Kevätkokous 2018

 

Tuusula-Seuran vuoden 2018 kevätkokous

 

PÖYTÄKIRJA

Aika:         20.3.2018 kello 19.07 – 19.30

Paikka:      Tuusulan seurakuntakeskuksen auditorio ”Jokipaltio”, Rykmentintie 34, 04300 Tuusula

Läsnä:       Liitteenä olevan osallistujalistan mukaiset 29 henkilöä

 

Tilaisuuden alussa kuultiin Ilkka Ertimon kokousesitelmä Tuusulan seurakuntatalon projektista.

 

Tuusula-Seuran Ruusu luovutettiin Tuusulan Taiteiden Yö-tapahtumalle perusteena 25-vuotinen työ Tuusulan Taiteiden Yön järjestämisessä. Tapahtuma on ollut tärkeä kaikille tuusulalaisille. Tuusula-Seuran Ruusun vastaanotti Tuusulan Taiteiden Yön toimikunnan puolesta tuottaja Tiina Häkkinen-Kohvakka.

 

Kokouksen avaaminen – johtokunnan puheenjohtaja Jorma Hämäläinen

Tuusula-Seuran puheenjohtaja Jorma Hämäläinen avasi kevätkokouksen toivottaen osallistujat tervetulleiksi.

1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkistajan valinta

Jorma Hämäläinen esitti puheenjohtajaksi Tuulikki Petäjäniemeä ja sihteeriksi Sylvia Appelbergiä. Pöytäkirjan tarkastajiksi esitettiin Ilkka Ertimoa ja Marjaana Rämöä.

Päätös

Puheenjohtajaksi valittiin Tuulikki Petäjäniemi, sihteeriksi Sylvia Appelberg, pöytäkirjantarkistajiksi Ilkka Ertimo ja Marjaana Rämö. Kokouskutsun esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi (Liite 1).

2. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Seuran sääntöjen mukaan kokous on kutsuttava koolle 14 päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu julkaistiin Keski-Uusimaassa 5.3.2018 ja Viikkouutisissa 4.3.2018. Lisäksi kokouksesta on ilmoitettu jäsenille jäsenkirjeessä 28.1.2018 sekä sähköpostilla 5.3.2018.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Osallistujia oli osallistujalistan mukaan 29 henkilöä (Liite 2).

3. Vuoden 2017 toimintakertomuksen, tilien sekä toiminnantarkastajien lausunnon käsittely

Jorma Hämäläinen esitteli vuoden 2017 toimintakertomuksen (Liite 3) ja Mirja Collin seuran vuoden 2017 tuloslaskelman ja taseen (Liitteet 4 ja 5).

Kokouksen puheenjohtaja luki toiminnantarkastajien lausunnon (Liite 6) sekä tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä koskevan kohdan toiminnantarkastuskertomuksesta:

”Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöstä koskevien muiden määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää johtokunnan jäsenille ja muille vastuuvelvollisille tarkastamaltamme toimintavuodelta. ”

Päätös

Asiakirjat käsiteltiin kokouksessa eikä niihin tehty muutosehdotuksia.

4. Edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Päätös

Tilinpäätös vahvistettiin ja vastuuvapaus päätettiin yksimielisesti myöntää tilivelvollisille.

5. Tuusula-Seuran äänivaltaisen edustajan valitseminen Suomen kotiseutuliiton vuosikokoukseen

Tuusula-Seuran johtokunta päätti kokouksessaan 13.2.2018 ehdottaa seuran kevätkokoukselle Sakari Heikkilän valitsemista Tuusulan-Seuran äänivaltaiseksi edustajaksi Suomen kotiseutuliiton vuosikokoukseen.

Päätös

Päätettiin valita Sakari Heikkilä Tuusula-Seuran äänivaltaiseksi edustajaksi Suomen kotiseutuliiton vuoden 2018 vuosikokoukseen.

6. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Ei ollut muita esille tulevia asioita.

Vakuudeksi

 

 

Tuulikki Petäjäniemi                     Sylvia Appelberg

Puheenjohtaja                             sihteeri

 

 

Olemme tarkastaneet Tuusula-Seuran 20.3.2018 pidetyn kevätkokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

 

Ilkka Ertimo                                Marjaana Rämö

 

Liitteet

  1. Esityslista
  2. Osallistujalista
  3. Toimintakertomus 2017
  4. Tuloslaskelma
  5. Tase
  6. Toiminnantarkastajien lausunto
Ilkka Ertimo
Tuusula-Seuran ruusu