jäsenkirje 2/2014

 

 

Tuusula-Seuran jäsenkirje 2/2014 Tuusulassa 15.9.2014

Hyvät Tuusula-Seuran jäsenet,

Tuusula-Seuran syksyn jäsenkirjeen saapuminen on sen merkki, että vuosi alkaa kääntyä lopuilleen. Sangen vähälumista talvea seurasi ensin sateinen ja sitten helteinen kesä, joka tuntuu jatkuvan pitkälle syksyyn. Seuran toiminta on ollut säätiloista riippumatta vakiintuneen aktiivista ja suunnitellun mukaista, mutta myös "pinnan alla" on toimintaa. Niistä merkittävin on Yhdistysvaimen kanssa tehty sopimus, jonka myötä verkkosivut on uudistettu. Yhdistysvaimen järjestelmien kautta myös seuran jäsenrekisteriä uudistetaan seuran sihteeri Riitta Ristolaisen toimesta. Ajantasainen jäsenrekisteri, josta selviävät osoitetietojen lisäksi myös jäsenten sähköpostiosoitteet ja GSM numerot, helpottaa yhteydenpitoa jäsenistöön. Osalle jäsenistä tämä jäsenkirje tulee sähköpostin liitteenä; teidän kohdallanne sähköpostiosoite on tiedossa ja tämä asia kunnossa. Ne henkilöt, jotka saavat tämän jäsenkirjeen postitse ja joilla sähköpostiosoite on, pyydetään ilmoittamaan sähköpostitse yhteystietonsa Riitta Ristolaiselle. Riitan email-osoite on: riitta.ristolainen@fimnet.fi. Viestissä on hyvä mainita nimi, osoite ja "lanka" ja / tai GSM numero, niin saamme samalla päivitettyä myös muut yhteystiedot. Tavoite on, että kaikkien jäsenten sähköpostiosoite, joilla se käytössään on, on myös Tuusula-seuran jäsenrekisterissä. Näin toimimalla liki 500 jäsenen kahden vuotuisen jäsenkirjeen postituskulut voidaan jatkossa käyttää jäsenten hyväksi toimintaan eikä hallintoon.

Katsaus alkuvuoden ja kesän toimintaan

Alkuvuosi ja kulunut kesä ovat olleet toiminnantäyteisiä ja miltei kaikki toimintasuunnitelmassa olleet tapahtumat tai retket on toteutettu. Seuran kehityshankkeiden rintamalla toiminta on ollut huomattavasti haasteellisempaa.

Tapahtumat ja retket:

• Eduskunnan valtionvarainvaliokunnan liikennejaoston vieraili Tuusulassa 26.2. kansan-edustaja Merja Kuusiston aloitteesta. Vierailu korvasi suunnitellun liikenne- ja tieseminaa-rin ja sen tarkoituksena oli viestiä liikennevaliokunnalle Tuusulan liikenteen ongelmakohdista ja kehittämisen tarpeista. Seuran puheenjohtaja osallistui vierailuun ja uskoo viestin tavoittaneen kuulijakunnan.

• Bussillinen Tuusula-seuralaisia kävi katsomassa 1.3. "Kellokosken Prinsessa" musikaalia Tampereella. Musikaali oli erinomainen ja retki onnistui muutoinkin hyvin.

• Klaavolantien perhelaskiaista vietettiin IT-museolla sunnuntaina 2.3.2014. Tapahtuma jär-jestettiin Tuusula-Seuran ja IT-museon toimesta. Kävijöitä oli noin 700 vaikka lumen puu-te esti mm. napakelkan ja liukumäen toteuttamista. Nuotiolettujen, hernekeiton ja grillimakkaran menekki oli odotettuakin parempi.

• Tuusula-Seuran kevätkokous pidettiin IT-museolla 25.3.2013. Tilaisuuden alussa jaettiin Tuusula-Seuran Ruusu, jonka sai museoamanuenssi Jaana Koskenranta. Jaana on jo pit-kään tehnyt arvokasta työtä Tuusulan historian tallentajana ja hänen työpanoksensa Vir-tuaali-Tuusulan –verkkosivuston koordinaattorina oli todella merkittävä. Dosentti Jarkko Kemppi kertoi aikoinaan Puustellissa asuneen Mannerheim-risti ritari Albert Puroman elä-mästä. Varsinainen kevätkokous eteni Matti Kulmalan vetämänä tuttuun ja tehokkaaseen tapaan. Kokouksessa muiden kevätkokouksen asioiden lisäksi hyväksyttiin "Tulevaisuuden Tuusula-Seura" strategia, jonka seuran johtokunta oli valmistellut.

• Eduskuntatalossa vierailtiin Merja Kuusiston ja Antti Kaikkosen kutsusta 3.4. Kansanedus-tajien opastuksella tehdyn eduskuntarakennukseen tutustumisen jälkeen nautittiin yhtei-set kahvit ja osallistujilla oli tilaisuus esittää heille kysymyksiä. Ja niitä, niinkuin myös vastauksia, satelikin runsaasti. Onnistunut retki, kiitos Merja ja Antti!

2

• Seuran kolmipäiväinen kevätretki suuntautui Ahvenanmaalle 6.–8.5. Retkellä oli mukana 27 henkilöä + oppaat ja kuljettaja. Onnistunut retki ja sääkin suosi kahden ensimmäisen päivän aikana. Menomatka tehtiin saaristolauttoja käyttäen ja paluu Maarianhaminasta Vi-king Linen aluksella.

• Tuusula Tutuksi tapahtuma toteutettiin tänä vuonna museopäivän yhteydessä 18.5. Kier-toajeluita oli tänä vuonna kaksi: Pohjoisen kiertoajelu (Jokela – Kellokoski, oppaana Jaana Koskenranta, joka oli miltei täynnä ja Rantatien kierros (oppaana Leena Jäntti), jolla mu-kana hieman vajaa bussillinen väkeä. Heikki Simolan vetämällä Varuskuntapolulla oli noin 30 kieräjää. Pohjoistuusulalaisten toive ensi vuoden kierrosta on, että lähtö olisi Jokelasta.

• Puiston raivaustalkoot 18.6. Aleksis Kiven patsaalla, patsaan ympäristön tiheä puusto rai-vattiin ja nyt patsas näkyy koko komeudessaan kaikista suunnista. Koskenmäen Tuusulan-jokilaakson raivaustalkoot 14.8. Tavoitteena oli parantaa jokilaakson kauniin maiseman näkyvyyttä, jossa päästiin hyvään alkuun. Talkoot jatkuvat myöhemmin syksyllä

• 19.7. Tuusula-Seuran aktiivin Heikki Simolan järjestämä A Kiven moottoripyöräkierros, Tuusula-Seura tuki tapahtumaa lahjoittamalla järjestäjille Aikakirjoja.

• 20.7. Klaavolantien kyläjuhla, paikalla noin 500 kävijää, kalakeittoa jäi kun vettä tuli välil-lä kaatamalla, seuran puheenjohtaja mukana niittokilpailussa. Miltei koko seuran johto-kunta oli mukana tapahtuman järjestelyissä. Antti Nieminen ja Jussi Salonen vetivät varuskuntapolun.

• Kotiseutupäivät Hämeenlinnassa 8.–10.8. Kotiseutupäivän tapahtumiin osallistui seuran puheenjohtajan lisäksi neljä seuran johtokunnan jäsentä.

• Aleksis Kivi näytelmäretki Nurmijärvelle 12.8. – mukana 31 henkilöä, erittäin hyvä esitys.

Kehityshankkeet:

• Uudenmaan Kulttuurirahasto ei myöntänyt seuran anomaa tukea Virtuaali-Tuusulan -verkkosivuston Sotilaspitäjän kulttuurikierrokselle. Koska kierroksen kuvaukset tapahtuvat keväällä, päätettiin toteutus ja siirtää 2015 keväällä tapahtuvaksi.

• Nuorten saaminen mukaan seuran toimintaan on käynnistetty ja sen toimeenpaneva elin, Nuorisotoimikunta, on perustettu. Tämän vuoden tavoite on toiminnan suuntaviivojen määrittäminen ja resurssien sekä yhteistyökumppaneiden kartoitus. Tärkeä osatavoite on kotiseutuaiheisten oppituntien pitäminen Tuusulan kouluissa. Tämä tavoite on etenemässä syksyn aikana.

• Kotiseutuyhteistyön kehittäminen, jossa tärkeänä virstanpylväänä on ensimmäisen Koti-seutufoorumin järjestäminen, on edennyt suunnitellusti ja foorumi pidetään syksyllä 2014.

• Klaavolan Kotiseutu- ja kulttuurikeskus -hanke on edennyt ja on nyt mukana Rykmentin-puiston osayleiskaava-luonnoksessa. Suunnitelma Prijuutin siirrosta tulevaan kulttuurikes-kukseen jatkaa haasteellisuuttaan. Kuntokatselmuksen perusteella Prijuutin siirrolle ja kunnostukselle ei ole edellytyksiä ja Tuusulan kunta haki rakennukselle purkulupaa. Tätä ei kuitenkaan myönnetty jonka johdosta Prijuutin ja sen ympäristön asemakaavan muu-tostyö käynnistyi. Näin ollen vasta aika näyttää, mikä Prijuutin kohtalo on.

• Tuusulanjärven kerron opastehanke ei ainakaan tänä vuonna toteudu. Tuusula-Seura kut-sui keväällä Tuusulan kunnan ja Järvenpään kaupungin edustajat yhteiseen kokoukseen kunnantalolle. Tavoitteena oli saada molempien kunnat sitoutumaan hankkeen toteutuk-seen. Toisin kävi – Järvenpää panostaa erityisesti ensi vuonna Sibeliukseen, Tuusula suh-tautuu hankkeeseen myönteisesti, mutta määrärahoja hankkeelle ei seuran pyynnöistä huolimatta vuonna 2014 ole. Ranta-alueita on siistitty, osin henkilöiden oman aktiivisuu-den kautta, osin kunnan aloitteesta toteutettujen raivaustalkoiden tuloksena.

3

Syksyn 2014 tapahtumia

Maakuntajärvi-foorumi 2014 järjestelyvastuu on tänä vuonna Järvenpää-Seuralla ja ajankohta ja paikka selviävät alkusyksyn kuluessa. Tuusula-Seura tiedottaa tapahtumasta paikallislehtien yhdistyspalstalla sekä verkkosivuilla.

Aleksis Kiven päivänä 10.10. kello 10.00 Tuusula-Seuran edustajat osallistuvat yhteiskäyntiin Aleksis Kiven haudalla ja laskevat sille kukkatervehdyksen kansalliskirjailijamme syntymäpäivän kunniaksi. Samalla juhlistetaan Taistelukoulun perinnepäivää, joten tapahtumassa on mukana myös puolustusvoimien edustajia. Todella upea kokemus, joten kannattaa tulla paikalle!

Ensimmäinen Kotiseutufoorumi, jonne on kutsuttu kotiseudulla toimivat kotiseutu- ja kyläyhdistysten edustajat, pidetään 14.10.14 kello 18 alkaen Ilmatorjuntamuseolla. Kotiseutufoorumi on osallistujiensa epävirallinen yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on yhdistää voimat yhteisten, kotiseutua koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tapaamisten eräs tavoite on yhdistysten järjestämien tapahtumien koordinointi, jolla pyritään välttämään tapahtumien ajallisia päällekkäisyyksiä.

Syksyn teatteriretki "Swanlake on Ice" – "Joutsenlampi jäällä" 21.10.

Syksyn teatteriretki tehdään tiistaina, 21.10., Helsingin uusittuun Kulttuuritaloon katsomaan ainutlaatuisen upeaa "Joutsenlampi jäällä" esitystä. Maailmankuulu Imperial Ice Stars on moninkertaisesti palkittu jäätanssiryhmä, joka tuo luistelutaiteen konserttisalien mukavaan ympäristöön.

Imperial Ice Stars on erinomainen jäätanssin osaaja. Ryhmän 26 jäsenellä on lukuisia arvokisamitaleita niin olympialaisista kuin muistakin kansainvälisistä kilpailuista. "Swan Lake on Ice" esitetään kaikkialla maailmassa konserttisaleissa ja esiintyjät luistelevat salin lavalle tehdyllä aidolla jäällä. He vievät nykyjäätanssin aivan uudelle tasolle upeilla suorituksillaan. Mukaansatempaavaa ja luovaa tarinankerrontaa siivittää Joutsenlammen upea ja tuttu musiikki.

Lähtö retkelle tapahtuu Hyrylän linja-autoasemalta 21.10. kello 18.00. Esitys alkaa kello 19.00 ja sen kesto väliaikoineen on 2 tuntia 15 minuuttia. Retken hinta sisältäen lipun esitykseen, edestakaisen bussikuljetuksen Hyrylästä sekä väliaikatarjoilun, on seuran jäsenille 50 € ja ei jäsenille 65 €. Retkelle on ilmoittauduttava 5.10.2014 mennessä Leena Laaksolle, GSM 050 62627 tai email: yks.leena@gmail.com. Retken maksu, jolla myös varaus varmentuu, on tehtävä 5.10.2014 mennessä Tuusula-Seuran tilille:

FI03 5092 1220 0321 77, viitenumero 50306. Muistattehan käyttää viitenumeroa, nyt se on oikea ja pahoittelemme virheellistä numeroa lehti-ilmoituksessa.

Teatteriretkelle kannattaa ilmoittautua nopeasti, sillä paikat (50) täytetään ilmoittautumis-järjestyksessä!

Syyskokouskutsu ja Aikakirja XXV julkistaminen tiistaina 25.11.2014

Tuusula-Seuran syyskokous pidetään Ilmatorjuntamuseon Tuusula hallissa, Klaavolantie 2, tiistaina 25. marraskuuta kello 18.00 alkaen. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla ja noin kello 18.30 tapahtuu Aikakirja XXV julkistaminen ja sen sisällön esittely. Varsinainen syys-kokous alkaa noin kello 19.00, mikä täten virallisena kokouskutsuna jäsenille ilmoitetaan. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 8 § mainitut asiat.

Halosenniemen joulumyyjäiset ovat lauantaina, 29.11. klo 11–16.

Tuusulan Yhteisöjen Perinteiset Joulumyyjäiset ovat lauantaina 13.12. kello 10–14 Hyökkälän koululla.

4

Tuomaasta Nuuttiin -tapahtumassa seura on mukana Tuusulan kirkonmäen

ohjelmassa. Tapahtuma on sunnuntaina, 21.12. kello 18.00 alkaen ja ohjelma perinteinen puuroineen.

Naapuriseurojen tapahtumia:

Järvenpää-Seura:

Lauantai 4.10 klo 13.00–16.30

"Joonas Kokkonen - Kokkoset Yhteiskoulun opettajina"

Kaikille avoin symposium Järvenpään lukiolla. Tapahtuman järjestää Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion seniorit ry, yhteistyössä mukana Järvenpää-Seura ry.

13.00-13.15 Avaussanat Sampsa Kokkonen. Pianonsoittoa opiskelija Miikka Kovalainen

13.15-14.00 "Serkusten elämää isien varjossa" Jarmo Kokkonen

14.00-14.30 Kahvit 14.30-15.30 "Taiteilijakoti Villa Kokkonen -JoonasKokkosen ja Alvar Aallon upea perintö Tuusulanjärven rannalla", Elina Viitaila ja Antti A. Pesonen

15.30-16.30 "Kokkoset Järvenpäässä sanoin ja kuvin" - dialogissa yleisön kanssa, Jaakko Suokas ja Jaakko Harjuvaara

Torstai 20.11. klo 19.00

Vuoden Kulttuurijärvenpääläisen julkistaminen Järvenpään Taidemuseolla

Kerava-Seura:

Maanantai 29.9.

Syyskuun lopulla on taas suosittu Olipa kerran tällä paikalla – tapahtuma. Kokoonnumme vanhan torin laidalla klo 18. Kohde taitaa yllättää: se on vanha PUTKA, siis ns. Virastotalon siivessä vanhan torin laitamilla ollut "yöpymispaikka". Putkan monimuotoista historiaa valottaa erinomaisilla kertojan lahjoillaan Veli-Erkki Ylirisku. Hän on asiantuntija – tosin pahnojen toiselta puolelta; toimihan hän 40 vuotta poliisina Keravalla.

Muuta tiedotettavaa:

Johtokunnan jäsenten ja toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta, jonka osoite on www.tuusulaseura.fi. Sivuilta saat tarkempaa tietoa myös seuran tuotevalikoimasta. Aikakirjoja ja seuran viirejä saa Mirja Collinilta, Ilmatorjuntamuseolta ja Taidekeskus Kasarmista. Kaikkia seuran tuotteita on saatavan Mirja Collinilta, puh. 0500 429 365.

Tervetuloa osallistumaan loppuvuoden 2014 toimintaan!

Tuusula-Seura ry

Ilkka Ertimo                              Riitta Ristolainen

puheenjohtaja                           sihteeri

puh. 040 592 2144                    puh. 045 273 3801

sähköposti: ieje@kotiportti.fi sähköposti: riitta.ristolainen@fimnet.fi