Aikakirjojen artikkeleiden ryhmittely aiheittain

 

Kotiseututietoutta Tuusula-Seuran Aikakirjoista, 2.2.022 Kirsi Sukula-Ruusunen

                               I-XXXII

 

TUUSULA-SEURAN AIKAKIRJAT I-XXXII ja 3 erikoisteosta

Tässä alla on Tuusula-Seuran kustantamanTuusulan Aikakirjat (I-XXXII)  eli kaikki tähän mennessä julkaistut kirjat, purettuna aihealueittain taulukkoon niin, sisällöksi valikoituneet artikkelit mahdollisimman hyvin kuvaa otsikoita. Artikkeleita on satoja ja osa niistä on tarinoita ja satuja ja osa on erilaisia muisteloita. Myös tutkimukseen pohjaavia artikkeleita on jonkin verran mutta pääasiassa Aikakirjat ovat tuusulalaisten omasta ajastaan tai tuusulalaisten historiasta kertomaa tärkeää tallennetta. Kuvausta siitä, millainen oli Tuusulasta ennen, mitä se on nyt ja millaiselta sen suunta näyttää tuusulalaisten silmin huomenna.

Mukana on pitäjän ja kunnan historiaa, kylien historiaa ja kertomuksia erilaisista tapahtumista ja sattumista. Artikkeleissa kuvataan tuusulalaisten arkea ja juhlaa, iloja ja murheita. Tuusulalaisia murteita ja kirjakieltä löytyy niin tarinoista kuin saduistakin. Mukana on taiteilijakoteja kultakauden vaikuttajien ja jo sitä ennen suomalaista kulttuurihistoriaa tehneiden ihmisten koteja kautta aikain viime vuosisatojen. Esillä on tuusulalaisia vallaskoteja sekä paljon paikalliseen ja valtakunnalliseen historiaan vaikuttaneita henkilöitä.

Jaottelu on pyritty suorittamaan niin, että kaikki ihmisen arjen osa-alueet tulisivat esitettyä niiltä osin, kun niistä on kirjoitettu. Joitakin omavaltaiselta tuntuvia ratkaisuja luokittelussa on sen takia, että työn alussa en voinut ymmärtää kuinka paljon artikkeleita on.

Liikkeelle lähdetään Tuusulan kunnasta ja kylistä, sitten siitä miten Tuusulassa on hankittu leipää ja mitä kirjoitetaan palveluista aikain saatossa. Vapaa-ajan vietolla on omat kohtansa harrastusten ja kiinnostusten kohteittain.  Koulutus (lähes jokaisesta Tuusulan koulusta on jotakin) ja kulttuuri saavat oman taulukkonsa. Myös tuusulalaisten tarinat on pyritty laittamaan omaan taulukkoonsa. Taitelijat kaikilla taiteen saroilla on taulukoitu, kirjailijat erikseen. Taiteilijakodit ja muuten merkittävät vaikuttajakodit saavat omat taulukkonsa. Seurakunnat ovat omissa taulukoissaan samoin puolustusvoimilla, joka Tuusulassa on ollut näkyvässä roolissa on omat taulukot sodan ja rauhan aikaan.

Jaottelu ei ole missään nimessä lopullinen mutta tällä lähdetään nyt liikkeelle ja toivonkin, että olette keskuudessanne aktiivisia ja luokittelette artikkeleita uudelleen kun huomaatte mikä on käytännöllistä. Nämä taulukot on tarkoitettu käyttöä varten. Taulukosta näet Aikakirjan numeron ja sivun numerot ja voit itse katsoa ko teoksesta onko sisältö sellainen että siitä on sinulle hyötyä.

Hyvää matkaa Tuusulan kotiseutuhistoriaan tuusulalaisten silmin. yst. Kirsi S-R

 

TUUSULA-SEURAN AIKAKIRJAT

I                          TUUSULAN PITÄJÄ / TUUSULAN KUNTA

                           HISTORIAA JA YLEISTÄ TUUSULASTA VUOSIEN VARRELTA

Kuvausta Tuusulasta ja siitä miten kunnasta on tullut sellainen kun se nyt on. Tässä luvussa on yleisiä asioita jotka koskettavat kaikkia tuusulalaisia.

                           KYLÄT, KIELET, MURTEET JA ELÄMÄ TUUSULAN KYLISSÄ

Artikkeleita Tuusulan kylistä kautta aikain.  Kyläläisten kertomina, tutkijoiden tuottamina ja perinnetietona tarinoinnin menetelmällä.  Esitellään Tuusulan murteita joita eri alueilla on puhuttu ja puhutaan. Kuvauksia kylien elämästä kuvaillen ja valokuvin, kuvauksia ihmisten arjesta ja juhlasta, erilaisista tapahtumista.

 

II                         MITEN TUUSULASSA ON ANSAITTU LEIPÄ

Artikkeleita työstä ja siitä miten tuusulalaiset ovat ansainneet elantonsa.  Teollisuutta maatalousvaltaisessa Tuusulassa on ollut jo vuosisatoja, maantieliikenne ja soranajo on tuonut leipää moneen kotiin.

Tuusulan vesistöt ja luonto yleensäkin on sijoitettu tähän lukuun. Erityisesti Tuusulanjärvi on virkistysaluekäytön lisäksi ollut merkittävä ravinnonlähde paikkakuntalaisille. Sillä  on maakuntajärvenä  yhä edelleen merkittävä taloudellinen arvo matkailun edistämisen näkökulmasta.

                           TEOLLISUUS JA RAKENTAMINEN / KÄSITYÖ- JA TEKSTIILITEOLLISUUS         

KAUPPA JA RAVITSEMUS, LIIKETALOUS JA PANKKITOIMINTA                        

MAA- JA METSÄTALOUS, KALASTUS sekä JÄRVET JA JOET  ( vapaa-ajan käytössä ja elinkeinona)

LIIKENNE JA LIIKKUMINEN

                           SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT, PÄIVÄHOITO AIKAIN SAATOSSA

                           MUUT PALVELUT

III                        ARKEA JA JUHLAA TUUSULASSA KAUTTA AIKAIN

                           Kertomuksia siitä kuinka tuusulalaiset ovat viettäneet vapaa-aikaa ja harrastaneet

                           NUORISOSEURA JA -JÄRJESTÖTYÖ, MUSIIKKI JA TANSSI, TEATTERI

                           URHEILU- JA MUU SEURATOIMINTA

 

IV                        KOULUTUS, SIVISTYS JA PAIKALLINEN KULTTUURI

Tuusulassa on lukuisia kouluja uusia ja vanhoja joista jokaisesta on kirjoitettu ainakin yksi artikkeli tai tarina. Myös erilaiset tuusulalaisten tuottamat fiktiiviset tarinat ja toisaalta muistoihin ja historiallisiin kertomuksiin pohjaavat tuotokset sekä tuusulalaisten tutkijoiden ja ammattikirjoittajien tuottamia artikkeleita

                           KOULUT   JA  OPETUS

MUSEOT JA KIRJASTOT, KANSANOPISTO JA TYÖVÄENOPISTO                       

LEHTIJUTTUJA ( TIEDOTUS JA VIESTINTÄ)

TUUSULALAISTEN TUOTTAMAT TARINAT, KERTOMUKSET ( myös tietoon perustuvat) RUNOT, LAULUT

                          

V                         TAITEILIJAELÄMÄÄ TUUSULASSA                  

Tuusulassa on Rantatien taideyhteisön kuuluisien taiteilijoiden lisäksi asunut vuosien saatossa paljon erilaisia kirjailijoita, lasin, saven ja puun taitajia sekä maalareita. Näissä kertomuksissa on pyritty nostamaan myös heitä esiin.

KIRJAILIJAT

TAITEILIJAT

                           TAITEILIJAKODIT

 

VI                        TUUSULALAISIA VAIKUTTAJIA

Tuusulalaisia vaikuttajia ja vaikuttajakoteja. Tuusulan alueella asuu ja on asunut paljon valtakunnallisesti ja historiallisesti vaikuttavia henkilöitä joiden kodit ovat olleet rakentamassa Suomea sellaiseksi kun se nyt on. On myös paljon paikkakunnalla vaikuttaneista ihmisiä joiden kotien ovat olleet auki ja joiden kotitalot ovat nousseet merkittävään asemaan monestakin syystä.

 

VII                      SEURAKUNNAT JA USKONNOT

                           TUUSULAN SEURAKUNTA

                           ORTODOKSISEURAKUNTA

 

VIII                     PUOLUSTUSVOIMAT, VARUSKUNTA JA VARUSKUNTA-ALUE NAAPURUSTOINEEN

tässä luvussa on kertomuksia sodista ja rintamista sekä sotilaiden elämästä mutta myös siitä kuinka kotirintamalla elettiin sodan aikana. Miten arki sujui sodan jaloissa. Myös varuskunnan ympäristön asukkailla on puheenvuoronsa.

                           SODAN AIKA   

RAUHAN AIKA

 

 

I                     TUUSULAN PITÄJÄ / TUUSULAN KUNTA

 

HISTORIAA JA YLEISTÄ TUUSULASTA VUOSIEN VARRELTA

AIKAKIRJA

sivut

Kaksi vuosikymmentä Tuusulaa kehittämässä/ Kunnanjohtaja Ahti Haukkavaara

AIKAKIRJA I

48-51

Pakinaa kotiseutumme muutosvaiheista

AIKAKIRJA IV

49-51

Järvenpäässä sotien jälkeen

AIKAKIRJA IV

52-54

Muutoksen mukana parikymmentä vuotta- Kun voikukat kukkivat kunnantalon pihalla

AIKAKIRJA IV

73-75

Tuusula vuonna 1643

AIKAKIRJA V

4

Nils Larsson Stålhana – vahva ratsumestari

AIKAKIRJA V

5-10

Tuusula mennen tullen

AIKAKIRJA  V

11-14

Pappilan Matias ja Einolan Eetu

Kaitarannan Kusti ja Kartanon herrat

AIKAKIRJA  V

18-23

Tuusulan keskukset 1543-1993

AIKAKIRJA V

28-33

350-JUHLAVUOSI TUUSULASSA / kuvasatoa juhlasta

AIKAKIRJA  V

107-109

Suur-Tuusulan historia I - Nimistökaavio

AIKAKIRJA VIII

73

Valtakunnallinen ja paikallinen nimimuoti

AIKAKIRJA X

11-13

Kunnalliselämää vanhassa kunnantalossa, Koivukujalla ja Kotorannassa

AIKAKIRJA X

26-29

Kunnallisopisto Tuusulassa

AIKAKIRJAN X

30-31

Mitä tapahtui Tuusulassa 1876

AIKAKIRJA X

109-110

Kun Tuusulaan uusi kunnantalo tehtiin

AIKAKIRJA XI

53-54

Tuusulassa rakennetaan ympäristöä parantaen

AIKAKIRJA XII

23-26

Suomen ensimmäiset asuntomessut olivat Tuusulassa

AIKAKIRJA XII

27-29

Sipoon hallintopitäjän tuusulalaiset nautakunnat ja ensimmäiset kylä

AIKAKIRJA XV

18-22

Tuusula modernissa maailmassa 1600.luvula

AIKAKIRJA XVI

4-8

Korpimaasta Tuusulan kulttuuripitäjäksi

AIKAKIRJA XVI

85-87

Tuusulaa 1942-1950

AIKAKIRJA XVI

88-89

Tuusulaa muualta muuttaneen silmin

AIKAKIRJA XVI

90-91

Tuusulan maisema

AIKAKIRJA XVI

93-96

Tuusulan pinnanmuotojen kehitys

AIKAKIRJA XVI

97-100

Helsingin seutu Tuusulan kehityksen määrittäjänä

AIKAKIRJA XVI

131-134

Tuusulan tulevaisuus

AIKAKIRJA XVI

135-138

Suomi vuonna 1946

AIKAKIRJA XVII

4-6

Tuusulaa ennen ja nyt- kuvat kertovat

AIKAKIRJA XVII

34-42

Mikä kotikunta, mikä kotiseutu?

AIKAKIRJA XVII

61-65

Ihmiskäden jälkiä Tuusulan maisemassa

AIKAKIRJA XVIII

37--39

Rajariidat ovat kuuluneet elämään Keski-Uudellamaalla

AIKAKIRJA XX

63-67

Muistikuvia Tuusulan ensimmäisestä kunnanjohtajasta Einar Winqvististä ja työolosuhteista kunnantalolla 1960-luvulla

AIKAKIRJA XX

78-81

Tuusulassa 200 vuotta sitten / Esitelmä Tuusula-Seuran kevätkokouksessa 2009

AIKAKIRJA XX

107-110

Minun Tuusulani vuonna 2009/ Muistio Euroopan rakennusperintöpäivän seminaarista

AIKAKIRJA XX

111-118

Tuusulan sää- ja vesivuosi 2010

AIKAKIRJA XXI

64-66

Rykmentinpuisto / Euroopan rakennepäivän seminaari

AIKAKIRJA XXI

88.94

Tuusulalaiset rakennukset kulttuuriperintökohteina

AIKAKIRJA XXII

72-75

Valintojen edessä – Rakennussuojeluun liittyviä mietteitä Tuusulasta

AIKAKIRJA XXII

76-82

Tuusulan ilmettä ja maisemaa vanhoin postikortein

AIKAKIRJA XXII

144-145

”Virtuaali-Tuusula” – aikamatka Tuusulassa ja sen eri kohteissa

AIKAKIRJA XXIII

72-74

Olympiahengessä / Euroopan rakennusperinnepäivän teemana liikunta- ja urheilurakentaminen

AIKAKIRJA XXIII

75-78

Tarina Tuusulan viiristä ja sen synnystä

AIKAKIRJA XXIV

71-72

Tuusulalaisen identiteetin jäljillä

AIKAKIRJA XXV

96-100

MILLENIUM 2000 JUHLAKIRJA

pitää sisällään artikkeleita Tuusulan kirkonkylän ja Rantatien ja niiden asukkaiden historiasta

SIRKKA HOLMAN KIRJOITTAMA JA TAITTAMA TEOS

julkaisija Tuusula-Seura

Vaakunan tarina

AIKAKIRJA

55-61

 

 

 

KYLÄT, KIELET, MURTEET JA ELÄMÄ TUUSULAN KYLISSÄ

AIKAKIRJA

sivut

Tuhkalan talon Tarva/  Niilo Tarvajärvi muistelee Lahelan kylää

AIKAKIRJA  I

19-20

Lasten leikkejä 60-vuoden takaa/ Hyrylän historiaa

AIKAKIRJA  I

21-22

Lapsuusmuistoja kuudenkymmenen vuoden takaa / Lapsuuteni aikainen Hyökkälä ja Hyrylä

AIKAKIRJA  I

23-25

Joulun viettoa Vanhankylän kartanossa

AIKAKIRJA  I

26-27

Anna Stiina Antintytär ja Eerik Eskelinpoika – kaksi nahkelalaista kuuluisuutta

AIKAKIRJA  I

32-33

Näin kävi Koskenmäen

AIKAKIRJA  I

56-58

Kansakoulupojan muistoja Tuusulan kunnantalosta 1920-luvun alkuvuosilta / Tuusulan kirkonkylä

AIKAKIRJA  I

59-61

Tuomalan kotirintamalla sattui ja tapahtui

AIKAKIRJA III

47-51

Tuusulan nuorison huvituksia jatkosodan aikana

AIKAKIRJA III

58

Lapsuutemme Koskenmäki

AIKAKIRJA IV

28-36

Laslan Antti  Paijalan murteella kirjoitettu tarina

AIKAKIRJA  V

24-27

Tuusulan kansallispuvut

AIKAKIRJA  V

101-103

Aleksis Kivellä vankat sukujuuret

AIKAKIRJA VI

4-7

Kellokosken kartano ja ruukin alkutaival

AIKAKIRJA VII

4-7

Kellokoskesta kerrottua

AIKAKIRJA VII

13-14

Kellokosken sairaalamuseo kertoo mielisairaanhoidon kehityksestä

AIKAKIRJA VII

15-16

Kun Rusutjärven kylä 50 vuotta sitten paloi

AIKAKIRJA VII

39-40

Tuusula useiden elokuvien kuvauspaikkana  1922-1962

AIKAKIRJA VII

41-42

Tuli sanottua Kellokoskesta  + Kellokosken kartta 1814

AIKAKIRJA VII

64-65

Kylän ja talojen nimet kertovat Ruotsinkylän kielisuhteista

AIKAKIRJA VIII

27-30

Metsäntutkimuslaitoksen Ruotsinkylän tutkimusalue

AIKAKIRJA VIII

31-33

Yrjö Vilhelm Martin tuusulalainen puuseppätaituri

 ( Nahkela)

AIKAKIRJA VIII

42-43

Anders de Bruce Uudenmaan ja Hämeen läänin maaherra Johannisbergin kartanon omistaja

AIKAKIRJA VIII

49-52

Sotilasvirkatalot Ruotsinkylässä

AIKAKIRJA VIII

52-55

Kotini oli Ruotsinkylän kokeilualueella –näin me elimme siellä 1930-1940-luvuilla

AIKAKIRJA VIII

65-72

Käsityöläisten, itsellisten ja palkollisten Rantatie

AIKAKIRJA IX

16-18

Vihtori ja Hilja Raevuori, vaikuttajat Tuomaalan kylän laidalta

AIKAKIRJA IX

49-50

Muistelmia Tuomalan kylän Pekkolasta

AIKAKIRJA IX

51-53

Talonpoikaishäät Tuomalassa

AIKAKIRJA IX

54-55

Elämää Tuomalan kylässä

AIKAKIRJA IX

60

Juttuja ja kuvia Tuomalan kylän asukkaista

AIKAKIRJA IX

61-62

Tuusulan Riviera- Krapin hiekka- ja uimaranta

AIKAKIRJA IX

91-93

Tuusulan kirkonkylän Saksan tilan ja omistajasukujen vaiheita

AIKAKIRJA X

20-25

Kirkonkylän Ali-Kotun talon historiaa

AIKAKIRJA X

35-36

Hyökkälän paikannimet

AIKAKIRJA X

84-86

Klaavolan talon ja Hyökkälän kylän historiat nivoutuvat yhteen

AIKAKIRJA X

87-88

Mattilan alueen alkuajoilla

AIKAKIRJA X

94-95

Rosinankaaren omakotitaloalue Mattilassa

AIKAKIRJA X

99

Hyökkälän Saksan puustellin historiaa

AIKAKIRJA XI

10-11

Hyrylän väestöstä ja taloista

AIKAKIRJA XI

38-48

Hyrylän keskusta – kaavoituksen nykytilanne ja tulevaisuus

AIKAKIRJA XI

51-52

Koskenmäen vanhemmasta asutuksesta

AIKAKIRJA XII

6-12

Käsityöläisperinne elää edelleen Koskenmäellä

AIKAKIRJA XII

20-22

Ristikiven alue- Tapiolasta Tuusulaan 1968 muuttaneen Pietilän perheen silmin

AIKAKIRJA XII

47-48

Nahkelan kylä ja sen kantatilat

AIKAKIRJA XII

49-55

Aleksis Kiven äiti Annastiina oli kotoisin Nahkelasta

AIKAKIRJA XII

56-57

Nahkelan paikannimet

AIKAKIRJA XII

58-59

Esteri Kytökoski – nahkelalainen kielimestari

AIKAKIRJA XII

62-64

Nahkelan Heikkilän isäntä Heimo Heikkilä runonlausuja, näyttelijä, viulisti

AIKAKIRJA XII

79-80

Vanhaa tietoa Rusutjärven kylästä ja sen taloista 1500-1700-luvuilla

AIKAKIRJA XIII

25-33

Siippoon kylän historiasta poimittua

AIKAKIRJA XIII

36-39

Siippoon Nummi-Mattilan talon vaiheita

AIKAKIRJA XIII

40-42

Leppäranta Rusutjärven huviloita

AIKAKIRJA XIII

44-45

Tarinoita ja muistikuvia Rusutjärveltä

AIKAKIRJA XIII

71-74

Ruskelan talojen isäntiä ja omistajia

AIKAKIRJA XIII

101-103

Suutarinlinnan tarina

AIKAKIRJA XIII

104-109

Lammaskallio 1755-1928

AIKAKIRJA XIII

113-116

Lammaskallion nykypäivää

AIKAKIRJA XIII

117

Hiirimäestä Jäniksenlinnaan ja Vaasaan, Vanhankylän asutusnimiä

AIKAKIRJA XIII

118-121

Torpparin lapsetkin  joutuivat tekemään päivätöitä kartanolle

AIKAKIRJA XIII

122-125

Paijalan talojen isäntiä ja omistajia

AIKAKIRJA XIV

32-45

Vuosi Nummenharjulla

AIKAKIRJA XIV

61-62

Siippoon postinkantaja

AIKAKIRJA XV

23-24

Nuppulinnan Nytorpin vanhat tammet peräisin 1700-luvulta

AIKAKIRJA XV

4143

Jokelan asutuksen muodostuminen

AIKAKIRJA XV

46-49

Ja missähän sijaitsi Hyrylän Tivoli

AIKAKIRJA XVIII

94-99

Joulu Ruskelan Rantamossa

AIKAKIRJA XVIII

100-103

Tuomaalan kylän elämää 1900-luvun alkupuolella

AIKAKIRJA

104-107

Muisteluita ja kuulopuheita vanhasta Lahelasta ajalta noin 1910-2007 Tuhkalan Helenan näkövinkkelistä

AIKAKIRJA XVIII

108-122

Jeppaksen riihi ja ladot

AIKAKIRJA XIX

43-49

Jokelan tiilitehdasperinteeseen pohjautuvat paikan- ja kadunnimet

AIKAKIRJA XX

82-85

”Miä ruven syämää sokkeroo” / Moni nykytuusulalainen ei ole kuullut puhuttavan asuinkuntansa murretta

AIKAKIRJA XXI

5-10

Viinan poltosta rippileiriin / Kellokosken juhlatalon värikkäät vaiheet

AIKAKIRJA XXI

41-45

Siippoo, unohdettu syrjäinen kylä / Töttermannien tilat kuuluivat ensin Nurmijärveen ja nykyisin Tuusulaan; Irja Leinon haastattelu

AIKAKIRJA XXI

46-51

Korpikylä syntyi Hyrylän Ali-Postin takametsään

AIKAKIRJA XXI

52-56

Hyrylän Korpikylästä tulee osa Rykmentinpuiston kukkulakylää

AIKAKIRJA XXI

57-58

Klaavolassa majoitettiin ja syötettiin niin kulkijat kuin heidän hevosensakin

AIKAKIRJA XXII

40-42

Maisema muuttuu – maaseutu muuttuu / Tuusulan Ruotsinkylä muutosten paineessa

AIKAKIRJA XXII

43-71

Prijuutti – keltaisen talon monet vaiheet –  Kauppapuoti, hoitokoti, taidetalo  … arvostettu hyödynnetty vanhus?

AIKAKIRJA XXII

83-97

Puustelli- onnistuneita valintoja

AIKAKIRJA XXII

98-99

Rykmentinpuiston nimistöllä on sanoma

AIKAKIRJA XXII

100-103

Korpikylä elää hiljaisissa odotuksen tunnelmissa

AIKAKIRJA XXII

104-105

Kaunisnummi – lapsuudenkoti aurinkoisella kumpareella satavuotisten riippakoivujen katveeessa / Edit Eklund kirjoitti perheen elämästä Kellokoskella 1890-luvulta

AIKAKIRJA XXIII

64-69

Siippoon kylämaisema kautta aikain

AIKAKIRJA XXIV

73-88

Lahela, ruohottuneet polut, asvaltoidut kadut

AIKAKIRJA XXIV

98-111

VENÄLÄISET HYRYLÄN HISTORIASSA

AIKAKIRJA XXV

17-33

MÄNTYMÄKI . osa vanhaa Hyrylää

AIKAKIRJA XXV

74-75

Ritva Nurminen: Eihän Tuusula mikään tuppukylä ole!

AIKAKIRJA XXVII

19-22

Virtuaalikierros Tuusulassa

AIKAKIRJA XXVII

55-64

Näkökulma Tuusulaan vuonna 2016

AIKAKIRJA XXVII

65-68

Tuusulan 100 vuotta synnytti taidetta ja hyviä tarinoita, entä tulevaisuuden tarinat?

AIKAKIRJA XXVIII

5-6

Sairaalan henki elää Kellokoskella

AIKAKIRJA XXVIII

69-74

Jokelan asema kylmeni Juha Hokkasen jälkeen

AIKAKIRJA XXVIII

75-79

Neljän kansallispuvun pitäjä – Tuusulan kansallispukuja on valmistettu eri puolilla pitäjää jo 109 vuotta

AIKAKIRJA XXX

13-19

Henrik Åhman – Kymmenen vuosikymmenen ruotsinkyläläinen

AIKAKIRJA XXX

50-57

Evakkotaival Tuusulassa

AIKAKIRJA XXX

58-61

Tuusulan kolmet asuntomessut

AIKAKIRJA XXXI

56-72

Puustellinmetsän ensimmäiset neljä vuodenaikaa

AIKAKIRJA XXXII

74-78

 

II                         MITEN TUUSULASSA ON ANSAITTU LEIPÄ

                          

TEOLLISUUS JA RAKENTAMINEN / KÄSITYÖ- JA TEKSTIILITEOLLISUUS

AIKAKIRJA

sivut

Kellokosken tehtaan toiminnasta sota-aikana

AIKAKIRJA III

28-29

Kellokosken kartanon ja ruukin alkutaival

AIKAKIRJA VII

4-7

Tuusulan Mylly ja Saha Oy

AIKAKIRJA X

74-76

Hyrylän väestöstä ja taloista

AIKAKIRJA XI

44-45

Instrumentarium Imaging – innovaatiosta suureksi vientiyritykseksi

AIKAKIRJA XII

39-43

Ristikiven Työpaikka-alueen nykypäivää

AIKAKIRJA XII

46

Ilotulitus Oy

AIKAKIRJA XIII

22

Rauhankosken pärehöyläämö

AIKAKIRJA XIII

43-44

Jokelan tiilitehdasperinteen tutkimus, tallennus ja elvyttäminen

AIKAKIRJA XV

53-57

Sampo-tikut tehtiin Jokelassa

AIKAKIRJA XV

58-59

”Se oli sellaista käsityöläisen hommaa” / Raudan valua tiilikylässä vuodesta 1938

AIKAKIRJA XV

60-64

Amerin viisi vuosikymmentä

AIKAKIRJA XVI

53--63

Tultiin Bostonille töihin

AIKAKIRJA XVI

64-66

Kuinka ennen rakennettiin

AIKAKIRJA XVIII

54-57

Naisten hyppysistä

AIKAKIRJA XVIII

82-84

Tarinoita työstä ja tuotannosta Kellokosken Tehdas Osakeyhtiössä

AIKAKIRJA XXIII

59-63

Kello-veneet aallonharjalla – Kellokoskella on osattu työstää alumiinista elantoa

AIKAKIRJA XXIX

75-81

Kellokosken tehdas sodan teollisuusrintamassa

AIKAKIRJA XXXI

23-29

Kellokoski ja kunnallispoliittinen intermetso vuonna 1950

AIKAKIRJA XXXI

30-32

Kello-veneen tarina

AIKAKIRJA XXXI

33-35

 

                          

KAUPPA JA RAVITSEMUS, LIIKETALOUS JA PANKKITOIMINTA

AIKAKIRJA

sivut

Torikaupalla Helsingissä

AIKAKIRJA I

34-36

Muistikuvia lapsuuteni ajan Hyrylästä

AIKAKIRJA VI

36-39

Pitäjän lainajyvästö oli pankki pahan päivän varalle

AIKAKIRJA X

40-41

Hyrylän väestöstä ja taloista

AIKAKIRJA XI

44-45

Säästöpankkitoimintaa Tuusulassa Tuusulan Säästöpankista Aktiaan

AIKAKIRJA XI

91-97

Muisteloita Tuusulan Säästöpankista

AIKAKIRJA XI

98-101

Osuuspankkitoiminta Tuusulassa

AIKAKIRJA XI

102-

Muistelukuvia Tuusulan Talouskaupasta

AIKAKIRJA XIII

85-87

Tuusulan elinkeinoelämän tulevaisuuden mahdollisuudet

AIKAKIRJA XVII

80-82

Kekseliäisyyttä tarvittiin, kun korttiannokset olivat niukat

AIKAKIRJA XVIII

23-24

Talonpojan pöydästä pitopöytään

AIKAKIRJA XVIII

47-48

Majatalo Onnela

AIKAKIRJA XXIV

33-42

Krapin historia

AIKAKIRJA XXIV

43-50

HOTELLI GUSTAVELUND – Kokoushotellista laajan palvelun hotelliksi

AIKAKIRJA XXIV

51-60

RAKKAUDESTA SAVEEN  / Taitelijayhteisö nosti Tuusulan käsityöläisperinteen kunniaan

AIKAKIRJA XXV

66-70

Rautaa, tiiltä, tupakkaa – työ- ja elinkeinoelämän historiaa

 

AIKAKIRJA XXVIII

11-21

Eino Rask – vuosikymmeniä tuusulalaista yrittäjyyttä

AIKAKIRJA XXXII

54-57

 

                          

MAA- JA METSÄTALOUS, KALASTUS sekä

JÄRVET JA JOET

 (Aikakirjojen kaikki Tuusulanjärveä koskevat kirjoitukset ovat kaikki tässä kategoriassa, koska järvi on toiminut elinkeinon lähteenä rja toimii sellaisena alueella yhä.)

AIKAKIRJA

sivut

Metsäpirtin miehet ja koirat

AIKAKIRJA  V

62-67

Tuusulanjärvi

AIKAKIRJA IX

8-14

Tuomalan suo

AIKAKIRJA  IX

19

Tuusulanjoen perkaushanke

AIKAKIRJA X

77-78

Hyrylän väestöstä ja taloista

AIKAKIRJA XI

44-55

Arvo Lemmelä ja hevoset, erottamattomat

AIKAKIRJA XII

85-87

Nahkela mehiläishoitajien kylä

AIKAKIRJA XII

111-113

Vantaanjoki- valtasuoni ennen ja nyt

AIKAKIRJA XII

114-117

Lehto keväästä syksyyn

AIKAKIRJA XII

118-121

Tuusulanjärveä vaalimaan ja hoivaamaan

AIKAKIRJA XIII

5-6

Tuusulanjärvi pantiin dieetille

AIKAKIRJA XIII

7-9

Sarvikallio, kulttuurihistoriallinen maisema

AIKAKIRJA XIII

10-13

Rusutjärven vesiensuojelu- ja kunnostustoimenpiteet

AIKAKIRJA XIII

14-17

Anttila se ampaisee…/ Kiveltä Kivelle eli hajanaisia muisti- ja mielikuvia Anttilan tilan vaiheista maatalouskulttuurin tyyssijasta nykyteknologian keskukseksi

AIKAKIRJA XIII

88-89

Kasvinjalostuksen menetelmät kehittyvät

AIKAKIRJA XIII

91-93

Sukupolvien saatossa Lassilan tilalla

AIKAKIRJA XIII

94-100

Mykkylän kotieläintila

AIKAKIRJA XIII

129-131

Anttilan tila kasvilajikkeiden kehtona

AIKAKIRJA XIV

49-51

Ratamon kosteikko keväällä 2002

AIKAKIRJA XIV

77-78

Tuusulan järven linnut

AIKAKIRJA XV

16-17

Tuusulan maatalouden kasvot

AIKAKIRJA XVI

122-126

Tuusulanjärvi – Suomen tutkituin järvi

AIKAKIRJA XVII

43-51

 Tuusulanjoen linnut

AIKAKIRJA XVII

52-53

Justeerista motoon – puunkaadon historiaa

AIKAKIRJA XVIII

58-62

Käsinlypsystä EU-direktiivien kiemuroihin

AIKAKIRJA XVIII

63-71

Siippoon Sonniosuuskunnan vaiheita 1947-1958

AIKAKIRJA XVIII

72-73

Souturetkellä Tuusulanjärvellä Anni-tädin seurassa v.1934

AIKAKIRJA XVIII

85-93

Tuusulanjärven hydrologiaa

AIKAKIRJA XIX

40-42

 

 

 

Työn iloa ja navetan hajua

AIKAKIRJA XIX

50-54

Tuusulanjärvestä  tuli Uudenmaan maakuntajärvi!

AIKAKIRJA XXII

9-11

Muistelmia Tuusulan Maamiesseuran 110-vuotiselta taipaleelta / Otteita Heikki Talvelan juhlapuheesta seuran 90-vuotisjuhlassa 12.10.1991

AIKAKIRJA XXII

146-151

Maakuntajärvemme Tuusulanjärvi

AIKAKIRJA XXIII

39-53

Vuosi 1973 – Tuusulanjärven tulevaisuus

AIKAKIRJA XXIII

54-58

Tuusulanjärven keiton maukkaus tuli kaloista – ei liemokuutioista

AIKAKIRJA XXIII

70-72

Tutkimusmetsän polkuja Ruotsinkylässä

AIKAKIRJA XXIV

89-97

Tuusulanjärven hoitotoimet ja tilan kehitys

AIKAKIRJA XXVIII

32-38

Magnus von Wright näki alliparven

AIKAKIRJA XXIX

24-30

Maidon tie

AIKAKIRJA XXX

45-49

VESI yhdistää – WASSER verbindet- idea yhteisestä valokuvanäyttelystä Tuusula-Celle

AIKAKIRJA XXXI

79-86

Tuusulanjärvi- maakunnan helmi vai rutakko?

AIKAKIRJA XXXI

91-96

Riistaseurantaa miesmuistiin

AIKAKIRJA XXXI

97-103

Muistoja Tuusulanjärveltä

AIKAKIRJA XXXII

44-47

Vesi yhdistää – Wasser verbindet

AIKAKIRJA XXXII

70-73

 

                          

LIIKENNE JA LIIKKUMINEN

AIKAKIRJA

sivut

Lentäjiä ja lentokoneita Tuusulan taivaalla

AIKAKIRJA IV

19-23

Rautatien tulo Tuusulaan

AIKAKIRJA  V

34-40

Mullistavia muutoksia maantiellämme/ liikenteen historiaa

AIKAKIRJA  V

85-88

Vauhdin hurmaa

AIKAKIRJA  V

89-90

Tuusulan rantatie

AIKAKIRJA IX

6-7

Ensimmäinen auto Rantatiellä

AIKAKIRJA IX

94

Jokela kulkureittien risteyksenä

AIKAKIRJA XV

44-45

Tuusulan kolmas rautatieasema perustettiin savikukkojen kylään

AIKAKIRJA XV

50-52

Ventoniemi autoineen Jokelan kyläelämässä

AIKAKIRJA XV

73-75

 

 

 

Keskinen Uusimaa on Hämeentien lapsi

AIKAKIRJA XVI

9-14

 

 

 

Hyrylän hävittäjät veivät harjut, mutta toivat leipää / Tuusulan sora- ja kuljetusala 1930-luvulta 1980-luvulle

AIKAKIRJA XX

10

Juna koitui radanrakentajan kohtaloksi

AIKAKIRJA XX

34-42

Tuusulan alueen sora

AIKAKIRJA XXI

67-77

Tien tarina Tuusulasta, Suomesta ja vähän muualtakin maailmasta

AIKAKIRJA XXI

78-87

Tuusulan automuseo/ Hyrylän hävittäjistä se alkoi ja polkupyörästä

AIKAKIRJA XXII

141-143

Rautatie ja sen merkitys Tuusulalle

AIKAKIRJA XXV

76-92

Rautatien mahdollisuudet Tuusulalle

AIKAKIRJA XXX

93-99

Tykkitie Hyrylän ja Keravan yhdistäjänä – Tärkeä väylä elää yhä kaihoisasti monien muistoissa

AIKAKIRJA XXXII

31-37

 

 

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT, SEKÄ PÄIVÄHOITO AIKAIN SAATOSSA

AIKAKIRJA

sivut

Vaivaistalosta palvelukeskukseen

AIKAKIRJA X

37-39

Musiikki- ja taide-esikoulu Sympaatti

AIKAKIRJA X

66

Otteita Tuusulan terveydenhuollon kehityksestä

AIKAKIRJA XI

71-73

Hyrylän päiväkoti 27 vuotta päivähoitoa Tuusulassa

AIKAKIRJA XI

74-76

Ikäihmisten Tuusula ikäihmisten vuotena

AIKAKIRJA XI

77-80

Vaunukankaan päiväkoti

AIKAKIRJA XII

37-38

Roselius-Säätiön juuret Rusutjärven kylässä

AIKAKIRJA XIII

51-53

Nummenharjun päiväkoti

AIKAKIRJA XIV

63

”Parasta mitä voit lapsellesi antaa on juuret ja siivet” / päiväkoti Venlantupa

AIKAKIRJA XIV

64-65

Jokelan alueen päivähoito

AIKAKIRJA XV

128-132

Tuusulalaisten terveys

AIKAKIRJA XVI

104-105

Kunnanlääkäristä omalääkärisysteemiin  / muisteluita Hyrylän alueen avoterveydenhuollosta 1960-luvun alkupuolelta vuosituhannen lopulle

AIKAKIRJA XVIII

49-53

Hyvää tuulta tuvilta

AIKAKIRJA XXII

136-140

Kellokosken sairaalan hallintorakennus

AIKAKIRJA XXIV

64-70

Sata vuotta espanjantaudista koronaan

AIKAKIRJA XXXI

36.43

Korona vei metsään – Lähiretkeily ja kotimaanmatkailu ovat koronan suurimpia voittajia

AIKAKIRJA XXXII

79-84

Toinen koronavuosi Tuusulassa

AIKAKIRJA XXXII

85.91

 

 

MUUT PALVELUT

 

AIKAKIRJA

sivut

Palo- ja pelastustoimi Tuusulassa

AIKAKIRJA XI

85-87

Koskenmäen vesilaitos Tuusulan vesilaitos kuntayhtymä

AIKAKIRJA XII

17-19

Häklin montun virkistyskäyttö

AIKAKIRJA XII

44-45

Postin kulusta Nahkelan maalaiskylässä

AIKAKIRJA XII

76-78

Talousvettä Jäniksenlinnasta ja Rusutjärveltä

AIKAKIRJA XIII

18-21

Tuusulalaiset eivät enää käy vieraissa / Tuusulan uimahalli

AIKAKIRJA XVII

78-79

Maailman kauneimmat muuntajat

AIKAKIRJA XXXI

44-51

Tuusulan VPK:n toimintaa 90 vuotta

AIKAKIRJA XXXI

52-55

 

III                        ARKEA JA JUHLAA TUUSULASSA KAUTTA AIKAIN

 

NUORISOSEURA JA JÄRJESTÖTYÖ, MUSIIKKI JA TANSSI, TEATTERI

AIKAKIRJA

sivut

Klemetskog Ungdomsförening r.f. 1896-1996

AIKAKIRJA VIII

44-48

Väinölä ja Tuusulan Nuorisoseura

AIKAKIRJA X

71- 73

Hyrylän ”Letku”, muistojemme tanssipaikka

AIKAKIRJA X

92-93

Tuusulan Vapaaehtoinen Palokunta (TVPK)

AIKAKIRJA XI

88-90

Tuusulan työväenyhdistyksen alku ja ensimmäiset sata vuotta

AIKAKIRJA XII

12-16

Heikkilän suvun musikantit

AIKAKIRJA XII

81-84

Kolmen sortin kokoontumisia

AIKAKIRJA XII

97-102

Seuraelämä elpyy sotien jälkeen Rusutjärvellä ja SIippoossa

AIKAKIRJA XIII

46-50

50. Kivi-juhlat

AIKAKIRJA XIV

14-15

Tuusulan Vanhempi Neulomaseura

AIKAKIRJA XIV

24-27

Jokelan Työväenyhdistyksen alkutaipaleelta

AIKAKIRJA XV

83-85

Jokelan muori ja vaari musisoivat

AIKAKIRJA XV

89-90

Joka-Teatteri

AIKAKIRJA XV

105

Aikamatka Tuusula-Seuran kuuteen vuosikymmeneen

AIKAKIRJA XVII

7-33

Viihdekuoro Essut 30-vuotias

AIKAKIRJA XVI

45-49

Partiotoimintaa Tuusulassa

AIKAKIRJA XIX

95-98

Taiteiden Yötä ja talkoohenkeä

AIKAKIRJA XIX

105-109

Maa maahan jää, mut henki taivahalle / Keski-Uudenmaan Teatterin perustaminen ja toimintaedellytykset

AIKAKIRJA XX

11-14

NAHKELAN RAITTIUSYHDISTYS NUOTTA III

AIKAKIRJA XXV

71-73

Puhe Tuusula-Seuran 70-vuotisjuhlaan 15.4.2016

AIKAKIRJA XXVII

6-8

Muistelua Tuusula-Seuran uudelleen henkiin herättämisestä

AIKAKIRJA XXVII

30-33

Tuusula-Seuran vuosittaisia tapahtumia

AIKAKIRJA XXVII

34-36

Tuusula-Seuran toiminnasta ja jäsenistöstä

AIKAKIRJA XXVII

37-48

Tuusula-seura ja kaavoitus

AIKAKIRJA XXVII

49-54

Kertomus Tuusula-Seuran toiminnasta vuosina 2007-2015

AIKAKIRJA XXVII

73-86

Tuusula 375 vuotta ja kotiseutupäivät 2019 Tuusulassa

AIKAKIRJA XXIX

5-6

KuumArt - Taidetta ja kulttuuritekoja yli kuntarajojen

AIKAKIRJA XXIX

51-57

Harrastajateatterit kukoistavat

AIKAKIRJA XXIX

58-65

Tuhansia elämyksiä Tuusulan yössä - Tuusulan Taiteiden Yö 25 vuotta

AIKAKIRJA XXIX

66-74

Kulttuuri liikutti kotiseutupäivillä - Suomen Kotiseutuliiton Kotiseutupäivät Tuusulassa elokuussa 2019

AIKAKIRJA XXX

6-12

Tuusula - kuorojen kunta

AIKAKIRJA XXX

79--92

Itä.Viron sotatantereella – Tuusula-Seuran retki Itä-Viroon 2019

AIKAKIRJA XXX

103-104

TUUSULAN VALOKUVAAJAT- harrastuksena valolla kuvaaminen

AIKAKIRJA XXXI

73-7878

Tuusulan Nuormartat ry: Kotien hyvinvoinnin puolesta jo vuodesta 1995

AIKAKIRJA XXXI

89-90

Tuusula-Seuran kesäretki HIidenmaalle 10-12.8.2020

AIKAKIRJA XXXI

114-124

Tuusula-Seura 75 vuotta

AIKAKIRJA XXXII

7-11

100-vuotias Tuusulan Nuorisoseurantalo Väinölä

AIKAKIRJA XXXII

12-16

Mies voi lähteä Väinölästä Väinölä ei lähde miehestä

AIKAKIRJA XXXII

17-18

 

 

URHEILU- JA MUU SEURATOIMINTA

AIKAKIRJA

sivut

40 vuotta Helsingin olympiakisoista 1952

Onpas painavan murikka, ihmetteli Pirkko olympiasoihtua

AIKAKIRJA IV

55-58

Ravikilpailut Hyrylässä olivat merkittävä tapahtuma

AIKAKIRJA XI

104-108

Nahkelan Metsästysseura r.y.

AIKAKIRJA XII

91-

Kamppailu nykyaikaisen 5-ottelun mitalista 50 vuotta sitten

AIKAKIRJA XIV

24-26

Tuusulaan Naisvoimistelijat 70 vuotta

AIKAKIRJA XIV

30-31

Sauna-Seuralla juuret Tuusulassa

AIKAKIRJA XIV

123-128

Jokela-Seuran värikästä historiaa

AIKAKIRJA XV

87-88

Ringette – Tuusulan tyttöjen menestyslaji

AIKAKIRJA XVII

74-77

Tuusulan Reserviupseerikerho 50-vuotias 28.09.2008

AIKAKIRJA XIX

82-84

Ammunta harrastuksena Tuusulassa

AIKAKIRJA XIX

85-88

Seuratoiminta Tuusulassa

AIKAKIRJA XIX

89-94

Kesäyön marssi Tuusulassa

AIKAKIRJA XIX

99-104

Keski-uusimaan Ampumaseura 80-vuotias

AIKAKIRJA XXII

156-161

Tuusulan Naisvoimistelijat ry 1932-2012 / Vetreä kasikymppinen voi paremmin kuin koskaan

AIKAKIRJA XXIII

8-14

Tuusulan Voima-Veikot

AIKAKIRJA XXIII

15-21

Kalevan kisat Tuusulassa 1994

AIKAKIRJA XXIII

79-83

Tennismuistoja / Rakennettiin tenniskeskus Tuusulaan

AIKAKIRJA XXIII

84.85

Tuusulan Tennisseura ry

AIKAKIRJA XXIII

86-87

Tuusulan Golfklubi / Golfyhdistyksen perustaminen, golfkentän rakentaminen ja golfosakeyhtiö

AIKAKIRJA XXIII

90-95

Kellokosken Alku ry (KelA)

AIKAKIRJA XXIII

96-98

Kallokosken Naisvoimistelijat

AIKAKIRJA XXIII

99

Tanssiurheiluseura Cavalier ry

AIKAKIRJA XXIII

100-101

Tuusulan Moottorikerho ry TuMK

AIKAKIRJA XXIII

012-103

Tuusulan Tallaajat

AIKAKIRJA XXIII

104-105

Tuusulanjärven maraton

AIKAKIRJA XXIII

106-107

Blackbirds United RY

AIKAKIRJA XXIII

108-109

Kolmekymmentä lasta, viisi aikuista ja kesäinen leiriviikko It-museolla

AIKAKIRJA XXVII

69-72

Tuusulalaisia urheilijoita 1917-2017

AIKAKIRJA XXVIII

87-96

Järjestyksessä toinen Tuusula-Seuran kotiseutuleiri Ilmatorjuntamuseolla 12-16.6.2017

AIKAKIRJA XXVIII

97-99

Retkeilijän Tuusula

AIKAKIRJA XXX

105-108

Muisteluita Tuusulan Ratsastajista 1950- ja 1960-luvuilta

AIKAKIRJA XXXII

48-53

Tuusulan golfkenttä,  vihreyttä ja avaruutta

AIKAKIRJA XXXII

58-69

 

 

IV                        KOULUTUS, SIVISTYS JA PAIKALLINEN KULTTUURI

                          

KOULUT JA OPETUS

 

AIKAKIRJA

sivut

Kellokosken koulutoimen vaiheista

AIKAKIRJA  I

53-55

Sota-ajan koulumuistoja

AIKAKIRJA III

56-57

Kellokosken – Nummenkylän koulutoimen vaiheista

AIKAKIRJA IV

41-45

Koulupapan ohje metrijärjestelmästä

AIKAKIRJA V

57-58

Tuusulan kirjastojen varhaisvaiheita 1800-luvulla

AIKAKIRJA VI

30-32

Seurakunta ja koulu Tuusulassa 1891-1951

AIKAKIRJA VI

33-35

Uusi uljas Mikkolan koulu

AIKAKIRJA VI

62-64

Ylioppilaaksi tulo ja opiskelu vuosisadan alussa

AIKAKIRJA VII

43-44

Havaintoja Ruotsinkylän koulujen 100-vuotistaipaleelta

AIKAKIRJA VIII

56-62

Tuokiokuvia Tuusulan Kansanopiston vaiheista

AIKAKIRJA IX

39-41

Tuomaalan kansakoululaitos

AIKAKIRJA IX

42-45

Tuomaalan kansakoulu

AIKAKIRJA IX

46-48

Nybergin koulu/ lahjoituskoulu köyhille lapsille

AIKAKIRJA X

49-52

Kirkkotien koulu Tuusulan kirkonkylän kansakoulu

AIKAKIRJA X

53-58

Hyökkälän koulut

AIKAKIRJA X

59-62

Kirkonkylän koulu

AIKAKIRJA X

63-65

Hyrylän / Kirkonkylän alakansakoulu

AIKAKIRJA XI

60-61

Tuusulan yhteiskoulu

AIKAKIRJA XI

63-70

Vaunukankaan koulu

AIKAKIRJA XII

30-36

Nahkelan koulu

AIKAKIRJA XII

65-72

Moderni kyläkoulu maalaiskylässä pääkaupunkiseudulla

AIKAKIRJA XII

73-76

Koulutielle Majamäestä 50-luvulla

AIKAKIRJA XII

103-104

Rusutjärven koulu

AIKAKIRJA XIII

54-59

Rusutjärven koulun historiikki

AIKAKIRJA XIII

60-61

Rusutjärven kansakoulun nuoren opettajattaren muisteloita 1937-1939

AIKAKIRJA XIII

62-65

Rusutjärven koulun tulevaisuuden näkymiä

AIKAKIRJA XIII

70

Eila Heikkilän elämäntyö Ruskelan koulussa

AIKAKIRJA XIII

110-112

Paijalan koulu

AIKAKIRJA XIV

52-58

Aili Huurre Paijalan kansakoulun pitkäaikainen opettaja

AIKAKIRJA XIV

59-60

Ruskelan kansakoulu

AIKAKIRJA XIV

66-70

Ruskelan koulu- teknologiaa opetuksessa kyläkoulun arvoja unohtamatta

AIKAKIRJA XIV

71-72

Muistoja Ruskelan koulusta

AIKAKIRJA XIV

73-74

Vanhankylän koulu

AIKAKIRJA XV

32-38

koulu kylän keskellä / Vanhankylän koulu

AIKAKIRJA XV

39-40

Tehtaan koulusta Pertun kouluun

AIKAKIRJA XV

65-72

Lepolan koulu / Hyvinkään maalaiskunnasta kaupungin kautta Tuusulan pitäjään

AIKAKIRJA XV

76-79

Jokelan yhteiskoulu

AIKAKIRJA XV

106-109

Opetusneuvos Jouko Tynkkynen humanisti ja leijona

AIKAKIRJA XV

110-114

Kuvaamataidon lehtorina 34 vuotta

AIKAKIRJA XV

115-120

Kolsan  koulu

AIKAKIRJA XV

121-125

Kolsan koulun toimintaa

AIKAKIRJA XV

126-127

Musiikillinen matka kanteleesta djembeen

AIKAKIRJA XVI

50-52

Joka kuritta kasvaa…

AIKAKIRJA XVIII

40-43

Koulupojan muisteluita 70 vuoden takaa

AIKAKIRJA XXVII

9-18

Raiili Kuusijärvi: Tuomalan kyläkirjan teko kylän yhteinen ponnistus

AIKAKIRJA XXVII

27-29

Tuusulan tunnusesineet- kotiseutuopetusta kouluissa

AIKAKIRJA XXVIII

62-65

 

 

MUSEOT JA KIRJASTOT, KANSANOPISTO JA TYÖVÄENOPISTO

AIKAKIRJA

sivut

Tuusulan kirjasto

AIKAKIRJA XI

55-59

Tietoa taitoa kansalaisopistosta

AIKAKIRJA XI

80-81

Jokela-talo

AIKAKIRJA XV

133

Kirjastotoimintaa Jokelassa

AIKAKIRJA XV

136.138

Kansalaisopisto Jokelassa

AIKAKIRJA XV

139-145

Ikonimaalaus- harrastus vai työtä Jumalan kunniaksi

AIKAKIRJA XX

15-24

Tuusulan kirjaston suunnittelun vaiheet

AIKAKIRJA XXIV

7-8

Syvärannan Lottakodista Lottamuseoksi

AIKAKIRJA XXIV

27-32

Älkäämme koskaan unohtako / Jenni Haukio Lottamuseon päänäyttelyn suojelija

AIKAKIRJA XXVI

6

Syvärannan uusi elämä: lomahotelli vai Lottakoti

AIKAKIRJA XXVI

70-80

Lottamuseo vuonna 2016 / Tapahtumatuotannolla kävijäprofiilin laajentamista

AIKAKIRJA XXVI

81-87

Kielletyt kirjat- kirjojen vankileiri – Jokelan kirjaston varastosta löytyi laatikollinen kirjoja

AIKAKIRJA XXX

62-65

Tuusulan museo 70 vuotta

AIKAKIRJA XXX

66-71

Tuusulan kirjastoauto 50 vuotta

AIKAKIRJA XXX

72-78

 

                          

LEHTIJUTTUJA ( TIEDOTUS JA VIESTINTÄ)

 

AIKAKIRJA

sivut

Keski-Uusimaan perustaja ehti nähdä vain lehden alkuvaiheet

AIKAKIRJA X

4-6

Keski-Uusimaa puolueeton kunnallinen yleinen uutislehti 1919

AIKAKIRJA XI

109-115

Vesikauhusta vain viiden rivin uutinen / Keski-Uusimaan kertomaa vuodelta 1922

AIKAKIRJA XIV

129-133

Nahkatehtailijan kuolemaan johtanut tapaturma ja hautajaiset Koskenmäellä 1929/-lehdessä Keski-Uusimaa-lehdessä 3. maaliskuuta 1929

AIKAKIRJA XX

55-57

Paikallislehti identiteetin rakentajana

AIKAKIRJA XXIX

7-8

 

 

TUUSULALAISTEN TUOTTAMAT TARINAT, KERTOMUKSET ( myös tietoon perustuvat) RUNOT, LAULUT

 

AIKAKIRJA

sivut

Sulkasatoinen kukko / Mirja Alholan tarina

AIKAKIRJA I

7

Marja-Liisa Kestin runo Kellokoskeen liittyen

AIKAKIRJA  I

14

PEKKOLAN JOULULAULU v1989

AIKAKIRJA  I

31

JOULUAATON ASKAREET / Sirkka Häklin runo

AIKAKIRJA  I

52

Sibeliukselle / runo Kalle Koski

AIKAKIRJA II

54

IDYLL / Jean Sibelius

AIKAKIRJA II

63

Kenttäpostia postikortteina/ opettaja Pentti Halosen tuotantoa

AIKAKIRJA III

34-37

Pieni vanha tarina / Rauha Jarkka

AIKAKIRJA IV

40

Löytöretkellä Tuusulassa Aleksis Kiven jalanjäljillä

AIKAKIRJA IV

77

Jahtivoudin kyydissä / kylävaari Martti Saarentaus

AIKAKIRJA VI

14-16

Kellokoski tänään / Marie Forss

AIKAKIRJA VII

3

Kansanperinteen keruu ja tallentaminen Tuusulassa

AIKAKIRJA VII

24-28

Jahtivoudin kyydissä

( jatkoa edelliseen susivuosien tarinaan)

AIKAKIRJA VII

32-34

Kylävaari vanhan tarinapirttinsä takkatulilla

AIKAKIRJA VIII

21

Övre-Gummin vanhaemäntä kertoo joulunvietosta

AIKAKIRJA VIII

63-64

Kerava 11p.huhtikuuta 1916

H.V.Juuso! / Pekka Halosen kirje

AIKAKIRJA IX

75

Suutari Henriksson ja Grönrooskan pikku-paholaiset ( Antti Halosen kertoman mukaan)

AIKAKIRJA IX

77

Lähi-itää suomalaisin silmin

AIKAKIRJA X

17-19

Kotikyläni / Anni Seuna

AIKAKIRJA XII

106

Siihen aikaan kun…/ Väinö Aalto muistelee Tuusulan murteella  Tuusulanjärven taiteilijoita

AIKAKIRJA XIII

126-128

Matti Stenvallin ihmeellinen elämäntarina.

Matts Lindelle eller Matts Johansson Stenvall s. 1787 / prof.Hannes Sihvo

AIKAKIRJA XIII

133-145

Mikä mies Mooses oli?

AIKAKIRJA XIV

75-76

Tääl on susi! / Karl Sandborgin metsästysjuttuja sadan vuoden takaa / Tuusulan murteella kerrottuna

AIKAKIRJA XIV

79-82

Lapsuus Korkissa

AIKAKIRJA XIV

83-85

Ranskalainen perhe Doucet etsimässä sukujuuriaan

AIKAKIRJA XV

25-31

Päiväkirjoja, kirjeenvaihtoa, postikortteja sadan vuoden takaa

AIKAKIRJA XVIII

25-36

Kyllä silkki naisen komistaa!

AIKAKIRJA XVIII

74-81

Karhunkaatajalle neljän taalarin tapporaha

AIKAKIRJA XIX

55-60

Radanrakentajana jälkeläinen kalasti pikkupoikana Pekka Halosen kanssa

AIKAKIRJA XX

43-50

Sään ennustamista ja taivaan tarkkailua / meteorologi Seija Paasonen

AIKAKIRJA XXII

109-123

Pikkutyttö pelastui Syvärannan palosta / LAPSIA SYVÄRANNASSA ORPOTYTTÖ FANNYSTA TUOMAISEN SISARUKSIIN

AIKAKIRJA XXVI

36-37

Soittokeikalta Syvärannan paloa sammuttamaan

AIKAKIRJA XXVI

53-55

Taiteen ja kulttuurin asein- Suomen taistelu autonomiasta ja itsenäisyydestä 1890-1917 / Martti Turtola

AIKAKIRJA XXVIII

7-10

Tuusula 70-luvun nuoren silmin

AIKAKIRJA XXVIII

80-86

Kirsikoiden ja tienvarsien kukkaloistoa- monissa kaupungeissa kukkaistutukset luovat väriä ja kauneutta kesäpäiviin.

AIKAKIRJA XXX

100-102

Vaihto-oppilaana Tuusulassa 2019-2020

AIKAKIRJA XXXI

113

Kun Hyrylän Yli-Jussilan isäntä ja vapaaherra iskivät yhteen -Puolustusministeri Juho Niukkasen ja marsalkka Mannerheimin kiistoilla oli merkittävät seuraukset

AIKAKIRJA XXXII

38-43

 

V                         TAITEILIJAELÄMÄÄ TUUSULASSA

 

KIRJAILIJAT

 

AIKAKIRJA

sivut

Autonomianajan naisten kirjallinen toiminta

AIKAKIRJA  V

45-50

 

 

 

Erään joulunajan tapahtumista Tuusulassa/ kuvaus Aleksis Kiven kuolemasta ja hautajaisista

AIKAKIRJA  I

8-11

Runoilija Einari Vuorelan syntymästä 100 vuotta

AIKAKIRJA  I

40-41

Maija Halosen käännöstyöt eli Pekka Halosen puolison unhoon jäänyt elämäntyön osa

AIKAKIRJA II

32-33

Itsenäisyyden ajan tuusulalaisia naiskirjailijoita

AIKAKIRJA IV

62-72

Aleksis Kivi aikansa yhteiskunnan jäsenenä

AIKAKIRJA VI

12-13

Aleksis Kiven sairaudesta ja kuolemasta

AIKAKIRJA VI

20-25

Autonomian ajan Tuusulan mieskirjailijoita / Aleksis Kivi

AIKAKIRJA VI

26-29

Reino Pylväinen- tuusulalainen sanaseppo

AIKAKIRJA VI

58-59

Autonomian ajan mieskirjailijoita II/Konrad Zilliaccus

AIKAKIRJA VII

8-10

Kotiseutuhengetär Sirkka Holma

AIKAKIRJA VII

45

Autonomina ajan mieskirjailijoita III / Juhana Heikki Erkko

AIKAKIRJA VIII

18-20

Tuusula-Seuran perustaja – Hillari Johannes Viherjuuri

AIKAKIRJA IX

56-57

H.J.Viherjuuri- legenda eläessään

AIKAKIRJA IX

58-59

Myyrinmäki- Kirjailija Maria Jotunin ja professori Viljo Tarkiaisen kesäkoti

AIKAKIRJA IX

70-72

Runoilija ja hänen muusansa J.H.Erkko 1849-1906

AIKAKIRJA IX

86-90

Sukeltaminen kirjallisuuteen /Ahti Haukkavaara

AIKAKIRJA X

102-14

Runoilija J.H.Erkon syntymästä 150 vuotta

AIKAKIRJA XI

4-5

Elias Lönnrot, hengen rientomies 200 vuotta

AIKAKIRJA XIV

19-22

Löytyikö yhteyksiä Lönnrotille ja Tuusulalle?

AIKAKIRJA XIV

22-23

Uskon ja aatteen mies, kirjailija  Arvi Järventaus ( 1883-1939)

AIKAKIRJA XIV

95-102

Suomen Kuvalehti  Matti Kivekäs Veli Giovanni Eero Salola

AIKAKIRJA XIV

114-122

Runoilija Eino Leinon ( 1878-1926) syntymästä 125 vuotta

AIKAKIRJA XV

4-7

Aleksis Kiven muistomerkki

AIKAKIRJA XVI

15-17

Makkara-rovasti ja nilkosilmäinen kukko

AIKAKIRJA XVI

18-21

Sydämeni laulun lähteillä

AIKAKIRJA XVI

22-25

Päivien laulu / Urho Ketvel kirjailijana

AIKAKIRJA XVI

26-30

Kun Laura Soinne  lähti kahvia ostamaan

AIKAKIRJA XIX

61-65

J.H. Erkko – autonomian ajan kansallistunteen herättäjä

AIKAKIRJA XXV

58-64

Toivo Lumme: Veijo Meren kirja teki Rantatiestä kuuluisan

AIKAKIRJA XXVII

23-26

Lämpimiä ja kylmiä kylpyjä-  ja Kansalliskirjailijan taival köyhästä ja tyrmätystä näytelmäkirjailijasta maailmanmenestykseen kesti kauemmin kuin hänen elämänsä

AIKAKIRJA XXIX

18-23

Aleksis Kiven aika Tuusulassa

AIKAKIRJA XXXI

14-20

Tulevien Kivi-tutkimusten lähtökohtia – Teemu Keskisarja

AIKAKIRJA XXXI

21-22

 

                                                    

TAITEILIJAT

AIKAKIRJA

sivut

Muistelmia isoisästäni Pekka Halosesta

AIKAKIRJA II

8-9

Veljekset Pekka ja Antti Halonen

AIKAKIRJA II

10-19

Sibelius Rapallossa keväällä 1901 – eli toisen sinfonian alkuvaiheet

AIKAKIRJA II

41

Eestiläinen näkökulma Sibeliuksen tuotantoon

AIKAKIRJA II

48-49

Amerikan suomalaisten Sibelius-seuran perustamisesta v. 1915

AIKAKIRJA II

50-53

Ensimmäisen Sibelius-seuran loppu ja Finlandia-runon synty

AIKAKIRJA II

55-56

Miten voi saada aidon kuvan Jean Sibeliuksesta ja hänen elämänpiiristään

AIKAKIRJA II

57-61

Syntymäpäiväsankareita

AIKAKIRJA II

62

Kansallinen ja kansainvälinen Sibelius

AIKAKIRJA  V

75-78

Kun kartanossa helisi harppu / Harpputaiteilija Lilly Kajanus

AIKAKIRJA  V

79-82

Ikuinen sunnuntaiko? /Ajatuksia  Martta Wndelinistä ja hänen työstään

AIKAKIRJA  V

91-97

Venny Soldan-Brofeltin Tuusulan vuodet

AIKAKIRJA  V

98-100

Olli Haikonen- taitelija Tuusulan Kirkkotiellä (1906-1977)

AIKAKIRJA VI

49-52

Maailman kaunein kolikko ja sen tekijä kuvanveistäjä Antti Neuvonen

AIKAKIRJA VII

17-18

”Pyhä veljeys” /Axel Gallen, Pekka Halonen ja Eero Järnefelt

AIKAKIRJA VII

54-55

Tuusulan rantatien taitelijat kansallisen nousun osana

AIKAKIRJA IX

4-5

Martta Wendelin 1893-1986

AIKAKIRJA IX

78-82

Muotokuvamaalarin muotokuva

AIKAKIRJA IX

84-85

Taidemaalari Marcus Collin 1882-1966

AIKAKIRJA X

89-91

Toimittaja ja kirjailija Tuusulan Mattilan alueelta / Sakari Räsänen ( 31.5.1935-19.2.1993)

AIKAKIRJA X

96-98

Onnenpäivien Marleena / Marleena Ansio

AIKAKIRJA X

67

Haluan olla lämmön, ilon ja lohdutuksen välittäjä/ Raija Maula

AIKAKIRJA XII

105

Keramiikkataiteilija Eira Savolainen ja hänen ateljeensa

AIKAKIRJA XII

107-110

Olavi Naalisvaara, opettaja ja taiteilija

AIKAKIRJA XIII

66-69

Helena Tynell- monipuolinen lasitaiteilija

AIKAKIRJA XIII

79-81

Leena Österlund luo väreillä ja muodoilla kankaisiin kauneutta Niittyvillassa

AIKAKIRJA XIII

82-84

Tuusulan kesäasukas, näyttelijä Emil Falck (  1857-1931)

AIKAKIRJA XIV

11-13

Jean Sibeliuksen kaksi konserttia Tallinnassa 1903-04

AIKAKIRJA XIV

86-89

Sibelius kannusti nuorta muusikkoa

AIKAKIRJA XIV

90-91

Pro arte utili… ( Hyödyllisen taiteen puolesta ) / Anna Winqvist

AIKAKIRJA XIV

136-137

Ulottuvuuksia Martta Wendelinin elämässä ja taiteessa

AIKAKIRJA XV

8-15

Nikolai Breneff valokuvaaja – taidemaalari 13.12.1909- 23.07.1994

AIKAKIRJA XV

91-92

Taitelijana Tuusulassa / Pirkko Ropponen

AIKAKIRJA XV

93-95

Tuusulalaisia taiteilijoita ja kulttuurintekijöitä

AIKAKIRJA XVI

101-103

Taiteilija Sirpa Vapaavuori muovaa saveen sielun

AIKAKIRJA XVII

83-84

Lasin hurmaa /Lasitaiteilija Helena Tynell Tuusulassa

AIKAKIRJA XIX

66-70

Nuoria taiteilijoita Keski-Uudellamaalla

AIKAKIRJA XIX

71-76

Vaneri taipuu taiteeksi / Soinne Oy ja Martti Lindqvist; Tapio Wirkkalan hovipuuseppä

AIKAKIRJA XXI

22-25

”Aika Pojat” tutuksi yhdessä tekemällä – Sibelius, Halonen ja Gallen 150 vuotta

AIKAKIRJA XXVI

88

Sibelius, Halonen ja Gallen 150 vuotta -  SHG150

AIKAKIRJA XXVI

89-95

Tuokiokuvia taiteilijaelämästä

AIKAKIRJA XXVI

96-99

Luonnonlyyrikko – Pekka Halonen 150 vuotta

AIKAKIRJA XXVI

112.116

Taiteilijoiden taivaita

AIKAKIRJA XXVIII

22-31

Satumetsän kuvittaja – Martta Wendelin 125v syntymästä

AIKAKIRJA XXIX

9-17

Palkittu puupää- sarjakuvia piirtänyt Martti Sirola

AIKAKIRJA XXIX

44-50

 

 

 

                          

TAITEILIJAKODIT

AIKAKIRJA

sivut

Poimintoja Aino Karin päiväkirjoista / Elämää Ainolassa

AIKAKIRJAT I-X

muutaman sivun mittaisia kuvauksia Sibeliuksen perheen ja Ainolan arjesta

 

Halosenniemi oli mahtava urakka

AIKAKIRJA II

6-7

Meijän Aino tuli Kivikosken kautta Kuhmosten Kotakoskelta Tuusulaan

AIKAKIRJA II

22-27

Ainolan huvila nousee Kielomäen rinteeseen

AIKAKIRJA II

34-35

Lapsuudenmuistoja Ainolasta

AIKAKIRJA II

38-40

Jenny ja Katri Waseniuksen muistelmia kuuluisasta naapuristaan Ainolasta

AIKAKIRJA II

44-46

Käynti Ainolassa v. 1955

AIKAKIRJA IV

59-61

Murhenäytelmä Rantatiellä 80 vuotta sitten/ Aleksis Kiven veljen ja tämän vaimon kaksoismurha

AIKAKIRJA V

82-84

Mikä olikaan Aleksis Kiven lempiruoka

AIKAKIRJA VI

16-19

Elämää Ainolassa

AIKAKIRJA VII

56-57

Aholan taiteilijakoti / Juhani Aho ( 1861-1921) ja Venny Soldan-Brofeldt(1863-1945)

AIKAKIRJA IX

25-28

Muistikuvia juhannuksen vietosta Tuusulanjärven rannalla

AIKAKIRJA IX

37-38

Halosenniemi

AIKAKIRJA IX

73-74

Muistikuvia lapsuusajoilta Halosenniemestä

AIKAKIRJA IX

76

Halosenniemen valmistumisesta sata vuotta

AIKAKIRJA XIV

4-5

Erkkola valmistui sata vuotta sitten

AIKAKIRJA XIV

6-7

Erkkolan isännän kuolemasta 100 vuotta

AIKAKIRJA XVII

66-67

Suomen Kaunokirjailijaliiton vierailu Erkkolassa keväällä 1902

AIKAKIRJA XVII

28-70

Tapoja ja makuja Halosenniemen keittiössä ja puutarhassa

AIKAKIRJA XVIII

44-46

Tuusulanjärven taiteilijayhteisön perustaja Juhani Aho 150v

AIKAKIRJA XXII

130-132

Jean Sibelius ja Pedri Shemeikka kohtasivat Halosenniemessa- professori Heikki Laitisen luento 15.5.2015

AIKAKIRJA XXVI

105-111

Terve mieheen! Akseli Gallen.Kallela Pekka Halosen vieraana Halosenniemessä

AIKAKIRJA XXVI

100-104

Sointuja siveltimellä – näyttely Halosenniemessä

AIKAKIRJA XXVI

117-118

Aino, Mary ja Maija – kolme kultakauden sankaritarta

AIKAKIRJA XXVI

119-124

Taidekärpäsen purema-  kuvanveistäjä Hannele Kylänpää

AIKAKIRJA XXIX

40-43

Maalle! Kaupungista pois! Taitelijaystävykset etsimässä suomalaisuutta Tuusulanjärven rantamaisemista yli vuosisata sitten

AIKAKIRJA XXX

28-31

Pyhät on pihlajat pihalla – Pekka Halosen maisemaalauksia

AIKAKIRJA XXX

32-36

VI                        TUUSULALAISIA VAIKUTTAJIA

MERKITTÄVIÄ VAIKUTTAJIA JA VAIKUTTAJAKOTEJA

AIKAKIRJA

sivut

Puotin tytär muistelee naapuriaan vuorineuvos Paloheimoa / Kallio-Kuninkaala

AIKAKIRJA  I

29-30

Insinööri Torsten Carlander-Reuterfeltiä tapaamassa 6.20.1989 / Kellokosken tehtaan johtaja

AIKAKIRJA  I

44-46

Säveltäjämestarille löytyi pianon virittäjä omasta pitäjästä

AIKAKIRJA II

36-37

Kauko Holmaa muistellen

AIKAKIRJA III

32-33

Pankkineiti ja urkuri Vieno Soinne 100 vuotta

AIKAKIRJA IV

78

Lepolan kunnioitettu arkiaatteri Otto E.A.Hjelt / Lepolan kartano

AIKAKIRJA  V

52-53

Fjällbon kuulumisia sata vuotta sitten

AIKAKIRJA  V

59-61

Entäpä Stenvallien suku Tuusulassa

AIKAKIRJA IV

8-11

Onnelan kenraali Schabelskij

AIKAKIRJA VI

40-42

Tuusulan Rantatien huvilaelämää

AIKAKIRJA VI

53-55

Paavo Paloheimon kirje veljelleen vuodelta 1913

AIKAKIRJA VI

56-57

Isoisäni riistanvartija Matti Peltoniemi

AIKAKIRJA VII

35-38

Syvärannan Lottakoti-  Rantatien kaunotar

AIKAKIRJA VII

46-53

Matti Korppi-Tommola, Herran työkumppani Tuusulassa

AIKAKIRJA VIII

3-4

Riihihuhta ja Eino Leino

AIKAKIRJA VIII

13-17

Tuusulanjärven itärannalle 1800-luvulla syntynyt huvila-asutus

AIKAKIRJA IX

20-24

E.N.Setälä Toimelan isäntänä ( 10922-1935)

AIKAKIRJA IX

33-34

Seurakuntaopisto- 60 vuotta koulutusta kirkkoa ja yhteiskuntaa varten

AIKAKIRJA IX

35-36

Professori Lauri Kettunen, ansiokas itämerensuomalaisten kielien tutkija

AIKAKIRJA IX

63-69

Maailmanmatkaaja Johan Viktor Pesonen

AIKAKIRJA IX

83

Krapin  isännän maanviljelysneuvos Kauko Holman elämänvaiheita

AIKAKIRJA X

14-16

Gustavelund

AIKAKIRJA X

33-34

Havulinna, vanhaa ja uutta

AIKAKIRJA X

70

Merikapteenin talo Hyökkälässä

AIKAKIRJA XI

6-9

Charles Hill – Kaarlo Sjöblom

AIKAKIRJA XI

49-50

Kauppaneuvos Tauno Valo

AIKAKIRJA XII

88-90

Åke Winqvist, upseeri ja herrasmies

AIKAKIRJA XIII

75-78

Rannankoukku ja sen asukkaita / kouluneuvos Vilho Reima

AIKAKIRJA XIV

46-47

In Memoriam Kouluneuvos Olli Sampola 23.05.1912- 01.02.2002

AIKAKIRJA XIV

92-94

Työtä tehden ja rukoillen – piirteita Evert von Konowin elämäntyöstä ja aatemaailmasta

AIKAKIRJA XIV

103-113

Kun maailman tähti vieraili Jokelassa

AIKAKIRJA XV

96-97

Martta Pulli Jokelan kukko ja vaikka mitä!

AIKAKIRJA XV

98-100

Mannerheim-ristin ritari Rolf Winqvist

AIKAKIRJA XVI

70-75

ÄSSIEN ÄSSÄ Lentomestari Eino Ilmari Juutilainen

AIKAKIRJA XVI

76-78

Jääkärijoukkueen ritari

AIKAKIRJA XVI

79-82

Lääkintämies-ritari

AIKAKIRJA XVI

83

Liikunta Pirkko Mantereen elämäntapa

AIKAKIRJA XVII

71-73

Vallesmannin perheen elämää laskujen ja kuittien valossa 1875-1920

AIKAKIRJA XVIII

7-22

Kotiseututyötä sydämellä / kotiseututneuvos Sirkka Holma 12.5.120- 28.12.2007

AIKAKIRJA XIX

5-7

Aune Laaksosen Taidesäätiön taidekokoelma saa kodin Tuusulasta

AIKAKIRJA XIX

77-78

Iloniemen ostosta ja vähän muustakin

AIKAKIRJA XX

51-54

Vanhankylän kartano ja Pentti Saalsto

AIKAKIRJA XX

58-62

Einar Winqvist Tuusulan johdossa 1950- ja 1960-luvuilla

AIKAKIRJA XX

68-77

Anneli Grannenfelt muistoissani

AIKAKIRJA XX

101-102

Lapsuuden kesät Tuomaalassa herättivät kotiseuturakkauden/Lähikuvassa kotiseutuneuvos Raili Kuusijärvi

AIKAKIRJA XX

103-106

Ruusun aika- Aune Laaksosen vuoden museoteko 2009

AIKAKIRJA XXI

11-13

Kunnanlääkäri Gert Möller – legenda jo eläessään

AIKAKIRJA XXII

124-129

Ruusun ja kuvan aika – Ruusukuvan tarina

AIKAKIRJA XXII

133-135

Pitäjänneuvos Antti Vainio on myös urheilumiehiä

AIKAKIRJA XXIII

35-38

Urheilun monitoimimies / Liikuntaneuvos Risto H. Luukkanen

AIKAKIRJA XXIII

88-89

Väliaikaisessa kodissa: Hansenien perhe Syvärannassa 1917-1922

AIKAKIRJA XXIV

13-20

Lotta Svärd Tuusulassa

AIKAKIRJA XXIV

21-26

Kunnallisopiston vaiheita

AIKAKIRJA XXIV

61-63

Syvärannan Uskovit ja Eluhenit

AIKAKIRJA XXVI

12-29

Lapsena Syvärannan huvilalla 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa/ LAPSIA SYVÄRANNASSA ORPOTYTTÖ FANNYSTA TUOMAISEN SISARUKSIIN

AIKAKIRJA XXVI

30-33

Lomalla Sanomalehtimiesten lepokodissa / LAPSIA SYVÄRANNASSA ORPOTYTTÖ  FANNYSTA TUOMAISEN SISARUKSIIN

AIKAKIRJA XXVI

34-35

Muistikuvia Syvärannasta 1950-luvulta 1990-luvulle

AIKAKIRJA XXVI

38-43

Rakkauden rakentama maja Ruotsin Maja – muisto Suomen ja Ruotsin ystävyydestä

AIKAKIRJA XXVI

44-52

Ensimmäisen tasavallan maan äidit

AIKAKIRJA XXVIII

39-43

Väinö Felix Linden- Kalterijääkäristä Myrkyksi

Collegium Keravensen seikkailuja

AIKAKIRJA XXVIII

44-54

Tuusulan ensimmäisen kunnanjohtajan syntymästä 100 vuotta

Einar Winqvist 1917-1968

AIKAKIRJA XXVIII

66-68

Aleksis Kiven hautajaiset- Saksan tilalla

AIKAKIRJA XXXI

7-13

PIISTÄMISTÄ KOKO ELÄMÄ -sisustusarkkitehti Klaus Winqvist

AIKAKIRJA XXXI

104-112

Liikemiesperhe taiteilijoiden keskellä- Vuorineuvos K.A.Paloheimon Kallio-Kuninkaala

AIKAKIRJA XXXII

24-30

 

V                         SEURAKUNNAT

 

TUUSULAN KIRKKO JA SEURAKUNTA

AIKAKIRJA

sivut

Tuusulan joulukirkkoperinteestä 1950-1983

AIKAKIRJA I

4-5

Tuusulan sankarihauta ja muualle haudatut sankarivainajat sekä sankarimuistomerkit

AIKAKIRJA III

19-26

Kirkkoherran vaalit 1900-luvun Tuusulassa

AIKAKIRJA IV

24-27

Kirkkoa kiertämässä

AIKAKIRJA V

15-16

Uno Wegelius Tuusulan kirkkoherra 1916-1925

AIKAKIRJA V

68-74

Tuusulan seurakunnan 350-juhlavuotta kuvina

AIKAKIRJA  V

104-106

Paijalan kappeli

AIKAKIRJA  V

110-112

Tuusulan pappilan kertomaa

AIKAKIRJA VII

29-31

Paijalan hautausmaan vaiheita

AIKAKIRJA VIII

5-7

Paijalan hautausmaalle haudattuja valtakunnallisesti tunnettuja henkilöItä

AIKAKIRJA VIII

8-12

Rovasti ja ruustinna Korppi-Tommolan perheen  aikakkausi Tuusulan vanhassa kirkkoherran pappilassa

AIKAKIRJA X

42-46

Tuusulan kirkko ja kirkkopuisto tänään

AIKAKIRJA X

47-48

Tuusulan seurakuntakeskus

AIKAKIRJA XI

82-84

Rusutjärven pappila

AIKAKIRJA XIII

34-35

Jokelan kirkko

AIKAKIRJA XV

80-82

Kirkkokuorotoimintaa 70 vuotta / Tuusulan kirkkokuoron vaiheita

AIKAKIRJA XVI

31-37

Kellokosken kappelikuoro Kuorolaulua kirkonmäeltä

AIKAKIRJA XVI

38-42

Jouko Linjaman urkuteoksista

AIKAKIRJA XVI

43-44

Tuusulan veteraaniperintö

AIKAKIRJA XVIII

4-6

Diakoniapiirissä tehdään Martan ja Marian työtä

AIKAKIRJA XX

25-33

Paijalan vanha kappeli 100 vuotta

AIKAKIRJA XXI

59-64

TUUSULAN SERUAKUNTA / artikkeli on osa vuonna 2004 julkaistusta Tuusula-Seuran Aikakirjasta: ” Tuusulan kirkko ja kirkkopuisto aikain saatossa”

AIKAKIRJA XXV

39-57

TUUSULAN KIRKKO JA KIRKKOPUISTO AIKAIN SAATOSSA

TUUSULA-SEURAN AIKAKIRJA

V.2004

 

Seurakuntakeskuksen tarina

AIKAKIRJA XXIX

82-92

 

 

PYHÄNN NIKOLAUKSEN KIRKKO JA ORTODOKSISEURAKUNTA

AIKAKIRJA

sivut

Pyhän Nikolauksen kirkko Hyrylässä

AIKAKIRJA I

38-39

Vanhat kuvat kertovat/ ortodoksikirkon synnystä Tuusulaan

AIKAKIRJA V

113-115

Kauppias ja kirkon isäntä P.F.Vorobjev

AIKAKIRJA V

116-117

Isä-Arseni, ortodoksipappila ja venäläinen koulu kuuluivat 1900-luvun alun Hyrylään

AIKAKIRJA XI

35-37

PYHÄN NIKOLAOKSEN KIRKKO

HYRYLÄN ORTODOKSISEN SOTILASKIRKON JA SEURAKUNNAN VAIHEITA

TIMO LEHTONEN

julkaisija Tuusula-Seura r.y

 

VI                        PUOLUSTUSVOIMAT, VARUSKUNTA JA VARUSKUNTA-ALUE NAAPURUSTOINEEN

 

SODAN AIKA TUUSULASSA

AIKAKIRJA

sivut

Ihmisen sota

AIKAKIRJA III

3

Jatkosota Tuusulan varuskunnassa

AIKAKIRJA III

4-5

Tuusulan suojeluskunta vuosien 1939-1944 tapahtumissa

AIKAKIRJA III

6-13

Kotiväen lähetystöt rintamavierailulla ja päinvastoin

AIKAKIRJA III

38-39

Me tunsimme puolesta isänmaan

AIKAKIRJA III

40-41

Sopii kysyä, olisiko tultu toimeen ilman talkootyötä

AIKAKIRJA III

42-43

Maalaistalon elämää sotavuosina

AIKAKIRJA III

44-45

Ulla, tuo yksi pulla / Ulla Svinhufvudin muistoja

AIKAKIRJA III

46

Elämää kotirintamalla

AIKAKIRJA III

55

Evakkoparin tarina

AIKAKIRJA III

59-61

Kirjailija-jääkärieverstiluutantti Lahja Johannes Valakivi löysi Marttansa Tuusulasta

AIKAKIRJA III

62-64

”Itsenäisyyssotamme” ja siihen johtaneet tapahtumat Tuusulassa 1917-1918

AIKAKIRJA IV

4-12

Välähdyksiä Tuusulan LottaSvärd-paikallisosaston työsaralta 1919-1944

AIKAKIRJA IV

15-18

Päiväkirja kauhunpäiviltä / Tuusula helmikuussa 1918

AIKAKIRJA X

7-10

Välirauha 1944-1947

AIKAKIRJA XVI

67-69

Tuusulan tykistö jatkosodassa

AIKAKIRJA XVI

126-130

Tykistön korpraali Björn Åhmanin sotapäiväkirja kesä-marraskuu vuonna 1944

AIKAKIRJA XXI

14-21

Miehet taistelivat sodassa, naiset kotirintamalla miesten töissä

AIKAKIRJA XXII

12-25

Jatkosotaan kesällä 1941

AIKAKIRJA XXII

26-29

Kirkonkylän kaamea päivä 1918/ Jälkipolvilta se on unohtunut

AIKAKIRJA XXII

30-39

Kolme vaiherikasta viikkoa sotilaskotisisarten parissa Itä-Karjalassa / Poimintoja Maiju Lustigin päiväkirjasta

AIKAKIRJA XXIII

32-34

Lottalupauksen jälkeen

AIKAKIRJA XXVI

7-11

Lottajärjestön rajatoimistosta Työmaahuolloksi

AIKAKIRJA XXVI

56-69

 

RAUHAN AIKA TUUSULASSA

AIKAKIRJA

sivut

Taistelukoulun perinnetilat

AIKAKIRJA III

14-18

Suomen Marsalkka Mannerheim ja Tuusula

AIKAKIRJA IV

79-81

Katoavaa /Tark`ampuja

AIKAKIRJA VI

60-61

Nummenkylän kasarmi- ja leirialue

AIKAKIRJA VII

21-23

60-vuotias Helsingin Ilmatorjuntarykmentti 40 vuotta Tuusulassa

AIKAKIRJA X

79-83

Ilmatorjuntamuseosäätiö ja uusiutuva ilmatorjuntamuseo

AIKAKIRJA XI

13-17

Varuskunta ennen ja nyt

AIKAKIRJA XI

18-22

80 vuotta sotilaskotityötä Tuusulassa

AIKAKIRJA XI

23-25

Suojeluskuntatoiminta Tuusulassa

AIKAKIRJA XI

26-29

Pikkupokana ” Kassun” naapurissa

AIKAKIRJA XI

30-31

Hyrylän hyppyrimäki

AIKAKIRJA XI

31-32

Tuusulan sotilasvirkataloista

AIKAKIRJA XIII

23-24

Tuusulan varuskunnan vaiheita ja historiavälähdyksiä

AIKAKIRJA XVI

106-110

Tuusulan varuskunta  Varuskunnan merkitys ja tulevaisuus Tuusulassa

AIKAKIRJA XVI

111-117

Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus

AIKAKIRJA XVI

118-121

Hyrylän varuskunta teki Tuusulan historiaa

AIKAKIRJA XVII

54-59

Tuusulan sotilaskulttuuripolut  - identiteetin juurilla

AIKAKIRJA XIX

8-34

Hyrylän varuskunnan asuntoalue on siirtynyt Kruunun käsissä uuteen aikaan

AIKAKIRJA XIX

35-39

Taistelukoulu tuli Tuusulaan 60 vuotta sitten/ Siirtotoimenpiteet ja Taistelukoulun perinteen vaaliminen

AIKAKIRJA XX

86-90

Sotilaskotityö jatkuu Tuusulassa

 AIKAKIRJA XX

91-94

Ilmatorjuntamuseo, 50-vuotias sotahistoriallinen erikoismuseo

AIKAKIRJA XX

95-100

Varuskunnan  / Viisi tarinaa Hyrylän varuskunnan alueelta siellä joskus asuneiden lasten kokemana

AIKAKIRJA XXI

26-40

Päällystökoulun Tuusulaan tulosta 90 vuotta

AIKAKIRJA XXII

152-155

Matka Itä-Karjalaan  / Tuusulan tykistön jäljillä

AIKAKIRJA XXIII

22-29

TAISTELUKOULUN ALUE TÄNÄÄN

AIKAKIRJA XXIV

9-12

HYRYLÄN VARUSKUNTA vv. 1853-1918

AIKAKIRJA XXV

7-16

”KOIVIKKO” – palstatilasta Taistelukoulun alueeksi

AIKAKIRJA XXV

34-38

Varuskunta keskellä kylää

AIKAKIRJA XXIX

31-39

Varuskunnan vanhat rakennukset kertovat

AIKAKIRJA XXX

20-27

Tuusulan sotilaskotiyhdistys 100 vuotta

AIKAKIRJA XXX

37-44

Lotta Svärd-järjestö 100 vuotta yhteiskuntavastuuta

AIKAKIRJA XXXII

19-23