Toimintasuunnitelma 2023

TUUSULA-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Tuusula-Seura ry:n toiminnan tarkoituksena on sääntöjen mukaan 

  • kotiseudun kehittäminen
  • elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyisyyden lisääminen
  • kotiseututietoisuuden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen, sekä
  • kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.

Tuusula-Seura järjestää tilaisuuksia, joissa paneudutaan paikallisiin aiheisiin ja samalla lisätään asukkaiden tietoisuutta Tuusulasta ja sen kehityksestä. Seura vaikuttaa lausunnoillaan ja kannanotoillaan Tuusulaa koskevaan päätöksentekoon siten, että tuusulalaisuus lukuisine kerrostumineen säilyy ja vahvistuu. 


Vuoden 2023 tapahtumat 

Koronapandemia saattaa rajoittaa edelleen yleisötapahtumien järjestämistä. 

Vuoden aikana teemme 2-3 teatteri-, konsertti- tai opintomatkaa.

Tutustutaan Tuusulaan ja vieraillaan mahdollisesti uusissa rakennettavissa kohteissa (koulut yms.).

Osallistumme Ilmatorjuntamuseon alueella järjestettäviin tilaisuuksiin, laskiaisriehaan, kesällä pidettävään Klaavolantien kyläjuhlaan ja Puustellin jouluun sekä muihin johtokunnan erikseen päättämiin tapahtumiin.

Sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuussa ja sen yhteydessä luovutamme Tuusula- Seuran ruusun.

Aleksis Kiveä ja Pekka Halosta muistamme heidän syntymäpäivinään.

Marraskuussa julkaistaan Tuusulan Aikakirja XXXIV.

Syyskokous henkilövalintoineen pidetään marraskuussa. 

Joulukuussa olemme mukana uudella Aikakirjalla ja muilla tuotteillamme yhteismyyjäisissä. Tuomaan päivänä jaamme kirkon edustalla joulupuuroa.

Tuusula-Seura arvostaa Tuusulan luontoa ja ympäristöä ja erityisesti Tuusulanjärveä, omaa maakuntajärveämme.

Suunnittelemme ja toteutamme esitelmäsarjan ajankohtaisista, seuran toimintaan kuuluvista aiheista.

Osallistumme Tuusulan Veteraanipuiston avajaisiin 27.4.2023.

Seura voi osallistua johtokunnan niin päättäessä muihinkin kotiseutuhankkeisiin.

Jäsenhankinnan parantaminen

Laaditaan suunnitelma ja asetetaan tavoitteet jäsenhankinnalle.


Hallinto

Tuusula-Seuran hallintoa ja toimintaa toteuttavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muu johtokunta sekä sen nimittämät toimihenkilöt, joita ovat sihteeri, rahastonhoitaja, jäsensihteeri ja teatteriasiamies. 

Johtokunta jakautuu käytännön töissä toimikuntiin (tapahtumat, aikakirja), joihin voidaan kutsua myös johtokunnan ulkopuolisia seuran jäseniä. 

Johtokunta kehittää omaa sisäistä toimintaansa ja työnjakoa.


Talous

Tuusula-Seuran tulot muodostuvat jäsenmaksuista ja tuotteiden myynneistä ja avustuksista. Tulot ja menot pidetään tasapainossa.

Seurataan ja reagoidaan kustannuspaineisiin Aikakirjan ja muiden kustannuskohteiden osalta.

Selvitetään mahdollisuuksia käyttää kunnan kesätyöseteleitä seuran toiminnassa.

Kehitetään seuran tuoterepertuaaria ja tehostetaan myyntitoimintaa.


Viestintä

Laaditaan viestinnän kokonaisuuden kehittämiseen tavoitteellinen suunnitelma.

Viestinnässä käytetään jäsenkirjeitä ja sähköpostia sekä sosiaalista mediaa. 

Käytämme myös Keski-Uusimaan ja Keski-Uusimaa Viikon tapahtumapalstoja.

Laaditaan seuralle esite, myös digiversio.

Tuoreutetaan seuran kotisivut ja sosiaalisen median sivut.

Aktivoidaan johtokuntaa ja jäsenistöä kirjoittamaan lehtiin/mediaan sekä sosiaaliseen mediaan.