Toimintakertomus 2015

Tuusula-Seura ry

Y-tunnus:                                                    0203642-9

 

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

 

 1. Johdanto

Tuusula- Seura ry on poliittisesti sitoutumaton 14.4.1946 perustettu kotiseutuyhdistys. Vuoden 2015 aikana on noudatettu syyskokouksessa 2014 hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa. Seuran sääntöjen mukaan toiminnan tarkoituksena on:

 • kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen
 • elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyisyyden lisääminen
 • kotiseututietoisuuden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen
 • kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen

Seuran verkkosivut kertovat  ajankohtaisista tapahtumista ja antavat tietoa seurasta ja sen toiminnasta.  www.tuusulaseura.fi.

 

 1. Hallinto
  1. Johtokunta ja toimihenkilöt

Johtokuntaan ovat vuoden 2015 aikana kuuluneet: Puheenjohtaja Pentti Vuori, varapuheenjohtaja Antti Nieminen ja jäseninä Sakari Heikkilä, Marko Ketvel, Marja-Leena Laakso, Seija Paasonen, Riitta Ristolainen, Jussi Salonen, Satu Säilä, Klaus Winqvist ja Erja Kärnä. Seuran sihteerinä on toiminut Riitta Ristolainen ja rahastonhoitajana Mirja Collin. Johtokunta on kokoontunut vuoden aikana yhdeksän kertaa. Kokoukset on pidetty pääsääntöisesti Ilmatorjuntamuseolla. Antti Niemisen muutettua Tuusulasta valittiin seuran varapuheenjohtajaksi Sakari Heikkilä 5.5.2015 alkaen. Sanna Salmela aloitti seuran tiedottajana (toimihenkilö) 18.8.2015.

 1. Sääntömääräiset kokoukset

Seuran kevätkokous pidettiin Ilmatorjuntamuseon Tuusula-hallissa 24.3.2015. Ennen kokousta Tuusulan terveyskeskuksen johtajaylilääkäri Raimo Anttila piti esitelmän Sote- uudistuksesta.  Varsinaiseen kokoukseen osallistui xx jäsentä. Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi Matti Kulmala ja sihteerinä Riitta Ristolainen. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2014 toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätös ja kokous myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Tuusula-Seuran äänivaltaiseksi edustajaksi Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen Espooseen valittiin puheenjohtaja Pentti Vuori ja varalle varapuheenjohtaja Antti Nieminen.

Seuran syyskokous pidettiin 18.11.2015 Lottamuseolla. Läsnä oli 36 osanottajaa. Syyskokouksen jälkeen julkistettiin Aikakirja XXVI. Kirjan esittelivät seuran puheenjohtaja Pentti Vuori, museoamanuenssi Jaana Koskenranta ja museonjohtaja Sanna Ylitalo. Lottamuseo järjesti julkistamisen jälkeen juhlavan tarjoilun osallistujille.

Syyskokouksen puheenjohtajana toimi Raili Kuusjärvi ja sihteerinä Leena Laakso. Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2016 hyväksyttiin.  Vuoden 2016 jäsenmaksu on edellisen vuoden tapaan 15 Euroa. Yhteisöjäsenten jäsenmaksua korotettiin ja se on 200€ vuonna 2016. Nuorisojäsenten (15-21 vuotta) jäsenmaksu on edelleen 0€. Syyskokous valitsi seuran  puheenjohtajaksi vuodelle 2016 Pentti Vuoren. Uusiksi jäseniksi johtokuntaa valittiin Jorma Hämäläinen ja Kirsi Sukula-Ruusunen. Johtokunnassa jatkavat jäseninä Sakari Heikkilä, Klaus Winqvist, Marja-Leena Laakso, Satu Säilä, Seija Paasonen, Jussi Salonen, Erja Kärnä ja Riitta Ristolainen. Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2016 valittiin Seppo Yli-Antola ja Matti Kyynäräinen ja heille varamieheksi Kalevi Parikka.

 1. Tiedottaminen

Johtokunta lähetti jäsenistölle vuoden aikana kaksi seuran toiminnasta kertovaa jäsenkirjettä, jotka samalla toimivat kokouskutsuina sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin. Syyskokouksessa 2014  on päätetty, että yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle jäsenkirjeellä. Jäsenkirje voidaan lähetetään sähköpostin liitetiedostona niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen jäsenrekisterissä. Niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitetta rekisterissä ei ole, jäsenkirje lähetetään aina postitse. Lisäksi kokouksista tiedotetaan Keski-Uusimaa ja Viikkouutiset lehdissä..

Jäsenkirjeet ovat myös seuran verkkosivuilla: www.tuusulaseura.fi/jasenkirjeet. Facebook- sivuilla voi antaa kommentteja, vihjeitä tai ”tykkäämisiä” seuran toimintaan liittyen.

 1. Talous

Tuusula- Seuran jäsenmaksu oli tilivuonna 2015 henkilöjäseniltä 15 euroa ja kannatusjäseniltä 200 euroa. Nuorisojäsenten (15-21 vuotta) jäsenmaksu oli 0€. Kertomusvuoden lopussa henkilöjäseniä oli 484 ja kannatusjäseniä oli 2. Toiminnantarkastajina ovat vuonna 2015 olleet Seppo Yli-Antola ja Matti Kyynäräinen ja heidän varallaan Kalevi Parikka.

Talousasiat esitetään tarkemmin toimintakertomuksen talousasioita koskevissa liitteissä.

 1. Toimikunnat

Johtokunta nimesi jäsenistään järjestäytymiskokouksessa 13.1.2015 neljä toimikuntaa:

 • Aikakirjatoimikunta (Puheenjohtaja Satu Säilä, jäsen Riitta Ristolainen, jäsen Pentti Vuori)
 • Tapahtumatoimikunta (Puheenjohtaja Sakari Heikkilä, jäsen Leena Laakso, jäsen Klaus Winqvist)
 • Nuorisotoimikunta (Puheenjohtaja Marko Ketvel, jäsen Erja Kärnä)
 • Tulevaisuustoimikunta (Puheenjohtaja Antti Nieminen, jäsen Seija Paasonen, jäsen Jussi Salonen)

Toimikunnat ovat toteuttaneet johtokunnan antamia linjauksia. Ne ovat raportoineet toiminnastaan johtokunnan kokouksissa. Antti Niemisen muutettua Tuusulasta ja jätettyä johtokunnan yhdistettiin Nuoriso- ja Tulevaisuustoimikunnat 5.5. alkaen. Puheenjohtajana on toiminut Marko Ketvel.

 

 1. Vaikuttajana toimiminen
  1. Kaavalausunnot

Seuran johtokunta linjasi, että Tuusula-Seura ry keskittyy antamaan lausunnotsellaisista Tuusulan kunnan kaavoitushankkeista, jotka liittyvät  läheisesti seuran toiminnan tarkoitukseen ja kotiseututyöhön. Toimintavuoden aikana ei annettu kaavoituslausuntoja.

 1. Ruusut

Tuusula- Seura jakaa kevätkokouksessa perinteisesti ruusuja. Ruusuja myönnetään sekä yksityisille henkilöille että yhteisöille myönteisestä toiminnasta oman kotiseutumme ja sen asukkaiden parhaaksi. Kevätkokouksen yhteydessä vuoden 2015 ruusu annettiin Ilmatorjuntamuseolle.

 

 1. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
  1. Yhteistyö Tuusulan kunnan kanssa

Tuusula- Seura tekee yhteistyötä kunnan useiden toimialojen kanssa. Klaavolantien laskiainen helmikuussa ja Klaavolantien kyläjuhla heinäkuussa sekä Tuomaasta Nuuttiin tapahtuma järjestettiin yhteisvoimin kunnan kulttuuritoimen ja museoiden kanssa Kunta on kiitettävällä tavalla edesauttanut Tuusula- Seuran kannalta tärkeiden asioiden toteutumista. Näitä ovat mm. Virtuaali- Tuusula. Tuusula- Seuran tuottama video ”Sotilaspitäjämme linnun slmin” kuvattiin pienoishelikopterilla kesällä 2015.  Videon käsikirjoituksen laati Antti Nieminen ja kuvauksesta vastasi Viaporin ilmakuvaus. Sotilaspitäjän helikopterikierros Virtuaali-Tuusula sivustolla kestää  7 min. kun perinteiselle Sotilaspitäjän kulttuurikierrokselle tulee pyöräillen tai autolla kiertäen mittaa 50 km.

www.virtuaalituusula.fi

Sotilaspitäjän kulttuurikierros

Sotilaspitäjämme linnun silmin

 1. Yhteistyö Ilmatorjuntamuseon kanssa

Yhteistyö Ilmatorjuntamuseon kanssa on vuoden aikana jatkunut. Valtaosa seuran kokouksista on pidetty Ilmatorjuntamuseon tiloissa. Museo oli vahvasti mukana sekä Klaavolantien laskiaisessa että kyläjuhlassa.

 1. Yhteistyö naapuriseurojen kanssa

Puheenjohtaja osallistui Järvenpää seuran 50 v – juhliin 13.11.2015.

Sakari Heikkilä osallistui Kotiseutuliiton Uusimaa- seminaariin 26.5.

Korso- Seura vieraili 13.9. Tuusulassa. Satu Säilä toimi vieraiden yhteyshenkilönä.

Seura osallistui Ruotsinkylän kyläjuhliin 19.9.

 1. Yhteistyö Keski-Uusimaa lehden kanssa

Positiivinen julkisuus on Tuusula- Seuran kaltaisen kotiseutuyhdistyksen toiminnassa menestymisen kannalta ehdottoman tärkeää. Keski-Uusimaa lehti on kiitettävällä tavalla sekä informoinut että julkistanut seuran tapahtumia ja onnistumisia ja näin merkittävästi tukenut seuran toimintaa ja tavoitteita.

 

 1. Kehittämistoiminta

Kehittämistoiminnan painopisteenä on ollut erityisesti nuorisotoiminta. Nuoriso- ja Tulevaisuustoimikunta on valmistellut kotiseutupainoitteista kesäleiriä nuorille. Leiri pidetään Ilmatorjuntamuseon alueella 13. -17.6.2016. Leirin 9-12 vuotiaille tytöille ja pojille suunnittelevat Keudan Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajalinjan oppilaat (5). Suunnittelutyön perusteella leiri on voitu sisällyttää seuran 2016 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon.

 

 1. Retket ja tapahtumat

Vuoden 2015 aikana Tuusula- Seura järjesti tai oli mukana seuraavissa tapahtumissa:

 • Klaavolantien laskiaistapahtuma oli 14.2. Ilmatorjuntamuseolla. Seura vastasi nuotiolettujen paistosta. Kävijöitä tapahtumassa oli n. 1000 henkilöä ja lettukauppa (1 € / lettu) kävi vilkkaana.
 • Ateneum vierailuun (Sibelius näyttely) 5.2. osallistui 42 hlöä.
 • Vanja-eno teatteriretkeen 4.3.(Helsingin kaupunginteatteri) osallistui 45 hlöä.
 • Seura osallistui ”Rykmentinpuisto raikaa” tapahtumaan äitienpäivänä 10.5. Antti Nieminen veti ”Varuskuntapolku” opastuskierroksen.
 • Mäntän retkeen (Serlachiuksen taidemuseo) 6.6. osallistui 50 hlöä.
 • Klaavolantien kyläjuhla järjestettiin 17.7.2013 yhdessä Tuusulan kunnan, Ilmatorjuntamuseon ja Tuusulan seurakunnan kanssa. Seura tarjosi edellisen vuoden tapaan kaikille ”Tuusulanjärven kalakeittoa”, joka keitettiin Itmuseon soppatykissä.
 • Teatteriretki 7.11. Hämeenlinnan kaupunginteatteriin (Sibelius-kohtalonyhteydet näytelmä). Retkellä tutustuttiin myös Sibeliuksen lapsuudenkotiin Hämeenlinnassa.
 • Tuusula- Seura myi tuotteitaan Joulumyyjäisissä Halosenniemessä ja Hyökkälän koululla. Kansaa kävi molemmissa tapahtumissa runsaasti ja kauppa kävi mukavasti.
 • Seura oli mukana Tuomaasta Nuuttiin -tapahtuman järjestelyissä puuron hankinnassa, noudossa ja jakelussa Kirkonmäellä 21.12.2014. Seura järjesti paikalle myös Tuomaan, joulurauhan julistajan ja joulupukin.

 

 1. Julkaisutoiminta

Aikakirja XXVI   julkistettiin seuran syyskokouksen yhteydessä  18.11.2015  Lottamuseolla.  Aikakirjan pääteema on toisaalta SHG 150 juhlavuosi ja Lottamuseo 20-vuotta. Aikakirja painettiin Painojussit Oy:ssä Keravalla 800 kappaleen painoksena. Lottamuseo maksoi 400 kirjan painatuskulut ja myy omat Aikakirjansa.

 

 1. Suomen Kotiseutuliitto ry

Puheenjohtaja Pentti Vuori osallistui Tuusula- Seura ry:n edustajana Kotiseutupäiville Espoossa 6.-9.8.2015.

 

Tuusulassa    18 .2.2016

 

 

Pentti  Vuori                                                 Riitta  Ristolainen

Puheenjohtaja                                              Sihteeri