Toimintasuunnitelma 2020

TUUSULA-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2020


Tuusula-Seura ry:n toiminnan tarkoituksena on sääntöjen mukaan 
- kotiseudun kehittäminen
- elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyisyyden lisääminen
- kotiseututietoisuuden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen, sekä
- kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.

Tuusula-Seura järjestää tilaisuuksia, joissa paneudutaan paikallisiin aiheisiin ja samalla lisätään asukkaiden tietoisuutta Tuusulasta ja sen kehityksestä. Seura vaikuttaa lausunnoillaan ja kannanotoillaan Tuusulaa koskevaan päätöksentekoon siten, että tuusulalaisuus lukuisine kerrostumineen säilyy ja vahvistuu. 

Vuoden 2020 tapahtumat

Marraskuussa julkaistaan Tuusulan Aikakirja XXXI.
Vuoden aikana teemme 2-3 teatteri-, konsertti- ja opintomatkaa.
Osallistumme Ilmatorjuntamuseon alueella järjestettäviin tilaisuuksiin, laskiaisriehaan, kesällä pidettävään Klaavolantien kyläjuhlaan ja Puustellin jouluun.
Aleksis Kiveä ja Pekka Halosta muistamme heidän syntymäpäivinään.
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuussa ja sen yhteydessä luovutamme Tuusula-Seuran ruusun. Syyskokous henkilövalintoineen pidetään marraskuussa. Joulukuussa olemme mukana uudella Aikakirjalla ja muilla tuotteillamme yhteismyyjäisissä. Tuomaan päivänä jaamme kirkon edustalla joulupuuroa. Tuusulassa järjestetään heinä- elokuussa Asuntomessut. Seura osallistuminen tapahtumaan on suunnitteilla.

Seura voi osallistua johtokunnan niin päättäessä muihinkin kotiseutuhankkeisiin.


Hallinto

Tuusula-Seuran hallintoa ja toimintaa toteuttavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muu johtokunta sekä sen nimittämät toimihenkilöt, joita ovat sihteeri, rahastonhoitaja, jäsensihteeri ja teatteriasiamies.

Johtokunta jakautuu käytännön töissä toimikuntiin (tapahtumat, aikakirja, nuoriso- ja tulevaisuus); joihin kutsutaan myös johtokunnan ulkopuolisia seuran jäseniä.

Talous

Tuusula-Seuran tulot muodostuvat jäsenmaksuista ja tuotteiden myynneistä ja avustuksista. Tulot ja menot pidetään tasapainossa.


Viestinnässä käytetään jäsenkirjeitä ja sähköpostia sekä sosiaalista mediaa.

Käytämme myös Keski-Uusimaan ja Keski-Uusimaa Viikon tapahtumapalstoja.