Toimintasuunnitelma 2021


TUUSULA-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2021


Tuusula-Seura ry:n toiminnan tarkoituksena on sääntöjen mukaan 
- kotiseudun kehittäminen
- elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyisyyden lisääminen
- kotiseututietoisuuden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen, sekä
- kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.

Tuusula-Seura järjestää tilaisuuksia, joissa paneudutaan paikallisiin aiheisiin ja samalla lisätään asukkaiden tietoisuutta Tuusulasta ja sen kehityksestä. Seura vaikuttaa lausunnoillaan ja kannanotoillaan Tuusulaa koskevaan päätöksentekoon siten, että tuusulalaisuus lukuisine kerrostumineen säilyy ja vahvistuu. 

Vuoden 2021 tapahtumat

Toimintasuunnitelmaa laadittaessa koronapandemia rajoittaa kevään 2021 toimintamahdollisuuksia ja yleisötapahtumien järjestämistä.

Marraskuussa julkaistaan Tuusulan Aikakirja XXXII ( teemana Tuusula-seura 75 vuotta) syyskokouksen yhteydessä.
Vuoden aikana teemme 1-2 teatteri-, konsertti- ja opintomatkaa.
Osallistumme Tuusulassa järjestettäviin tilaisuuksiin, mikäli terveystilanne sallii.
Aleksis Kiveä ja Pekka Halosta muistamme heidän syntymäpäivinään.
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään huhtikuussa ja sen yhteydessä luovutamme Tuusula-Seuran ruusun. Syyskokous henkilövalintoineen pidetään marraskuussa. Joulukuussa olemme mukana uudella Aikakirjalla ja muilla tuotteillamme yhteismyyjäisissä, mikäli terveystilanne sallii. Tuomaan päivänä jaamme kirkon edustalla joulupuuroa.

Seura voi osallistua johtokunnan niin päättäessä muihinkin kotiseutuhankkeisiin

Hallinto

Tuusula-Seuran hallintoa ja toimintaa toteuttavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muu johtokunta sekä sen nimittämät toimihenkilöt, joita ovat sihteeri, rahastonhoitaja, jäsensihteeri ja teatteriasiamies.

Johtokunta jakautuu käytännön töissä toimikuntiin, joihin kutsutaan myös johtokunnan ulkopuolisia seuran jäseniä.

Talous

Tuusula-Seuran tulot muodostuvat jäsenmaksuista ja tuotteiden myynneistä ja avustuksista. Tulot ja menot pidetään tasapainossa.


Koronatilanteen johdosta olemme ottaneet käyttöön etäkokoustyökaluja. Viestinnässä käytetään jäsenkirjeitä ja sähköpostia sekä sosiaalista mediaa.

Käytämme myös Keski-Uusimaan ja Keski-Uusimaa Viikon tapahtumapalstoja.