Toimintasuunnitelma 2017

TUUSULA-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

1.    Tuusula-Seuran toiminnan tarkoitus

 

Tuusula- Seura ry:n sääntöjen mukaan toiminnan tarkoituksena on:

 

 • kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen
 • elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyisyyden lisääminen
 • kotiseututietoisuuden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen
 • kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen

 

Tuusula- Seura järjestää kotiseutuaiheisia tilaisuuksia sekä jäsenille että kaikille kotiseudustaan kiinnostuneille henkilöille. Tilaisuuksissa paneudutaan ajankohtaisiin aiheisiin ja samalla lisätään kuulijoiden tietoisuutta kotiseudusta ja sen kehityksestä. Järjestämme myös tapahtumia sekä retkiä ja matkoja. Tuusula- Seura toimii kotiseutumme koko alueella.

 

2.         Varsinainen toiminta

 

2.1            Taustaa vuoden 2017 toimintasuunnitelmalle.

 

Toimintasuunnitelman 2017 erityispiirre on  Suomi 100-v juhlavuosi.

Juhlavuosi huomioidaan monipuolisesti seuran toiminnassa. Perinteisten tapahtumien lisäksi on myös uusia merkittäviä tilaisuuksia.

 

 

2.2            Keskeiset tapahtumat.

 

100 v- juhlavuoden johdosta seura järjestää yhdessä Tuusulan kunnan kanssa yleisöluentosarjan ( 8 luentoa ).

 

Nuorten kesäleiri kesäkuun alussa 2016 onnistui erinomaisesti. Vastaava nuorisoleiri järjestetään myös vuonna 2017.

 

Kustannustoiminnassa huomioidaan juhlavuosi. Aikakirjan XXVIII sisällön pääosan muodostavat Suomi 100v luentosarjat. Lisäksi kirjaan tulee artikkeleita 1960-1980 lukujen arjen elämästä Tuusulassa.

 

Uutena kustanteena tehdään kotiseutuaiheinen värityskirja.

 

 

2.3            Vuoden 2017 tapahtumat ja retket

 

 • Osallistutaan Ilmatorjuntamuseon järjestämään Laskiaisriehaan.
 • Kotiseutukirjojen näyttely Tuusulan kunnantalon ala-aulassa maaliskuussa.
 • Teatteri- tai konserttimatka kahdesti.
 • Tuusula-Seuran sääntömääräinen kevätkokous ruusuineen ja risuineen pidetään maaliskuun lopulla.
 • Nuorisoleiri kesäkuun alussa
 • Osallistutaan Klaavolantien kyläjuhlaan.
 • Aleksis Kiven päivää vietetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
 • Seuran sääntömääräinen syyskokous pidetään marraskuun lopulla ja samalla julkistetaan Aikakirja XXVIII
 • Yhteismyyjäiset joulukuun alkupuolella.

*  Tuomaasta Nuuttiin–tapahtuma Tuusulan kirkonmäellä.

* Muut erikseen johtokunnassa sovittavat, Seuran tarkoitusta edistävät  tapahtumat.

 

3.         Aikakirja XXVIII

 

Aikakirja julkaistaan perinteen mukaisesti  vuoden 2017 syyskokouksen yhteydessä. Kirjan pääsisältö muodostuu juhlavuoden esitelmistä. Kirjaan tulee myös artikkeleita, joissa tarkastellaan Tuusulan arkea 1960-1980 luvuilla.

 

4.         Nuorisotoiminta

 

Pyritään yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa lisäämään koululaisten kotiseututietoutta. Seura on tehnyt Aikakirjoista kotiseutuopetuksen tueksi oppaan opettajille. Aikakirjojen artikkelit on ryhmitelty sisältöjensä mukaan niin että ne helpottavat kotiseutuopetusta.

Järjestetään kotiseutupainoitteinen kesäleiri nuorille.

Kustannetaan ja julkaistaan värityskirja.

 

5.         Kehitystoiminnat

 

Kuntasektorin muutokset ja oman kunnan kehityshankkeet huomioidaan Tuusula-Seuran kotiseututyössä. Kaavoituslausunnot annetaan hankkeista, jotka liittyvät läheisesti seuran toiminnan tarkoitukseen ja kotiseututyöhön.

Kotiseutu- ja kyläyhdistysten keskinäistä yhteydenpitoa ja keskustelua parannetaan yhteisen facebook- ryhmän avulla.

 

6.         Hallinto

 

Johtokunta voi tarpeen mukaan muodostaa erilaisia toimikuntia tukemaan johtokunnan työskentelyä.

Johtokunta valitsee seuran sääntöjen mukaisesti seuran sihteerin ja rahastonhoitajan.

Seura tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumista jäsenkirjeillään, joita lähetetään seuran jäsenille kahdesti vuodessa. Niille seuran jäsenille, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa jäsenkirjeet lähetetään s- postitse ja muille jäsenille kirjeenä. Vuosikokouskutsut lähetetään jäsenkirjeinä. Jäsenmaksulomakkeet liitetään jäsenkirjeisiin.

Yhdistysavaimella tehtyjen verkkosivujen (www.tuusulaseura.fi) monipuolista käyttöä laajennetaan.

 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''