatorjuntamuseolla. Seura vastasi nuotiolettujen paistosta. Kävijöitä tapahtumassa oli arviolta 500 henkilöä ja lettukauppa (1 € / lettu) kävi vilkkaana.
 • Eduskunnan valtionvarainvaliokunnan liikennejaosto vieraili Tuusulassa 26.2.2014. Seuran puheenjohtaja Ilkka Ertimo osallistui vierailuun ja esitteli Tuusula-Seuran näkemyksen kotiseutumme liikennetarpeista.
 • Eduskuntavierailu 3.4.
 • Ahvenanmaan retki 6.-8.5. Mukana oli 27 henkilöä+ oppaat ja kuljettaja. Onnistunut retki ja sääkin suosi 2 :n ensimmäisen päivän aikana.
 • Tuusula Tutuksi tapahtuma 18.5.
 • Klaavolantien kyläjuhla järjestettiin 20.7.2013 yhdessä Tuusulan kunnan, Ilmatorjuntamuseon ja Tuusulan seurakunnan kanssa. Seura tarjosi edellisen vuoden tapaan kaikille ”Tuusulanjärven kalakeittoa”, joka keitettiin Itmuseon soppatykissä. Kävijöitä tapahtumassa oli yli 700 henkilöä.
 • teatteriretki Taaborinvuorelle Aleksis- Kivi näytelmä katsomaan 12.8. Tyytyväisiä retkeläisiä oli bussi täynnä.
 • Korso- Seuran vierailu Tuusulassa 7.9.
 • Ruotsinkylän kyläjuhla 20.9. Sakari Heikkilä ja puheenjohtaja Ilkka Ertimo mukana kertomassa Tuusula- Seuran toiminnasta. Kävijöitä oli n. 1000.
 • Nuorten ( 8D/ Hyrylän yläaste ) vierailu tekniikan museossa 25.11. Tuusula-Seura kustansi bussin museolle. Mukana olivat seuran puheenjohtaja ja Jussi Salonen.
 • Syksyn teatteriretki tehtiin Ruotsalaiseen teatteriin 4.12. katsomaan Mamma Mia –musikaalia. Retki myytiin nopeasti loppuun. Esitys oli erinomainen.
 • Tuusula- Seura myi tuotteitaan Joulumyyjäisissä Halosenniemessä 29.11. ja Hyökkälän koululla 13.12. Kansaa kävi molemmissa tapahtumissa runsaasti ja kauppa kävi mukavasti.
 • Seura oli mukana Tuomaasta Nuuttiin -tapahtuman järjestelyissä puuron hankinnassa, noudossa ja jakelussa Kirkonmäellä 21.12.2014. Seura järjesti paikalle myös Tuomaan, joulurauhan julistajan ja joulupukin.

 

 1. Julkaisutoiminta

Aikakirja XXV julkistettiin seuran syyskokouksen yhteydessä 25.11.2014 Ilmatorjuntamuseon Tuusula-hallissa. Aikakirjan toimittajana toimi Pentti Vuori ja toimituskunnan puheenjohtajana Satu Säilä. Toimituskunnan muina jäseninä olivat Ilkka Ertimo ja Riitta Ristolainen. Aikakirjan pääteema on ”Autonomian aika”. Aikakirja painettiin Painojussit Oy:ssä Keravalla 700 kappaleen painoksena.

.

 1. Suomen Kotiseutuliitto ry

Puheenjohtaja Ilkka Ertimo  osallistui Kotiseutuliiton vuosikokoukseen Tuusula-Seura ry:n edustajana, Kotiseutupäiville osallistui lisäksi neljä johtokunnan jäsentä Hämeenlinnassa 7.-10.8.2014.

Tuusulassa   10.2.2015

Tuusula- Seura ry:n johtokunta

Liitteet

 • Tilinpäätös ja tase vuodelle 2014, toiminnantarkastajien lausunto