Toimintasuunnitelma 2018

TUUSULA-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018

 

Tuusula-Seuran toiminnan tarkoitus

 

Tuusula-Seura ry:n toiminnan tarkoituksena on sääntöjen mukaan:

 • kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen
 • elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyisyyden lisääminen
 • kotiseututietoisuuden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen
 • kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen

Tuusula-Seura järjestää kotiseutuaiheisia tilaisuuksia, joissa paneudutaan ajankohtaisiin aiheisiin ja samalla lisätään kuulijoidentietoisuutta kotiseudusta ja sen kehityksestä. Se järjestää myös retkiä ja matkoja Tuusulan ulkopuolelle. Seura toimii koko Tuusulan alueella.

 

Vuoden 2018 tapahtumat

 

Vuoden 2017 aikana yhdessä kunnan kulttuuri- ja museotoimen kanssa järjestetty luentosarja ”Suomen 100 vuotta Tuusulassa” saavutti niin hyvän suosion, että vastaavia tilaisuuksia tullaan vuonna 2018 jatkamaan neljän luennon sarjalla ja ne tullaan pitämään Tuusulan uudessa seurakuntakeskuksessa.

 

Lasten kotiseutuleiri tullaan järjestämään nyt kolmannen kerran kahden ensimmäisen toteutetun leirin kokemuksilla parannettuna.

Vuoden 2017 lopussa ilmestyy kotiseutuaiheinen Puuhakirja, jonka tehtäviä on myös linkitetty www.virtuaalituusula.fi  –sivustolle. Kirjaa tullaan myymään ensi vuonna aktiivisesti.

 

Perinteisesti marraskuussa ilmestyy vuoden 2018 Tuusulan Aikakirja XXIX.

 

Muita tapahtumia vuoden 2018 aikana

 • osallistutaan laskiaisriehaan It-museon alueella
 • 2-3 teatteri-, konsertti- tai opintomatkaa
 • sääntömääräinen kevätkokous maaliskuun lopulla, Tuusula-Seuran ruusun luovutus
 • osallistutaan Tuusula-viikolla Klaavolan kyläjuhlaan
 • Aleksis Kiven päivän vietto
 • sääntömääräinen syyskokous marraskuussa, toimintasuunnitelma, talousarvio ja henkilövalinnat
 • osallistutaan yhteismyyjäisiin joulukuussa
 • Tuomaasta Nuuttiin –tapahtuman puuronjako Tuusulan kirkonmäellä
 • muut johtokunnan päättämät tapahtumat

Kun toiminnan tarkoituksena on myös vaikuttaminen kotiseudun elinympäristön laatuun ja ihmisten viihtyisyyteen, antaa Tuusula-Seura lausuntoja näissä asioissa tärkeistä kaava- ym hankkeista pyrkien vaikuttamaan sekä kunnan päätöksiin ja myös asukkaiden asenteisiin.

 

Suomen Kotiseutuliitto ja Tuusula-Seura yhdessä ovat päättäneet esittää Tuusulan kunnalle vuoden 2019 Kotiseutupäivien pitämistä Tuusulassa. Mikäli tällainen päätös syntyy, vaatii se jo vuonna 2018 suunnittelu- ja valmistelutyötä sekä paikallisten kumppanien hakua.

 

Hallinto

 

Tuusula-Seuran keskeisiä toimijoita ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muu johtokunta sekä johtokunnan valitsemina sihteeri, rahastonhoitaja ja jäsenasioiden hoitaja.

 

Toimintasuunnitelman ja muiden päätösten toteuttaminen on johtokunnan kaikkien jäsenten tärkein tehtävä. Sitä varten se jakautuu tehtävien mukaisiin pysyviin toimikuntiin, joihin se voi nimittää myös muita kuin johtokuntaan kuuluvia seuran jäseniä.

 

Tiedottaminen jäsenille tapahtuu syys- ja kevätkokouskutsujen osalta postitettavalla jäsenkirjeellä ja muutoin pitkin vuotta sähköpostiviesteillä. Keski-Uusimaan ja Viikkouutisten tapahtumapalstan avulla pidetään jäsenet ja muu yleisö tietoisena kaikista Tuusula-Seuran tapahtumista. Yhä enemmän käytämme paitsi omaa nettisivustoa www.tuusulaseura.fi myös facebookissa olevaa seuran omaa ja muita tuusulalaisia sivustoja.