Toimintakertomus 2020

TUUSULA-SEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2020

Seuran tarkoitus
Tuusula-Seura ry:n toiminnan tarkoituksena on sääntöjen mukaan 
- kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen
- elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyisyyden lisääminen
- kotiseututietoisuuden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen, sekä
- kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.

Tuusula-Seura järjestää kotiseutuaiheisia tilaisuuksia, joissa paneudutaan ajankohtaisiin paikallisiin aiheisiin ja samalla lisätään asukkaiden tietoisuutta Tuusulasta ja sen kehityksestä. Seura pyrkii myös vaikuttamaan lausunnoillaan ja kannanotoillaan Tuusulaa koskevaan päätöksen siten, että aito tuusulalaisuus lukuisine kerrostumineen säilyy ja vahvistuu. 

Vuoden 2020 tapahtumat

Lumeton talvi ja maaliskuussa tulleet koronapandemiasta johtuvat rajoitukset estivät yleisötapahtumien järjestämisen lähes kokonaan. Suunnitelmassa ollut laskiaistilaisuus peruttiin sulan kelin takia. Maaliskuulle sovittu teatteri sulkeutui esitystä edellisenä päivänä.

Elokuulle suunniteltu Hiidenmaan matka toteutui 10.-12.8.2020, 32 osanottajaa.

Kevätkokous, jossa hyväksyttiin edellisen vuoden toiminta ja myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle, saatiin pidetyksi syyskuun 22. päivä.  Koronarajoitusten kiristyessä uudelleen syyskokousta ei ole voitu pitää vuoden enää 2020 aikana.

Pekka Halosen ja Aleksis Kiven huomionosoitukset voitiin hoitaa asianmukaisesti.

Tuusula- Seuran Ruusu annettiin FT Harri Nymanille hänen ansioistaan elävöittää ja tuoda historiaa tutuksi kaikenikäisille. Suomen Kotiseutuliiton myöntämät kultaiset ansiomerkit luovutettiin Riitta Ristolaiselle ja Ilkka Ertimolle.

Seuran johtokunta kokoontui vuoden aikana 7 kertaa, osittain etäkokouksina. Pyydettyjä lausuntoja annettiin kaksi kertaa.

Marraskuun 9. julkaistiin Tuusulan Aikakirja XXXI ja jaettiin jälleenmyyjille. Joulukuun myyjäisiä ei järjestetty.

Seuran jäsenmäärä oli 31.12.2020 447 henkilöä.

Hallinto
Tuusula-Seuran puheenjohtajana vuonna 2020 toimi Sakari Heikkilä ja varapuheenjohtajana Jari Anttalainen. Muina johtokunnan jäseninä olivat Hannele Ahokas, Veijo Hurskainen, Leena Laakso, Ritva Ohmeroluoma, Seija Paasonen, Riitta Ristolainen, Jussi Salonen, Reino Myllymäki ja Klaus Winqvist. Sihteerinä  aloitti Ritva Ohmeroluoma, rahastonhoitajana jatkaa Mirja Collin ja viestijänä Hannele Ahokas. Johtokunta jakautui toimikuntiin.

Yleisötilaisuuksien kiellon vuoksi Seuran hallintoa ei ole ollut mahdollista uusia. Nykyinen puheenjohtaja ja johtokunta jatkavat kunnes vuosi/syyskokous voi turvallisesti kokoontua.
.
Tiedottamisessa käytettiin pääasiassa sähköpostia ja sosiaalista mediaa. Käytössä olivat myös Keski- Uusimaan ja Viikkouutisten tapahtumapalstat.

Toimintakertomus 2020 sh 31.12.2020