Toimintakertomus 2008

Tuusula-Seura Ry
Kaupparekisterinumero: 42832
Ly-tunnus 0203642-9

Toimintakertomus vuodelta 2008

1. Johdanto

Tuusula-Seura ry on kotiseutuyhdistys, jonka tarkoituksena on kotiseudun kehittäminen, ihmisten ja heidän elinympäristönsä viihtyisyyden lisääminen, kotiseututietoisuuden vahvistaminen sekä kotiseudun kulttuurien ja kulttuuriperinnön vaaliminen. Arvokkaan kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja toisaalta elinympäristön viihtyisyyden parantamiseen pyritään mm. antamalla kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyviä lausuntoja. Ihmisten viihtyvyyteen ja kotiseutuun sitoutumiseen pyritään mm. järjestämällä erilaisia tapahtumia ja yhteisiä retkiä. Tietoisuutta kulttuuriperinnöstä lisätään mm. julkaisemalla vuosittain Aikakirjaa. Kertomusvuonna Aikakirjan teema keskittyi kahteen osa-alueeseen, nimittäin kotiseutuun ja kulttuuriin sekä yhdistys- ja harrastustoimintaan. Seuran kotisivujen uudistamistyö aloitettiin kertomusvuoden aikana. Uudistamisen jälkeen kotisivuilta on entistä helpompi seurata tietoja seuran yhdistystoiminnasta, ajankohtaisista tapahtumista, lausunnoista ja arkistosta. Kotisivut ovat osoitteessa www.tuusulaseura.net.

2. Hallinto

2.1. Johtokunta
Johtokuntaan ovat vuoden 2008 aikana kuuluneet seuraavat henkilöt: puheenjohtajana Pertti Seuna, varapuheenjohtajana Jorma Riissanen ja jäseninä Ilkka Ertimo, Sakari Heikkilä, Jaakko Holma, Annukka Kiviranta-Koivisto, Marja-Leena Laakso, Martti Miekkavaara, Liisa Nätkynmäki, Sanna-Kaisa Spoof ja Satu Säilä. Rahastonhoitajana on toiminut Mirja Collin, jäsenasiainhoitajana Ahti Kuusjärvi ja sihteerinä Outi Piiroinen-Backman. Johtokunta on kokoontunut vuoden aikana yhdeksän kertaa. Kokouksia on pidetty Onnelassa, Lottamuseolla, IT-museolla sekä johtokunnan jäsenten kotona.

2.2. Sääntömääräiset kokoukset
Seuran kevätkokous pidettiin 31.3.2008 IT-museolla. Läsnä oli 40 seuran jäsentä. Varsinaisen kokouksen lisäksi ohjelmassa oli Mauri Kaliman ja hänen vanhempiensa vuonna 1972 kuvaama, 40 minuuttia kestävä filmi ”Tuusula elää ja muistelee” sekä tutustuminen uusittuun IT-museoon museoisäntä Matti Kulmalan opastuksella.

Seuran syyskokous pidettiin 21.11.2008 Keski-Uusimaan painotalon Auditoriossa. Läsnä oli 56 osanottajaa. Ennen kokouksen alkua Martti Puronen piti esitelmän aiheesta ”Haastaja. Keski-Uusimaa Oy:n kasvu Suomen Lehtiyhtymäksi” ja se perustui hänen toimittamaansa lehden 90-vuotishistoriikkiin. Tervetulotoivotuksensa yhteydessä Jorma Hämäläinen lahjoitti tämän historiikin kaikille osanottajille. Syyskokouksen yhteydessä julkistettiin Aikakirja 2008, joka jaettiin kirjoittajille, sekä esitettiin ajatus monikulttuurisesta Tuusula-talosta. Johtokuntaan valittiin uusina jäseninä vuoden 2009 alusta alkavalle toimikaudelle Maija Kajander ja Antti Nieminen. Erovuorossa olleista johtokunnan jäsenistä Ilkka Ertimo, Sakari Heikkilä ja Marja-Leena Laakso valittiin uudelle kaksivuotiskaudelle. Entisinä jäseninä johtokunnassa jatkavat Jaakko Holma, Annukka Kiviranta-Koivisto, Martti Miekkavaara, Jorma Riissanen ja Sanna-Kaisa Spoof. Pertti Seuna valittiin edelleen seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2009.

2.3. Talous
Jäsenmaksu on ollut 10 euroa henkilöjäseniltä ja 40 kannatusjäseniltä. Vuoden aikana on useassa otteessa keskusteltu kannatusjäsenmaksun korottamisesta ja siitä tehtäneen esitys vuoden 2009 aikana. Kertomusvuoden lopussa henkilöjäseniä oli 380, yksi kunniajäsen ja kaksi kannatusjäsentä. Vuoden aikana on postitse lähetetty kaksi jäsenkirjettä, maaliskuussa ja syyskuussa. Tilintarkastajina ovat olleet Seppo Yli-Antola ja Toini Kuusisto ja heidän varamiehenään Päivi Hannuksela. Talousasiat esitetään tarkemmin toimintakertomukseen kuuluvassa liitteessä.

3. Vaikuttajana toimiminen

3.1. Lausunnot
Tuusula-Seura on lausuntoja antaessaan omaksunut linjan, joka kyllä tiedostaa Tuusulan kaltaisen kunnan kehitys- ja kasvutarpeet; seura ei siis vastusta kaikkea rakentamista ja sen tuomaa muutosta, mutta edellyttää kuitenkin hallittua rakentamista, mihin Tuusulassa on runsaasti mahdollisuuksia. Sen vuoksi kaikkea rakentamista ei tule suunnata ydintaajamiin ja maisemallisesti arvokkaimpiin Tuusulanjärven ympärysalueisiin. Tämä näkökulma saattaa olla tärkeä myös kunnallisten rajantarkistuksien kannalta. Toisaalta kunnassa vielä olevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaimpien alueiden säilymisestä ja vaalimisesta tulee seuran mielestä pitää lujasti kiinni.

Tuusulan kunnan kaavoitukselle annettiin kaavoitusasioista lausuntoja, jotka käsittelivät suunnitelmia seuraavista alueista: Erkkola, Focus ja Focus 2, Hyrylän ydinkeskus, Jokelan kartano, Koskenmäki II, Laattakiventie, Lepola II, Linjapuisto, Louhoskuja II, Maantiekylä II, Pakkasraitti, Palojoenpuisto, Peltokaari, Raturinkulma II ja Saviriihenportti.

Tiehallinnolle annettiin marraskuussa lausunto itäisen ohitustien linjauksesta. Lausunnossa mainittiin se, että ohitustien suunnittelussa otettaisiin huomioon alueella olevat kulttuurihistorialliset arvot.

Tuusula-Seura on osallistunut Prijuutin tulevaisuutta käsittelevään kunnan työryhmään ja on seura esittänyt omana kannanottonaan rakennuksen säilyttämistä ja sen säilyttämistä nimenomaan nykyisellä omalla historiallisesti merkittävällä paikallaan.

3.2. Ruusut ja risut
Tuusula-Seura jakaa kevätkokouksessaan perinteisesti ruusuja ja risuja kotiseututyöstä edellisen vuoden aikana. Ruusuja myönnetään sekä yksityisille että yhteisöille myönteisestä toiminnasta oman kotiseutumme ja sen asukkaiden parhaaksi. Risuja ojennetaan tukistuksena kotiseutuun kohdistuvasta huonosta toiminnasta. Kertomusvuoden ruusun sai everstiluutnantti evp. Heikki Simola. Heikki Simola toimi vuonna 2007 Hyrylän varuskuntapolkua valmistelevan työryhmän vetäjänä ja työsti suuren osan polkumateriaalista. Hän toimi myös polkuretkien pääorganisaattorina ja asiantuntevana oppaana. Risuja ei kertomusvuonna jaettu.

3.3. Yhteistyö kunnan kanssa
Tuusula-Seura tekee yhteistyötä erityisesti kunnan kulttuuri- ja museotoimen kanssa. Tuusula-päivä, Aleksis Kiven päivä ja Tuomaasta Nuuttiin tapahtumat järjestettiin yhteisvoimin. Kunnan kulttuuri- ja museotoimen kanssa on tehty myyntisopimus seuran tuotteiden myynnistä kunnan järjestämissä myyntipisteissä.

4. Retket ja tapahtumat.

4.1. Toukokuussa 10.5. järjestettiin retki Tallinnaan, missä tutustuttiin oppaiden johdolla Kadriorgin linnaan ja KUMU:n taidemuseoon. Päivän retkelle osallistui 44 henkilöä.

4.2. Maailman ympäristöpäivänä 5.6. tutustuttiin METLAn metsäntutkimuslaitokseen Ruotsinkylässä. Tapahtumaan osallistui 20 henkilöä. Oppaanamme toimi Reino Kananen.

4.3. Tuusula-viikon ohjelmaan Tuusula-Seura toteutti Picnic-teatteriesityksen Lottamuseon pihapiirissä. Mika Nuojuan esittämä yhden hengen näytelmä Aasin tarina veti paikalle noin 70 katsojaa. Tunnelma oli hyvä, sää suosi ja paikka todettiin kyseisen tyyppiselle esitykselle hyvin sopivaksi. Vastaavanlasta tilaisuutta suositeltiin uudestaan toteutettavaksi tulevaisuudessa.

Tuusula-päivän merkeissä toteutettiin myös opastettu bussiretki Tuusulan kunnan alueella oleviin sotilaskohteisiin 22.7. Kaksi bussia, noin 120 henkilöä, osallistui kierrokseen. Oppaina busseissa toimivat Heikki Simola ja Antti Nieminen. Koska kaikki halukkaat eivät päässeet mukaan ensimmäiselle kierrokselle, järjestettiin vielä yhden bussin opastettu kierros 6.9. Silloin mukana oli 50 henkeä. Tämän uusintakierroksen bussikustannukset maksoi Taiku. 19.9.toteutettuun Sotaveteraanien järjestämään bussiretkeen osallistui aikaisemmista retkistä ilman paikkaa jääneitä Tuusula-Seuran jäseniä 14, joista seura maksoi järjestäjille osuutensa bussikustannuksista.

4.4. Euroopan rakennusperintöpäivää vietettiin teemalla "Seurantalot". Tuusula-Seura järjesti 14.9.08 teemaan liittyen ohjelmalliset iltamat Väinölässä. Juhlapuhujana oli kansanedustaja Antti Kaikkonen ja Leena Mattila puhui seurantalo Väinölästä ja sen historiasta. Tanssimusiikista vastasi Tuula Rinteen kolmihenkinen tanssiorkesteri.

4.5. Aleksis Kiven päivänä 10.10. laskettiin kukat kirjailijan haudalle.

4.6. Järjestöjen yhteismyyjäisiin Halosenniemessä 22.11. ja Tuusulan Koulukeskuksessa 13.12. osallistuttiin omalla tuotemyynnillä.

4.7. Tuomaasta Nuuttiin - tapahtuma järjestettiin kirkonmäellä perinteiseen tapaan jo yhdeksännen kerran 21.12. Tuusula-Seura hoiti puuron kuljetuksen ja jakelun. Yleisöä oli jälleen useita satoja. Puuroa kului n. 800 annosta.

5. Julkaisutoiminta

5.1. Aikakirja
Aikakirjan toimituskuntaan ovat kuuluneet Pertti Seuna, Jyrki Haikonen, Jaakko Holma, Jorma Riissanen ja Satu Säilä. Vuoden 2008 Aikakirja oli numeroltaan XIX. Sen sisältö jakaantuu kahteen osaan: Kotiseutua ja kulttuuria sekä Yhdistys- ja harrastustoimintaa. Yhteensä artikkeleja on 20. Julkaisun kansikuvaksi valittiin Suomen virallisen hydrologian 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Esko Kuusiston ottama valokuva kuurakiteestä. Aikakirja painettiin Painojussit Oy:ssä Keravalla 900 kappaleen painoksena.

5.2. Joulukortti
Seura painatti uuden joulukortin, jonka kuva-aiheena on Tuusulan kirkko Tuula Rasilaisen suunnittelemana. Seura on maksanut kuvan käyttöoikeuksista Tuusulan seurakunnalle. Kortista otettiin 2000 kappaleen painos samassa kirjapainossa, missä Aikakirja painettiin.

6. Muistamiset ja merkkipäivät

6.1. Tuusula-päivänä vietiin kukkatervehdykset seuran entisten puheenjohtajien ja sihteerin haudoille.

6.2. Aleksis Kiven haudalle laskettiin kukat Aleksis Kiven päivänä 10.10. ja 31.12. vietiin Kiven haudalle kynttilä.

7. Kotiseutuliitto

Kertomusvuoden kotiseutupäivät pidettiin elokuussa Raahessa. Päivien teemana oli ”Tervasta teräkseen”. Seuran virallisena edustajana kotiseutupäiville osallistui puheenjohtaja Pertti Seuna.