Toimintasuunnitelma 2019

TUUSULA-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2019


Tuusula-Seura ry:n toiminnan tarkoituksena on sääntöjen mukaan 
- kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen
- elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyisyyden lisääminen
- kotiseututietoisuuden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen, sekä
- kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen.

Tuusula-Seura järjestää kotiseutuaiheisia tilaisuuksia, joissa paneudutaan ajankohtaisiin paikallisiin aiheisiin ja samalla lisätään asukkaiden tietoisuutta Tuusulasta ja sen kehityksestä. Seura pyrkii myös vaikuttamaan lausunnoillaan ja kannanotoillaan Tuusulaa koskevaan päätöksen siten, että aito tuusulalaisuus lukuisine kerrostumineen säilyy ja vahvistuu. 

Vuoden 2019 päätapahtumat

Toimintavuoden päätapahtuma tulee olemaan Tuusulassa jo toisen kerran järjestettävät valtakunnalliset kotiseutupäivät 8.-11.8.2019. Pääjärjestäjinä ovat Kotiseutuliitto ja Tuusulan kunta, mutta seurallamme on tärkeä rooli erityisesti paikallisten asukkaiden saamiseksi mukaan päivien tapahtumiin. Päivien yhteydessä juhlitaan myös Kotiseutuliiton 70 toimintavuotta.

Seura jatkaa 2017 julkaistun Puuhakirjan myyntiä. Totuttuun tapaan valmistuu marraskuuksi Tuusulan Aikakirja XXX.

Totutusti järjestämme vuoden aikana 2-3 teatteri-, konsertti- ja opintomatkaa.

Osallistumme entiseen tapaan Ilmatorjuntamuseon alueella järjestettävään laskiaisriehaan, samoin kesällä pidettävään Klaavolantien kyläjuhlaan.
Aleksis Kiveä muistamme lokakuussa hänen haudallaan.
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuussa ja sen yhteydessä luovutamme jälleen Tuusula-Seuran ruusun. Syyskokous henkilövalintoineen pidetään marraskuussa. Joulukuussa olemme mukana uudella Aikakirjalla ja muilla tuotteillamme yhteismyyjäisissä. Tuomaanpäivänä jaamme kirkon edustalla joulupuuroa.

Hallinto

Tuusula-Seuran hallintoa ja toimintaa toteuttavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muu johtokunta sekä sen nimittämät toimihenkilöt, joita ovat olleet sihteeri, rahastonhoitaja, jäsensihteeri ja teatteriasiamies.

Johtokunta on käytännön töissä jakautunut toimikuntiin (tapahtumat, aikakirja, nuoriso- ja tulevaisuus); joihin on kutsuttu myös johtokunnan ulkopuolisia seuran jäseniä. Samaa käytäntöä jatketaan. 

Vuonna 2019 seuran työpanosta suunnataan erityisesti kotiseutupäivien järjestämiseen. Siihen työhön haetaan kumppaneiksi muitakin tuusulalaisia toimijoita.

Tiedottamisessa käytetään edelleen jäsenkirjeitä ja yhä enemmän myös sähköpostia sekä sosiaalista mediaa kuten facebook. Edelleen on myös käytössämme Keski-Uusimaan ja Viikkouutisten tapatumapalstat.