Toimintakertomus 2021

TUUSULA-SEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2021

Seuran tarkoitus
 

Tuusula-Seura ry:n toiminnan tarkoituksena on sääntöjen mukaan 
- kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen
- elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyisyyden lisääminen
- kotiseututietoisuuden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen, sekä
- kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.

Tuusula-Seura järjestää kotiseutuaiheisia tilaisuuksia, joissa paneudutaan ajankohtaisiin paikallisiin aiheisiin ja samalla lisätään asukkaiden tietoisuutta Tuusulasta ja sen kehityksestä. Seura pyrkii myös vaikuttamaan lausunnoillaan ja kannanotoillaan Tuusulaa koskevaan päätöksen siten, että aito tuusulalaisuus lukuisine kerrostumineen säilyy ja vahvistuu. 

Vuoden 2021 tapahtumat

Koronapandemiasta johtuvat rajoitukset estivät yleisötapahtumien järjestämisen lähes kokonaan.

Tuusula- Seuran perustamisesta tuli 14.4.2021 kuluneeksi 75 vuotta. Juhlavuotta juhlittiin lehtikirjoituksella ja artikkelilla aikakirjassa.

Kevätkokous, jossa hyväksyttiin edellisen vuoden toiminta ja myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle, saatiin pidetyksi huhtikuun 27. päivä etäkokouksena.

Syyskokous pidettiin 16.11.2021. Osallistujia oli paikalla noin 30 henkilöä.

Syyskokouksen yhteydessä julkaistiin Tuusula- Seuran aikakirja XXXII.

Samassa yhteydessä professori Martti Turtola esitelmöi aiheenaan puolustusministeri Juho Niukkanen.

Pekka Halosen ja Aleksis Kiven huomionosoitukset voitiin hoitaa asianmukaisesti.

Seuran johtokunta kokoontui vuoden aikana 6 kertaa, osittain etäkokouksina. Pyydettyjä lausuntoja annettiin kolme kertaa.

Lokakuussa osallistuttiin Hyrylän suurmarkkinoille, joulukuussa Hyökkälän joulumyyjäisiin sekä Puustellin jouluun.

Seuran jäsenmäärä oli 31.12.2021 425 henkilöä.

 

Hallinto

Tuusula-Seuran puheenjohtajana vuonna 2021 toimi Sakari Heikkilä ja varapuheenjohtajana Jari Anttalainen. Muina johtokunnan jäseninä olivat Hannele Ahokas, Veijo Hurskainen, Leena Laakso, Ritva Ohmeroluoma, Seija Paasonen, Riitta Ristolainen, Jussi Salonen, Reino Myllymäki ja Klaus Winqvist. Sihteerinä toimi Ritva Ohmeroluoma, rahastonhoitajana Mirja Collin ja viestijänä Hannele Ahokas. Johtokunta jakautui toimikuntiin.

Syyskokouksessa valittiin Seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2022 Jari Anttalainen. Johtokunnan jäsen Hannele Ahokkaan tilalle johtokuntaan valittiin Outi Huusko.
 

Talous

Vuoden 2021 tilinpäätöstietojen perusteella seuran myyntituotot olivat 8 265,45 € ja tilikauden ylijäämä oli 2 270,30 €, jota esitetään siirrettäväksi ali-/ylijäämätilille.

Taseen loppusumma oli 33 019,85 €, joka on samalla myös yhdistyksen oma pääoma.

Tuusula-Seuran talous on vakaalla pohjalla. Aikaisempien vuosien aktiivinen toiminta ja sen avulla saavutettu positiivinen taloudellinen tulos on kantanut koronavuosien yli.


Tiedottamisessa käytettiin pääasiassa sähköpostia ja sosiaalista mediaa. Käytössä olivat myös Keski- Uusimaan ja Viikkouutisten tapahtumapalstat.

Toimintakertomus 2021. 11.1.2022sh