Aikakirja XXVII, v. 2016

Toimitus Satu Säilä (pj), Riitta Ristolainen, Pentti Vuori ja Ilkka Ertimo

Sisällysluottelo

                                                                                                                                    sivu

Tuusula-Seura 70-vuotta                                       Pentti Vuori                               5

Don Giovanni                                                          Inka Kallen                                6

Koulupojan muisteluita 70 vuoden takaa           Raimo Manneri                         9

 

Kunniajäsenten haastatteluja                                Maija Kajander

  Eihän Tuusula mikään tuppukylä ole!                Ritva Nurminen                      19

  Veijo Meren kirja teki Rantatiestä kuuluisan     Toivo Lumme                           23

  Tuomalan kyläkirjan teko kylän yhteinen ponnistus Raili Kusjärvi                  27

 

Puheenjohtajien kynästä

  Muistelu Tuusula.Seuran uudelleen henkiin herättämisestä Kaija Suomus     30

  Tuusula-Seuran vuosittaisia tapahtumia             Raili Kuusjärvi                        34

  Tuusula-Seuran toiminnasta ja jäsenistöstä         Matias Korkiavuori                37

  Tuusula-Seura ja kaavoitus                                     Pertti Seuna                             49

  Virtuaalikierros Tuusulassa                                    lkka Ertimo                               55

 

Näkökulma Tuusulaan vuonna 2016                       Jorma Hämäläinen                  65

Nuorisoleiri 2016                                                         Kirsi Sukula-Ruusunen          69

Tuusula-Seuran historiikki 2007-2015                      Ilkka Ertimo                             73