Toimintakertomus 2019

TUUSULA-SEURAN TOIMINTAKERTOMUS  2019

Seuran tarkoitus
Tuusula-Seura ry:n toiminnan tarkoituksena on sääntöjen mukaan 
- kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen
- elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyisyyden lisääminen
- kotiseututietoisuuden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen, sekä
- kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.

Tuusula-Seura järjestää kotiseutuaiheisia tilaisuuksia, joissa paneudutaan ajankohtaisiin paikallisiin aiheisiin ja samalla lisätään asukkaiden tietoisuutta Tuusulasta ja sen kehityksestä. Seura pyrkii myös vaikuttamaan lausunnoillaan ja kannanotoillaan Tuusulaa koskevaan päätöksen siten, että aito tuusulalaisuus lukuisine kerrostumineen säilyy ja vahvistuu. 

Vuoden 2019 tapahtumat

Toimintavuoden päätapahtuma olivat Tuusulassa jo toisen kerran järjestetyt valtakunnalliset kotiseutupäivät 8.-11.8.2019. Pääjärjestäjinä olivat Kotiseutuliitto ja Tuusulan kunta. Seurallamme rooli oli paikallisten asukkaiden saaminen mukaan päivien järjestelyihin  ja tapahtumiin. Päivien yhteydessä juhlittiin myös Kotiseutuliiton 70 toimintavuotta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja olivat kotiseutupäivien järjestelytoimikunnassa, johtokunnan ja muut yhdistyksemme jäsenet olivat järjestelytalkoissa mukana. Tapahtuma onnistui.

Seura jatkaa 2017 julkaistun Puuhakirjan myyntiä. Totuttuun tapaan valmistui marraskuussa Tuusulan Aikakirja XXX.

Huhtikuussa käytiin Helsingin kaupunginteatterissa katsomassa Anton Tsehovin Kirsikkatarhaa ja lokakuussa Tampereen teatterissa Victor Hugon Notre Damen kellonsoittajaa. Molemmat  matkat olivat loppuun myydyt.
 

 Ilmatorjuntamuseon alueella järjestettiin laskiaisrieha, jossa osuutemme oli lättytalkoot ja napakelkka. Räiskäleitä paistettiin 580, kelkka liikkui noin 20 kilometriä. Heinäkuussa pidetyssä Klaavolantien kyläjuhlassa teimme kirjakauppaa ja järjestimme lapsille ongintaa. .

Kevätkokous pidettiin maaliskuussa Seurakuntakeskuksessa. Sampo Suihko, Suomen Kotiseutuliiton hallituksen puheenjohtaja, piti kokousesitelmän aiheenaan kotiseututyö. Tapahtumaan osallistui noin  70 henkeä.

Tilaisuudessa Tuusula- Seura luovutti Kirsti ja Raimo Stenvallille Seuran ruusun tunnustuksena niin ihmisten kuin tavaran saamisesta liikkeelle, avuistaan tapahtumien järjestämisissä ja osallistumisistaan yhteisiin asioihin.

Syyskokous pidettiin marraskuussa kunnantalon valtuustosalissa. Dosentti, valtiotieteen tohtori Martti Turtola kertoi ministeri Juho Niukkasesta. Tilaisuudessa oli noin 70 kuulijaa.

Joulukuussa olimme mukana Aikakirjoilla ja muilla tuotteillamme Hyökkälän yhteismyyjäisissä, Hyrrän aulassa ja Kellokosken postissa. Tuomaan päivänä jaoimme kirkon edustalla joulupuuroa.

Seuran puheenjohtajat ja johtokunnan jäsenet osallistuivat vuoden mittaan useaan  yhteiseen neuvonpitoon sidosryhmien kanssa.
 

Aleksis Kiveä muistimme lokakuussa hänen haudallaan.

Lausunnot

Vuoden aikana jätettiin neljä kaavalausuntoa tai muuta kirjelmää. Ortodoksisen metsäkalmiston hoitoa koskeva kannanotto johti Museoviraston ja kunnan taholta toimenpiteisiin.

Kulttuurimatka Itä-Viroon
 

Elokuussa tutustuimme Itä-Viron historiaan ja nykyisyyteen kenraaliluutnantti, FM, Pentti Lehtimäen johdolla. Matkalla oli 25 osanottajaa.

Hallinto

Tuusula-Seuran puheenjohtajana vuonna 2019 toimi Sakari Heikkilä ja varapuheenjohtajana Jari Anttalainen. Muina johtokunnan jäseninä olivat Hannele Ahokas, Veijo Hurskainen, Leena Laakso, Mikko Lamminpää, Seija Paasonen, Riitta Ristolainen, Jussi Salonen, Kirsi Sukula-Ruusunen ja Klaus Winqvist. Sihteerinä oli Sylvia Appelberg, rahastonhoitajana Mirja Collin, teatteriasioita hoiti Satu Säilä ja viestintää Hannele Ahokas. Johtokunta jakautui toimikuntiin. Johtokunta kokoontui vuoden aikana 9 kertaa.
.
Tiedottamisessa käytettiin pääasiassa sähköpostia ja sosiaalista mediaa. Käytössä olivat myös Keski- Uusimaan