Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010

 1. Johdanto

Tuusula-Seura on kotiseutuyhdistys, jonka tarkoituksena on kotiseudun kehittäminen, Ihmisten ja heidän elinympäristönsä viihtyisyyden lisääminen, kotiseututietoisuuden lisääminen sekä kulttuurin ja kulttuuriperinnön vaaliminen. Arvokkaan kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja toisaalta elinympäristön viihtyisyyden parantamiseen pyritään mm. kaavoitusta ja maankäyttöä koskevilla lausunnoilla. Ihmisten viihtyisyyteen ja kotiseutuun sitoutumiseen pyritään mm. järjestämällä erilaisia tapahtumia ja yhteisiä retkiä Tietoisuutta kulttuuriperinnöstä lisätään mm. julkaisemalla vuosittain Aikakirjaa, joka sisältää Tuusulan paikallishistoriaa ja tapahtumia koskevia artikkeleja. Seuran kotisivut toimivat osoitteessa www.tuusulaseura.net.

 

 1. Hallinto
  1. Johtokunta

Johtokuntaan ovat vuoden 2010 aikana kuuluneet seuraavat henkilöt: puheenjohtaja Pertti Seuna, varapuheenjohtaja Ilkka Ertimo ja jäseninä Sakari Heikkilä, Jaakko Holma, Maija Kajander, Marja-Leena Laakso, Martti Miekkavaara, Antti Nieminen, Sanna-Kaisa Spoof, Satu Säilä ja Jorma Riissanen. Seuran rahastonhoitajana on toiminut Mirja Collin, jäsenasian hoitajana Ahti Kuusjärvi ja informaatikkona Tarja Kärkkäinen. Seuran sihteerinä kevätkokoukseen saakka toimi Outi Piiroinen-Backman ja sen jälkeen Riitta Ristolainen. Johtokunta on kokoontunut vuoden aikana yhdeksän kertaa. Kokouksia on pidetty ravintola Lampetissa, Ateljeerissa, IT-museossa ja johtokunnan jäsenten kotona.

 

 1.  
  1. Sääntömääräiset kokoukset

Seuran kevätkokous pidettiin Lottamuseossa 11.3.2010. Läsnä oli 23 jäsentä. Varsinaisen kokouksen lisäksi ohjelmassa oli dosentti Esko Kuusiston esitelmä aiheesta ”Lumi – riesa vai rikkaus”. Kokousta ennen Lottamuseon opas Anna-Maria Wilskman kertoi museon toiminnasta ja Lotta-Svärd järjestöjen historiasta ja toivotti vieraat tervetulleiksi museon tiloihin. Seura tarjosi kokouskahvit. Aune Laaksonen vastaanotti Tuusula-Seuran ruusun. Kokouksen puheenjohtajana toimi kotiseutuneuvos Raili Kuusjärvi.

Seuran syyskokous pidettiin 25.11.2010 Lottamuseossa. Läsnä oli 25 osanottajaa. Ennen kokouksen alkua seura tarjosi kokouskahvit. Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat Pilvi Kettunen ja Reeta Mäkelä pitivät kokousesitelmän aiheesta ”Tuusulan alueen sora”. Syyskokouksen yhteydessä julkistettiin Aikakirja XXI, jonka toimittaja Ilkka Ertimo esitteli ja jakoi tekijäkappaleet yhdessä puheenjohtaja Pertti Seunan kanssa kirjoittajille. Seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2011 valittiin Ilkka Ertimo Pertti Seunan luopuessa puheenjohtajuudesta Euroopan vesijärjestön presidentin tehtävien vuoksi. Myös Sanna-Kaisa Spoof oli ilmoittanut eroavansa muiden tehtävien takia johtokunnasta. Antti Nieminen ilmoitti, ettei jatka johtokunnassa. Erovuoroisista valittiin uudelleen Sakari Heikkilä, Maija Kajander ja Marja-Leena Laakso. Uusiksi jäseniksi johtokuntaan valittiin vv. 2011-2012 Seija Paasonen ja Klaus Winqvist sekä vuoden 2011 ajaksi Pentti Vuori. Kokouksen puheenjohtajana toimi kotiseutuneuvos Raili Kuusjärvi.

2.3 Talous

Jäsenmaksu on ollut 10 euroa henkilöjäseniltä ja ja kannatusjäseniltä 100 euroa. Kertomusvuoden lopussa henkilöjäseniä oli 423 ja kannatusjäseniä oli 2. Tilintarkastajina ovat olleet Seppo Yli-Antola ja Matti Kyynäräinen ja heidän varallaan Kalevi Parikka.

Talousasiat esitetään tarkemmin toimintakertomuksen talousasioita koskevissa liitteissä.

 1. Vaikuttajana toimiminen
  1. Lausunnot

Tuusula-Seura on lausuntoja antaessaan omaksunut linjan, joka tiedostaa Tuusulan kaltaisen kunnan kehitys- ja kasvutarpeet. Seura ei siis vastusta kaikkea rakentamista ja sen tuomaa muutosta, mutta edellyttää kuitenkin hallittua rakentamista, mihin Tuusulassa on runsaasti mahdollisuuksia. Sen takia kaikkea rakentamista ei tule suunnata ydintaajamiin ja maisemallisesti arvokkaimpiin Tuusulanjärven ympärysalueisiin. Tällainen näkökulma saattaa olla tärkeä myös kuntien rajantarkistuksien ja tarkistusvaatimusten kannalta. Toisaalta kunnassa vielä olevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaimpien alueiden säilyttämisestä ja vaalimisesta tulee seuran mielestä pitää tiukasti kiinni.

Tuusulan kunnan kaavoitukselle annettiin seuraavista kaavasuunnitelmista lausuntoja: Stenbacka, Tuuliviirinkuja, Tuomaala II, Palojoenpuisto, Rykmentin puisto ja Peltokaari.

 

 1.  
  1. Ruusut ja risut

Tuusula-Seura jakaa kevätkokouksessa perinteisesti ruusuja ja risuja kotiseututyöstä edellisen vuoden aikana. Ruusuja myönnetään sekä yksityisille että yhteisöille myönteisestä toiminnasta oman kotiseutumme ja sen asukkaiden parhaaksi. Risuja ojennetaan tukistukseksi kotiseutuun kohdistuvasta huonosta toiminnasta, ja niillä pyritään kiinnittämään huomiota seuran havaitsemiin epäkohtiin. Kertomusvuoden ruusun sai Aune Laaksonen. Hänen laajojen kokoelmiensa saaminen Tuusulaan on ollut erityisen suuriarvoista ja avaa uusia mahdollisuuksia Tuusulalle erityisesti taiteen alueella. Risuja ei jaettu.

 

 1.  
  1. Yhteistyö kunnan kanssa

Tuusula-Seura tekee yhteistyötä erityisesti kunnan kulttuuri- ja museotoimen kanssa. Tuusula-päivä, Aleksis Kiven päivä ja Tuomaasta Nuuttiin tapahtuma järjestettiin yhteisvoimin. Kunnan kulttuuri- ja museotoimen kanssa on tehty sopimus seuran tuotteiden myynnistä kunnan järjestämisessä myyntipisteissä.

Seuran puheenjohtaja teki aloitteen Tuusula-stipendin myöntämisestä koululaiselle tai luokalle. Myöntämisperusteina voisivat olla:

 • konkreettinen teko tai suunnitelma arvokkaan ympäristön tai rakennuksen hyväksi
 • teemaan liittyvä kirjoitus (esim. Tuusulan Aikakirjassa), piirros tai muu taidetuote
 • ystävä/viihdetoiminta esim. vanhusten, sairaiden, työttömien, yksinäisten parissa
 • muu ansiokas toiminta edellä mainittuihin teemoihin liittyen

 

Stipendin suuruus voisi olla esimerkiksi 200-300 € joka toinen vuosi tai 100-150 € joka vuosi, ja jako voisi tapahtua syyskokouksen, Tuusula-päivän tai seuran syntymäpäivän (14.4.) yhteydessä. Ehdokkaiden esitys pyydettäisiin kouluilta ja lopullisen valinnan tekisi Tuusula-Seuran johtokunta. Ehdotuksesta keskustellaan Tuusulan kulttuuri- ja sivistystoimen johdon kanssa. Ensimmäinen Tuusula-Seuran stipendin jako voisi olla syyskokouksessa 2011 tai keväällä 2011 seuran täyttäessä 65 vuotta.

Koulutoimi otti aloitteen myönteisesti vastaan. Stipendi tukee opetussuunnitelmaa.

 

4 Retket ja tapahtumat

4.1

Kevätretki tehtiin 8.5. Lemille Säräpirtti Kippurasarveen ja Haminaan. Lemin kirkossa kuultiin mielenkiintoinen esittely kirkosta ja seurakunnan toiminnasta. Lemin melko pieni kotiseutuyhdistys osoittautui erittäin aktiiviseksi yhdistykseksi, joka mm. pyörittää laajaa taloudellista toimintaa Säräpirtin kautta. Retkelle osallistujia ja kuuluisaa Lemin särää nauttimassa oli 58 matkalaista.

4.2

Seuran järjestämää Tuusula-päivää vietettiin 22.7. Fällbossa. Tarjolla oli grillimakkaraa Ertimoiden organisoimana, Maija Kajanderin ja Marja-Leena Laakson tarjoilemat pullat, pillimehut ja kahvit. Susanna Sjöblom esitti haitarimusiikkia, kunnan kulttuurivastaava Jenni Saario oli järjestänyt lapsille ”Sirkka seikkailee” - näytelmän. Lisäksi oli ohjelmassa poniratsastusta, Alpo Pesosen ”Kalajuttuja Tuusulanjärvestä” sekä Tuusula-visa, jonka oli laatinut Heikki Simola. Viihtyisää monien mahdollisuuksien ympäristöä esitteli puheenjohtaja, ja viihtyisyyden myös sateen varalta takasivat Sakari Heikkilän teltat ja kalusteet. Päivän vietossa oli n. 250 tyytyväiseltä vaikuttanutta osallistujaa.

4.3

Euroopan rakennusperintöpäivää vietettiin IT-museossa 11.9. yleisötilaisuutena. Siihen osallistui n. 50 henkilöä. Aiheena oli Rykmentinpuiston kaava, jota esitteli kunnan kaavoituspäällikkö Kaija Hapuoja. Ilkka Ertimo esitteli seuran lausunnon. Alueen kansanedustajat Antti Kaikkonen, Merja Kuusisto ja Eero Lehti esittivät oman näkemyksen alueen kehittämisestä. Lopuksi oli vapaa sana.

4.4

Aleksis Kiven päivän tapahtumaan 8.10. osallistuttiin Aleksis Kiveä muistaneiden tahojen (4) kanssa.

4.5

Järjestöjen yhteismyyjäisiin Halosenniemessä 20.11. ja Tuusulan koulukeskuksessa 11.12. osallistuttiin omalla tuotemyynnillä.

4.6

Tuomaasta Nuuttiin – tapahtuma järjestettiin kirkonmäellä perinteiseen tapaan jo yhdennentoista kerran 21.12. Tuusula-Seura, päävastaavanaan Sakari Heikkilä hoiti perinteisen joulupuuron kuljetuksen ja jakelun. Puuroa saatiin 100 litraa, joka jaettiin viimeistä lusikallista myöten.

5. Julkaisutoiminta

5.1 Aikakirja

Aikakirjan toimittajana oli Ilkka Ertimo, toimituskuntaan kuuluivat puheenjohtajana Pertti Seuna, Jaakko Holma, Jorma Riissanen, Maija Kajander ja Satu Säilä sekä toimittaja Ilkka Ertimo. Vuoden 2010 Aikakirjan numero on XXI. Siinä on 20 artikkelia ja 97 sivua. Aikakirja painettiin Painojussit OY:ssa Keravalla 1000 kappaleen painoksena, ja julkistettiin seuran syyskokouksen yhteydessä 25.11. Lottamuseossa.

5.2

Satu Säilän valokuvasta tehtiin seuran joulukortti (1000kpl) aiheena talvinen maisema Tuusulanjärveltä.

6. Muistamiset ja merkkipäivät

Aleksis Kiven haudalle laskettiin kukat Aleksis Kiven päivää ennen 8.10. ja 31.12. vietiin Aleksis Kiven kuolinpäivänä haudalle kynttilä..

7. Kotiseutuliitto

Puheenjohtaja Pertti Seuna osallistui Valtakunnallisiin kotiseutupäiviin Joensuussa elokuussa ja toimi Suomen Kotiseutuliiton ympäristöjaoston jäsenenä.

 

Tuusula-Seura ry:n johtokunta