Tietoa meistä

Tuusula-Seuran toiminta-ajatuksena on

- kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen - elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyisyyden lisääminen - kotiseututietoisuuden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen, sekä - kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.

Kerro yhdistyksen historiasta, merkittävimmistä saavutuksista, ajankohtaisista teemoista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Kuvaile avoimesti yhdistyksen toimintaa ja esittele erilaiset tavat osallistua (esim. lahjoitus, jäseneksi liittyminen, vapaaehtoistyön tekeminen).