Toimintakertomus 2023

TUUSULA-SEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2023 

Hyväksytty johtokunnan kokouksessa 27.2.2024 ja kevätkokouksessa 26.3.2024

 

Seuran toiminnan tarkoitus 

Tuusula-Seura ry:n toiminnan tarkoituksena on sääntöjen mukaan - kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen - elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyisyyden lisääminen - kotiseututietoisuuden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen, sekä - kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen. 

Tuusula-Seura järjestää kotiseutuaiheisia tilaisuuksia, joissa paneudutaan ajankohtaisiin paikallisiin aiheisiin ja samalla lisätään asukkaiden tietoisuutta Tuusulasta ja sen kehityksestä. 

Seura pyrkii myös vaikuttamaan lausunnoillaan ja kannanotoillaan Tuusulaa koskevaan päätöksen siten, että aito tuusulalaisuus lukuisine kerrostumineen säilyy ja vahvistuu. 

 

Toimintaympäristö vuonna 2023 

Vuosi 2023 oli edelleen poikkeuksellinen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan jatkui koko vuoden. Suomen liittyminen NATO:oon oli lähtenyt liikkeelle jo vuoden 2022 keväällä. Lopullinen sinetti saatiin, kun Suomesta tuli NATO:n täysjäsen 4.4.2023 ja siniristilippu nostettiin NATO:n päämajan edessä 30 muun jäsenmaan lipun joukkoon. Ukrainan sota ja sen seurannaisvaikutuksena venäläisestä öljystä ja maakaasusta irtaantuminen aiheuttivat Euroopassa energiakriisin ja sähkön voimakkaan kallistumisen vuosina 2022-2023. Tämä vaikutti Suomessa niin kotitalouksien kuin myös yritysten ja julkisten yhteisöjen talouksiin. Leuto talvi helpotti osaltaan tilannetta. 

Hyvinvointialueet aloittivat varsinaisen toimintansa 1.1.2023, niin meilläkin Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, joka jatkoi sotekuntayhtymän toimintaa. Kunta jatkoi vahvaa kehittymistä ja kasvamista. Kunnan väestökasvu vuonna 2023 oli 951 henkilöä, 2,35 %. Tämä oli kaikista Suomen kunnista ja kaupungeista 10 suurinta ja suhteellisesti 4. suurinta. Rakentaminen kunnassa oli vuonna 2023 edelleen korkealla tasolla. Nopea kasvu, kaavoitus ja rakentaminen yhdessä vanhoista rakennuksista luopumisen kanssa aiheutti Tuusula-Seuralle tarpeita ottaa kantaa asemakaavoihin ja suunnitelmiin. Alueet ja maisemat muuttuivat ja muuttuvat peruuttamattomalla tavalla. Seura kotiseutuyhdistyksenä antoi seuraaviin asemakaavoihin ja suunnitelmiin lausuntoja ja mielipiteitä: 

• Mattila II nro 3648 kaavaluonnos (liite 1) 

• Koskensillantien ja Esikunnanpolun kortteleiden asemakaava/asemakaavamuutos (liite 2) Asemakaavat / 3633 

• Koillis-Hyrylän katualueiden ja kunnallistekniikan yleissuunnitelma (liite 3) 

 

Seuran toiminta 

Seura toteutti toimintavuodelle 2023 hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa. 

Kevätkokous, jossa hyväksyttiin edellisen vuoden toiminta ja myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle, pidettiin 21.3.2023 Tuusulan seurakuntakeskuksessa. Paikalla oli n. 34 jäsentä. Kokousesitelmän piti Fingrid Oy:n strategisen verkkosuunnittelun yksikön johtaja Mikko Heikkilä aiheena ”Suomen sähkövarmuus”. Puheenjohtajana toimi osaavaan tapaansa Ilkka Ertimo. Seuran ruusut luovutettiin Krapin yhteisölle, Krapihoville ja Krapin Pajalle. Ne vastaanottivat Pekka Holma ja Anu Uhlenius. 

Syyskokouksen yhteydessä 23.11.2023 Tuusulan seurakuntakeskuksessa julkaistiin TuusulaSeuran aikakirja XXXIV. Kokousta ennen kuulimme professori Laura Kolben erinomaisen esityksen aiheesta: ”Tuusula: paikan identiteetti, osana maakunnan, Suomen ja Euroopan historiaa?” Kokouksen puheenjohtajan toimi kirkkoherra Ulla Rosenqvist. Kokouksessa valittiin seuralle puheenjohtaja ja erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle jäsenet. Seuran toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024 hyväksyttiin. Paikalla oli yhteensä noin 70 henkeä, joista syyskokoukseen osallistui 27 jäsentä. 

Tuusula-Seura osallistui 8.-10.9.2023 Valtakunnallisille Kotiseutupäiville Kotkassa. Yhdistystä edusti varapuheenjohtaja Sakari Heikkilä. 

Tuusula-Seura teki kaksi omakustanteista teatteriretkeä. Tampereelle keväällä Anastasiamusikaalia ja syksyllä Lahden teatteriin Tootsie-musikaalia katsomaan. Retken järjestelyistä vastasi Arja Markkanen. Kumpaankin retkeen osallistui noin 50 henkilöä. Seura kustansi kuljetukset. 

Tuusula-päivää vietettiin 22.7.2023. Seura osallistui päivän tilaisuuksiin Ilmatorjuntamuseolla Puustellin 300-vuotistapahtuman juhlallisuuksiin liittyen. Tuusulan Taiteiden yö järjestettiin 12.8.2023. Seuralla oli teltta Tuuskodon alueella, jossa kunnan järjestämien tapahtumien painopiste oli. Esittelimme toimintaamme ja järjestimme lapsille ja nuorille piirustuskilpailun aiheena ”Uusi Tuusula-puku”. Parhaat eri ikäluokkasarjoissa palkittiin elokuvalipuilla. Samassa yhteydessä kutsuimme tuusulalaisia tuulettamaan kansallispukujaan. 

Tuusula-Seuran ja Tuusulan kirjaston yhdessä järjestämä kaikille avoin tilaisuus aiheesta ”Ympäristötietoisuus ja tulevaisuustaidot” pidettiin 5.10.2023 Moniossa. Esitelmöitsijänä tietokirjailija oli Laura Ertimo Osallistujia oli n. 40 henkeä. Pekka Halosen ja Aleksis Kiven huomionosoitukset toteutettiin asianmukaisesti heidän merkkipäiviinsä liittyen. Aleksis Kiven päivänä 10.10 tehtiin tervehdyskäynti Tuusulan kirkkomaalle yhdessä Tuusulan kunnan, Helsingin Yliopiston Ylioppilaskunnan, Taistelukoulun Perinneyhdistyksen ja muiden toimijoiden kanssa. Pekka Halosen 23.9. tehtiin hänen haudalleen tervehdyskäynti yhdessä Tuusulan kunnan ja Pekka Halosen seuran kanssa. 

Kotiseutuliiton ja Uudenmaan liiton yhteistyönä järjestettiin Uudenmaan kotiseututoimijoiden kokous 15.5.2023. Seurasta tilaisuuteen osallistui varapuheenjohtaja Sakari Heikkilä. 23.9.2023 klo 11–14 Vapaaehtoistoiminnan messuille Moniossa seura osallistui omalla standillä esittelemässä toimintaansa ja lyhyellä suullisella esittelyllä. 3 Joulukuussa seura oli mukana Hyökkälän joulumyyjäisissä sekä Puustellin joulussa myyntipisteillä 9.12.2023. 

Pitkäaikainen seuran jäsen ja entinen puheenjohtaja Kaija Suomus kuoli 21.8.2023. Seura kunnioitti Kaijan muistoa osallistumalla muistotilaisuuteen. Kotiseutuneuvos, pitkäaikainen puheenjohtaja Matias Korkiavuori kuoli 23.11.2023. Seura kunnioitti hänen muistoaan siunaustilaisuudessa kukkalaitteella ja adressilla. 

Seuran jäsenmäärä oli 31.12.2023 396 henkilöä. Jäsenmäärän muutos vuonna 2023 oli 396. 

 

Hallinto 

Syyskokouksessa 2022 valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Jari Anttalainen vuodeksi 2023 sekä kymmenen kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua johtokunnan jäsentä, joista vuosittain puolet ovat erovuorossa. 

Vuoden 2023 johtokunta oli: Jari Anttalainen, puheenjohtaja, Sakari Heikkilä, varapuheenjohtaja, jäseninä Veijo Hurskainen, Outi Huusko, Reino Myllymäki, Ritva Ohmeroluoma, sihteeri, Arja Markkanen, Paula Kyrö ja Lauri Untamo, Riitta Ristolainen, jäsenrekisterin hoitaja, Jussi Salonen (tarkista). 

Rahastonhoitajana toimi johtokunnan valitsemana Mirja Collin. 

Toiminnantarkastajiksi valittiin Seppo Yli-Antola ja Jorma Alakoski ja heille varamieheksi Matti Kulmala. 

Seuran johtokunta kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa, osittain etäkokouksina ja kerran sähköpostikokouksena. Pyydettyjä lausuntoja annettiin kolme kertaa. 

 

Talous 

Vuoden 2023 tilinpäätöstietojen perusteella seuran myyntituotot olivat 6 729,70 € (v 2022 6 848,00 € (v. 2021 8 265,45 €) ja tilikauden 2023 alijäämä oli - 1 021,24 € (v 2022 +3 224,94 € , v. 2021+ 2 270,30 €), jota esitetään siirrettäväksi ali-/ylijäämätilille. Alijäämä johtui toimintavuonna pääosin isännänviirien varastoon hankkimisesta. Taseen loppusumma 31.12.2023 oli 35 223,55 € (v. 2022 36 244,79 € v. 2021 33 019,85 €), joka on samalla myös yhdistyksen oma pääoma. 

Tuusula-Seuran talous on vakaalla pohjalla. Aikaisempien vuosien aktiivinen toiminta ja sen avulla saavutettu positiivinen taloudellinen tulos on kantanut koronavuosien yli. Johtokunnan jäsenille tai toimihenkilöille ei maksettu palkkiota tai palkkaa. Seura jatkaa toimintaansa hyväksi koettuja periaatteita ja toimintamuotoja noudattaen. Talous pidetään edelleenkin tasapainossa. 

 

Tiedottaminen 

Tiedottamisessa käytettiin pääasiassa sähköpostia ja sosiaalista mediaa. Käytössä olivat myös Keski- Uusimaan tapahtumapalsta. Viestinnästä vastasivat puheenjohtaja Jari Anttalainen, Jussi Salonen, Outi Huusko ja Riitta Ristolainen. Seuralle valmisteltiin digitaalinen esite, joka saadaan käyttöön vuoden 2024 alkupuolella. Siitä tulee käyttöön myös painettu esite. Muilta osin viestinnän kehittämistä jatkettiin.