Syyskokous 2016

 

Tuusula-Seuran sääntömääräinen syyskokous

 

Kokousesitelmän piti Suomen Kotiseutuliiton valtuuston jäsen Risto Piekka aiheena Kotiseudun merkitys. Esitelmän jälkeen hän jakoi Suomen Kotiseutuliiton myöntämät kultaiset Kokousesitelmän piti Suomen Kotiseutuliiton valtuuston jäsen Risto Piekka ansiomerkit Mirja Collinille, Ahti Kuusjärvelle, Marja-Leena Laaksolle, Satu Säilälle ja Klaus Winqvistille

 

Paikka:                   Ilmatorjuntamuseo

Aika:                      23.11.2016 kello 19

Liitteet:

  1. Osanottajat
  2. Esityslista
  3. Toimintasuunnitelma v. 2017
  4. Talousarvio v. 2017

 

Pöytäkirja

 

1.  Kokouksen avaaminen,

Puheenjohtaja Penttii Vuoren ollessa estynyt seuran varapuheenjohtaja  Jorma Hämäläinen avasi kokouksen klo 19.05.

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Kulmala ja sihteeriksi seuran sihteeri Riitta Ristolainen.  Pöytäkirjantarkastajiksi Matias Korkiavuori ja Raili Kuusjärvi.

3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,

Syyskokouksesta on ilmoitettu jäsenkirjeellä marraskuun alussa, Keski-Uusimaa-lehdessä  ja Tuusulajärven Viikkouutisissa 6.11.2016.  Syyskokouksesta on ollut myös ilmoitus seuran verkkosivuilla (www.tuusulaseura.fi). Sääntöjen mukaan kokouskutsu tulee esittää 14 vuorokautta ennen kokousta.

Osanottajat: Liite 1

Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys

Lliite 2

5.  Hyväksytään vuoden 2017 toimintasuunnitelma.

Varapuheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2017. Suunnitelma hyväksyttiin.

Liite 3

6.  Määrätään vuoden 2017 jäsenmaksun, kannattajajäsenmaksun ja nuorisojäsenmaksun suuruus,

Johtokunnan esitys: Jäsenmaksu 15€,  yhteisöjäsenmaksu 200€,  15-21-v. nuorisojäsenmaksu 0€, alle 18-vuotiaan liittyminen jäseneksi edellyttää vanhemman suostumusta.

Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

 

7.  Päätetään johtokunnan jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista.

Päätettiin, ettei johtokunnan jäsenille eikä toiminnantarkastajille makseta palkkioita.

8.  Hyväksytään vuoden 2017 talousarvio.

Rahastonhoitaja esitteli talousarvion v. 2017.  Talousarvio hyväksyttiin.

Liite 4

9.  Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi,

Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin  Jorma Hämäläinen.

10.  Valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten jäsenten tilalle vuosiksi 2017 ja 2018,

Erovuoroisia jäseniä ovat Marja-Leena Laakso, Seija Paasonen, Jussi Salonen, Klaus Winqvist ja Sakari Heikkilä. Kaikki ovat antaneet suostumuksen tehtävään vv. 2017 ja 2018.

Jorma Hämäläisen tilalle johtokunta ehdottaa Jari Anttalaista vuodelle  2017 .

Kirsi-Maria Sukula-Ruusunen, Satu Säilä, Riitta Ristolainen ja Erja Kärnä jatkavat v. 2017.

Päätös: Valittiin johtokuntaan uudelleen erovuorossa olleet Sakari Heikkilä, Marja-Leena Laakso, Seija Paasonen, Jussi Salonen, Klaus Winqvist vv. 2017 ja 2018 sekä Jari Anttalainen vuodeksi  2017 puheenjohtajaksi siirtyneen Jorma Hämäläisen tilalle.

11.  Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi varamies.

Valittiin toiminnantarkastajiksi Seppo Yli-Antola ja Jorma Alakoski, varalle Kalevi Parikka

12.  Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta.

Johtokunnan esitys: Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle Jäsenkirjeellä. Jäsenkirje lähetetään sähköpostilla jäsenille, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen jäsenrekisterissä. Niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitetta rekisterissä ei ole, jäsenkirje lähetetään postitse. Lisäksi kokouksesta tiedotetaan ilmoituksella Keski-Uusimaa ja Tuusulanjärven viikkouutiset lehdissä sekä seuran verkkosivulla.

Johtokunnan esitys hyväksyttiin.

13.  Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista johtokunnalle on tehty    esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa syyskokoukselle esittää.

Johtokunnalle ei ole tullut  määräaikaan mennessä esityksiä muiksi asioiksi.

14.  Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

 

Matti Kulmala                                                 Riitta Ristolainen

puheenjohtaja                                                sihteeri