Toimintakertomus 2022

1 TUUSULA-SEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2022 Hyväksytty  kevätkokouksessa 21.3.2023

Seuran tarkoitus Tuusula-Seura ry:n toiminnan tarkoituksena on sääntöjen mukaan - kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen - elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyisyyden lisääminen - kotiseututietoisuuden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen, sekä - kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen. Tuusula-Seura järjestää kotiseutuaiheisia tilaisuuksia, joissa paneudutaan ajankohtaisiin paikallisiin aiheisiin ja samalla lisätään asukkaiden tietoisuutta Tuusulasta ja sen kehityksestä. Seura pyrkii myös vaikuttamaan lausunnoillaan ja kannanotoillaan Tuusulaa koskevaan päätöksen siten, että aito tuusulalaisuus lukuisine kerrostumineen säilyy ja vahvistuu.

Toimintaympäristö vuonna 2022

Vuosi 2022 oli hyvin poikkeuksellinen. Se alkoi koronapandemian aaltoillessa Suomessa ja maailmalla edelleen. Tuusulan ja sen kuntalaisten elämän normalisoituminen tapahtui pikkuhiljaa. Vuoden alkua varjosti kansainvälisen tilanteen kiristyminen Euroopassa Venäjän toimien takia. Tämä eskaloitui Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan 24.2.2022. Suomi, Eurooppa ja koko maailma järkyttyivät. Ukrainasta sodan jaloista paenneita otettiin vastaan useassa Euroopan maassa. Myös tänne kaukaiseen Suomeen tuli pakolaisina kevään ja kesän aikana pääosin naisia ja lapsia. Tuusulaan pakolaisia saapui viime vuonna n. 200 henkeä. Suomessa järjestettiin ensimmäiset hyvinvointialueiden vaalit tammikuussa. Keski-Uudellamaalla oli toimittu Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymänä jo pari vuotta. Siirtyminen uuteen järjestelmään ei ollut siltikään kivutonta. Tuusula sai vaaleissa KEUSOTE:n 69 hengen valtuustoon yhteensä 10 valtuutettua, jota voidaan pitää kohtuullisen hyvänä tuloksena. Kunta jatkoi vahvaa kehittymistä ja kasvamista. Rakentaminen kunnassa oli vuonna 2022 korkealla tasolla. Nopea kasvu, kaavoitus ja rakentaminen yhdessä vanhoista rakennuksista luopumisen kanssa aiheutti Tuusula-Seuralle tarpeita ottaa kantaa asemakaavoihin ja suunnitelmiin. Alueet ja maisemat muuttuivat ja muuttuvat ja muuttuvat peruuttamattomalla tavalla. Seura kotiseutuyhdistyksenä antoi asemakaavoihin ja suunnitelmiin tiukankin lausunnon. Vaikuttavuus ei ollut usein, ikävä kyllä, näillä vastineilla tai kannanotoilla lopulliseen tulokseen kovinkaan vahvaa.

Seuran toiminta

Kevätkokous, jossa hyväksyttiin edellisen vuoden toiminta ja myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle, pidettiin 29.3.2022 Tuusulan seurakuntakeskuksessa. Paikalla oli n. 40 jäsentä (tarkista). Kevätkokouksessa hyväksyttiin myös seuran sääntömuutos, jolla mahdollistettiin sähköisten jäsenkokousten pitäminen. PRH hyväksyi sääntömuutoksen pienen korjauksen jälkeen syyskuussa 2022. 2 Syyskokouksen yhteydessä 24.11.2022 Tuusulan seurakuntakeskuksessa julkaistiin TuusulaSeuran aikakirja XXXIII. Paikalla oli yhteensä noin 40 henkeä, joista syyskokoukseen osallistu 27 jäsentä. Tilaisuudessa jaettiin Tuusula-Seuran ruusu yrittäjä Sari Rinteelle ja kuultiin Tuusulan kunnan kansliapäällikkö Virpi Sailaksen esitys kunnan kehittämisestä. Sekä kevät- että syyskokouksessa puhetta johti seuran entinen puheenjohtaja Ilkka Ertimo. Pekka Halosen ja Aleksis Kiven huomionosoitukset toteutettiin asianmukaisesti heidän merkkipäiviinsä liittyen. Aleksis Kiven päivänä 10.10.2022 tehtiin tervehdyskäynti Tuusulan kirkkomaalle yhdessä Tuusulan kunnan, Helsingin Yliopiston Oppilaskunnan, Taistelukoulun Perinneyhdistyksen ja muiden toimijoiden kanssa. Pekka Halosen 23.9.2022 tehtiin hänen haudalleen tervehdyskäynti yhdessä Tuusulan kunnan ja Pekka Halosen seuran kanssa. Seuran johtokunta kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa, osittain etäkokouksina. Pyydettyjä lausuntoja annettiin kuusi kertaa. Johtokunta piti toukokuussa 2022 suunnitteluseminaarin, jossa linjattiin tulevaa toimintaa ja seuran kehittämistä. Tuusula-Seura osallistui 9.9. – 11.9.2022 Valtakunnallisille Kotiseutupäiville Rovaniemellä. Yhdistystä edusti varapuheenjohtaja Sakari Heikkilä. Helsingin kaupungin teatteriin toteutettiin 29.10.2022 teatteriretki Hiljaiset sillat-esitykseen. Retken järjestelyistä vastasi Leena Laakso. Retkelle osallistui 50 henkilöä. Seura kustansi kuljetukset. Tuusula-päivää vietettiin 22.7.2022. Seura osallistui päivän tilaisuuksiin Ilmatorjuntamuseolla Puustellin 300-vuotistapahtuman juhlallisuuksiin liittyen. Tuusulan Taiteiden yö järjestettiin 12.8.2022. Seuralla oli teltta Kirkkotien varrella vanhalla kunnantalolla, jossa esittelimme toimintaamme ja myimme artikkeleitamme. Kotiseutuliiton ja Uudenmaan liiton yhteistyönä järjestettiin Uudenmaan kotiseututoimijoiden kokous 23.3.2022. Seurasta tilaisuuteen osallistuivat varapuheenjohtaja Sakari Heikkilä ja sihteeri Ritva Ohmeroluoma. Ruotsinkylän kyläpäivät järjestettiin 17.9.2022. Seura osallistui tapahtumaan myyntipöydällä ja luumutarjoilulla. Joulukuussa seura oli mukana Hyökkälän joulumyyjäisissä sekä Puustellin joulussa myyntipisteillä. Seuran jäsenmäärä oli 31.12.2022 408 henkilöä.

Hallinto

Syyskokouksessa 2021 valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Jari Anttalainen vuodeksi 2022 sekä kymmenen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua johtokunnan jäsentä, joista vuosittain puolet ovat erovuorossa. Vuoden 2022 johtokunta oli: Jari Anttalainen, puheenjohtaja, Sakari Heikkilä, varapuheenjohtaja, jäseninä Veijo Hurskainen, Outi Huusko, Marja-Leena Laakso, Reino Myllymäki, Ritva Ohmeroluoma, sihteeri, Seija Paasonen Riitta Ristolainen, jäsenrekisterin hoitaja, Jussi Salonen ja Klaus Winqvist. Rahastonhoitajana toimi Mirja Collin. Toiminnantarkastajiksi valittiin Seppo Yli-Antola ja Jorma Alakoski ja heille varamieheksi Juhani Laakso. 3

Talous

Vuoden 2022 tilinpäätöstietojen perusteella seuran myyntituotot olivat 6 848,00 € (v. 2021 8 265,45 €) ja tilikauden ylijäämä oli 3 224,94 € (v. 2021 2 270,30 €), jota esitetään siirrettäväksi ali- /ylijäämätilille. Taseen loppusumma oli 36 244,79 € (v. 2021 33 019,85 €), joka on samalla myös yhdistyksen oma pääoma. Tuusula-Seuran talous on vakaalla pohjalla. Aikaisempien vuosien aktiivinen toiminta ja sen avulla saavutettu positiivinen taloudellinen tulos on kantanut koronavuosien yli. Sijoitustoimintaa ei käynnistetty yleisen epävarman taloustilanteen vuoksi.

Tiedottamisessa käytettiin pääasiassa sähköpostia ja sosiaalista mediaa. Käytössä olivat myös Keski- Uusimaan ja Viikkouutisten tapahtumapalstat. Viestinnästä vastasivat puheenjohtaja Jari Anttalainen, Jussi Salonen, Outi Huusko ja Riitta Ristolainen. Viestinnän kehittäminen on kesken.