Toimintasuunnitelma 2022

TUUSULA-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Tuusula-Seura ry:n toiminnan tarkoituksena on sääntöjen mukaan 
- kotiseudun kehittäminen
- elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyisyyden lisääminen
- kotiseututietoisuuden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen, sekä
- kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.

Tuusula-Seura järjestää tilaisuuksia, joissa paneudutaan paikallisiin aiheisiin ja samalla lisätään asukkaiden tietoisuutta Tuusulasta ja sen kehityksestä. Seura vaikuttaa lausunnoillaan ja kannanotoillaan Tuusulaa koskevaan päätöksentekoon siten, että tuusulalaisuus lukuisine kerrostumineen säilyy ja vahvistuu. 

Vuoden 2022 tapahtumat

Koronapandemia saattaa rajoittaa edelleen yleisötapahtumien järjestämistä.

Vuoden aikana teemme 2-3 teatteri-, konsertti- tai opintomatkaa.

Tutustutaan Tuusulaan ja vieraillaan mahdollisesti uusissa rakennettavissa kohteissa (koulut yms.).

Osallistumme Ilmatorjuntamuseon alueella järjestettäviin tilaisuuksiin, laskiaisriehaan, kesällä pidettävään Klaavolantien kyläjuhlaan ja Puustellin jouluun.

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuussa ja sen yhteydessä luovutamme Tuusula- Seuran ruusun.

Aleksis Kiveä ja Pekka Halosta muistamme heidän syntymäpäivinään.

Marraskuussa julkaistaan Tuusulan Aikakirja XXXIII.

Syyskokous henkilövalintoineen pidetään marraskuussa.

Joulukuussa olemme mukana uudella Aikakirjalla ja muilla tuotteillamme yhteismyyjäisissä. Tuomaan päivänä jaamme kirkon edustalla joulupuuroa.

Tuusula-Seura arvostaa erityisesti Tuusulan luontoa ja ympäristöä ja erityisesti Tuusulanjärveä, omaa maakuntajärveämme.

Seura voi osallistua johtokunnan niin päättäessä muihinkin kotiseutuhankkeisiin.


Hallinto

Tuusula-Seuran hallintoa ja toimintaa toteuttavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muu johtokunta sekä sen nimittämät toimihenkilöt, joita ovat sihteeri, rahastonhoitaja, jäsensihteeri ja teatteriasiamies.

Johtokunta jakautuu käytännön töissä toimikuntiin (tapahtumat, aikakirja), joihin voidaan kutsua myös johtokunnan ulkopuolisia seuran jäseniä.

Talous

Tuusula-Seuran tulot muodostuvat jäsenmaksuista ja tuotteiden myynneistä ja avustuksista. Tulot ja menot pidetään tasapainossa.

Viestintä
Viestinnässä käytetään jäsenkirjeitä ja sähköpostia sekä sosiaalista mediaa.

Käytämme myös Keski-Uusimaan ja Keski-Uusimaa Viikon tapahtumapalstoja.