Syyskokous 2020

 

 

Tuusula-Seura ry:n sääntömääräinen syyskokous 2020

PÖYTÄKIRJA

Aika           Tiistai 27.4.2021 klo 18.06

Paikka        Vanha Siltalantie 7, Tuusula

1. Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Sakari Heikkilä avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkistajan valinta

Päätösehdotus: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Ilkka Ertimo ja kokouksen sihteeriksi Ritva Ohmeroluoma. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Mikko Holma ja Juhani Laakso.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilkka Ertimo ja sihteeriksi seuran sihteeri Ritva Ohmeroluoma sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Mikko Holma ja Juhani Laakso

3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

    Todetaan läsnäolijat.

Sääntöjen mukaan syyskokous tulee pitää loka-joulukuun aikana. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille 14 päivää ennen kokousta.

Koronapandemian aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen, vuoden 2020 syyskokous voidaan pitää kesäkuun 2021 loppuun mennessä. Ilmoitus julkaistiin Keski-Uusimaassa -lehdessä 11.4.2021. Sähköpostikutsu sekä kutsu niille, joilla ei ole sähköpostia kirjeitse, lähetettiin 11.4.2021. Kutsu laitettiin myös seuran Facebook-sivulle ja seuran kotisivulle samana päivänä.

Päätösehdotus: Hyväksytään seuran syyskokous näissä poikkeusoloissa laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska kuusi jäsentä oli kokouspaikalla ja neljätoista etäyhteyden päässä TEAMS-sovelluksen avulla kokouksen alkaessa. Kokouksen aikana klo 18.20 liittyi vielä yksi jäsen kokoukseen.

Kokoukseen osallistuneiden nimilista pöytäkirjan liitteenä.

4.Esityslistan hyväksyminen

Päätösehdotus: Hyväksytään etukäteen jäsenille lähetetty esityslista.

Päätös: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi

5Vuoden 2021 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Tuusula-Seuran johtokunta esittää syyskokoukselle hyväksyttäväksi liitteen 1 mukaisen toimintasuunnitelman. Kirjepostina lähetetyssä kokouskutsussa on maininta, että asiakirjan voi pyytää sihteeri Ritva Ohmeroluomalta

Päätösehdotus: Päätetään hyväksyä vuoden 2021 toimintasuunnitelma. Liite 1

Päätös: Seuran hallituksen puheenjohtaja Sakari Heikkilä esitteli toimintasuunnitelman kokousväelle. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksitta (liite 1)

6. Vuoden 2020 jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruuden määrääminen

Tuusula-Seuran jäsenmaksu on v. 2020 ollut 15 € ja kannattajajäsenmaksu 200 €.

Päätösehdotus: Päätetään pysyttää jäsenmaksut ennallaan.

Päätös: Päätttiin vuodelle 2021 jäsenmaksuksi 15 € ja kannattajajäsenmaksu 200 €.

7. Johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkiot

Vuonna 2020 johtokunnan jäsenille ei ole maksettu palkkioita.

Päätösehdotus: Päätetään, että johtokunnan jäsenille ei makseta palkkioita. Toiminnantarkastajille päätetään varata mahdollisuus esittää kohtuullinen lasku tarkastustoiminnastaan.

Päätös: Johtokunnan jäsenille ei makseta palkkiota. Toiminnantarkastajat voivat esittää kohtuullisen laskun suorittamastaan tarkastuksesta.

8. Vuoden 2021 talousarvion hyväksyminen

Tuusula-Seuran johtokunta esittää syyskokoukselle liitteen 2 mukaisen vuoden 2021 talousarvion hyväksymistä. Kirjepostina lähetetyssä kokouskutsussa on maininta, että asiakirjan voi pyytää sihteeri Ritva Ohmeroluomalta.

Päätösehdotus: Päätetään hyväksyä esitetty ehdotus talousarvioksi vuodelle 2021. Liite 2

Päätös:  Rahastonhoitaja Mirja Collin esitteli talousarvion kokousväelle. Vuoden 2021 talousarvion tuotot on arvioitu olevan yhteensä 20 000 € (sisältäen jäsenmaksut, Aikakirjojen ja viirien myynnin, avustukset ja muun toiminnan tuotot). Talousarvioon 2021 on budjetoitu menoja 19 000 € (sisältäen retket/konsertit, tapahtumat, stipendit, Aikakirjan taitto-, painatus-, ja toimituskustannukset sekä muun toiminnan menot).

Talousarvio vuodelle 2021 hyväksyttiin esityksen mukaisesti (liite 2).

9. Johtokunnan puheenjohtajan valinta

Tuusula-Seuran puheenjohtajana on vuonna 2020 toiminut Sakari Heikkilä, joka on ilmoittanut olevansa käytettävissä puheenjohtajatehtävään vuonna 2021.

Päätösehdotus: Valitaan Sakari Heikkilä Tuusula-Seuran puheenjohtajaksi v. 2021.                                                                        

Päätös: Tuusula-Seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2021 valittiin yksimielisesti Sakari Heikkilä.

10. Johtokunnan uusien jäsenten valinta erovuoroisten tilalle kaudelle

Vuoden 2020 johtokunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja Sakari Heikkilä, varapuheenjohtaja Jari Anttalainen, Hannele Ahokas, Veijo Hurskainen, Riitta Ristolainen, Marja-Leena Laakso, Ritva Ohmeroluoma, Seija Paasonen, Jussi Salonen, Reino Myllymäki sekä Klaus Winqvist. Rahastonhoitajana toimi Mirja Collin, sihteerinä Ritva Ohmeroluoma.

Johtokuntaan kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kymmenen (10) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain puolet on erovuorossa. Erovuoroisia ovat Klaus Winqvist, Leena Laakso, Veijo Hurskainen, Jussi Salonen ja Seija Paasonen. Erovuoroiset ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä.

Päätösehdotus: Päätetään valita johtokuntaan erovuorossa olleet Klaus Winqvist, Leena Laakso, Veijo Hurskainen, Jussi Salonen ja Seija Paasonen kaudelle 2021-2022.

Päätös: Kaudelle 2021–2022 johtokuntaan valittiin yksimielisesti Veijo Hurskainen, Leena Laakso, Seija Paasonen, Jussi Salonen ja Klaus Winqvist.

11. Kahden toiminnantarkastajan ja heille yhden varamiehen valinta

Suostumuksensa toiminnantarkastajan tehtävään ovat antaneet nykyiset Seppo Yli-Antola ja Jorma Alakoski sekä varamieheksi Juhani Laakso.

Päätösehdotus: Päätetään valita toiminnantarkastajiksi vuodelle 2021 Seppo Yli-Antola ja Jorma Alakoski sekä varamieheksi Juhani Laakso.

Päätös: Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2021 valittiin Seppo Yli-Antola ja Jorma Alakoski sekä varahenkilöksi Juhani Laakso.

12. Yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta päättäminen

Yhdistyksen kokoukset on kutsuttu koolle jäsenkirjeellä. Jäsenkirje lähetetään sähköpostilla jäsenille, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen jäsenrekisterissä. Niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitetta rekisterissä ei ole, jäsenkirje lähetetään kirjepostina. Lisäksi kokouksesta tiedotetaan ilmoituksella Keski-Uusimaa ja Keski-Uusimaa Viikko -lehdissä sekä seuran verkkosivulla ja fb-sivulla. Kokouskutsu tulee toimittaa jäsenille 14 päivää ennen kokousta.

Päätösehdotus: Päätetään, ettei kokousten koollekutsumistapaa muuteta.

Päätös: Päätettiin pitää kokousten koollekutsumistapa ennallaan

13. Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää.

Johtokunnalle ei ole tullut määräaikaan mennessä esityksiä muiksi asioiksi.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Ilkka Ertimo kiitti kaikkia kokoukseen osallistuneita ja totesi, että kokous onnistuttiin viemään läpi yllättävän hyvin, vaikka suurin osa osallistujista olikin etäyhteyden päässä. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Ilkka Ertimo                  Ritva Ohmeroluoma

Pöytäkirjan ovat tarkastaneet

Mikko Holma                Juhani Laakso

 

 

 

  •  

 

  •  

 

Liite 1: Vuoden 2021 toimintasuunnitelma

Liite 2:                Vuoden 2021 talousarvio