Toimintakertomus 2016

 

Tuusula-Seura ry

Y-tunnus:                                                       0203642-9

 

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

 

 1. Johdanto

Tuusula- Seura ry on poliittisesti sitoutumaton 14.4.1946 perustettu kotiseutuyhdistys. Vuoden 2016 aikana on noudatettu syyskokouksessa 2015 hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa. Seuran sääntöjen mukaan toiminnan tarkoituksena on:

 • kotiseudun kaikinpuolinen kehittäminen
 • elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyisyyden lisääminen
 • kotiseututietoisuuden lisääminen, kotiseutuhengen ylläpitäminen ja omatoimisuuden voimistaminen
 • kotiseudun kulttuurien vaaliminen ja edistäminen

Seuran verkkosivut kertovat  ajankohtaisista tapahtumista ja antavat tietoa seurasta ja sen toiminnasta.  www.tuusulaseura.fi.

2. Hallinto

2.1 Johtokunta ja toimihenkilöt

Johtokuntaan ovat vuoden 2016 aikana kuuluneet: Puheenjohtaja Pentti Vuori, varapuheenjohtaja Jorma Hämäläinen ja jäseninä Sakari Heikkilä, Kirsi Sukula-Ruusunen, Marja-Leena Laakso, Seija Paasonen, Riitta Ristolainen, Jussi Salonen, Satu Säilä, Klaus Winqvist ja Erja Kärnä. Seuran sihteerinä on toiminut Riitta Ristolainen ja rahastonhoitajana Mirja Collin. Tiedottajana toimi Sanna Salmela. Johtokunta on kokoontunut vuoden aikana kahdeksan kertaa. Kokoukset on pidetty pääsääntöisesti Ilmatorjuntamuseolla.

2.2 Sääntömääräiset kokoukset

Seuran kevätkokous pidettiin Ilmatorjuntamuseon Tuusula-hallissa 17.3.2016. Ennen kokousta  luovutettiin Tuusula-Seuran Ruusu toimitusjohtaja Antti Ropposelle tunnustuksena Gustavelundin alueen elävöittämisestä vanhaa kunnioittaen ja Tuusulanjärven monipuolisten virkistysmahdollisuuksien hyödyntämisestä tuusulalaisten ja matkailijoiden iloksi.

 

Kokousesitelmän piti Tuusulan seurakunnan kiinteistötoimen johtokunnan puheenjohtaja Ilkka Ertimo kertoen uuden seurakuntakeskuksen nykyvaiheesta.

Varsinaiseen kokoukseen osallistui 42 jäsentä. Kevätkokouksen puheenjohtajana toimi Matti Kulmala ja sihteerinä Riitta Ristolainen. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2015 toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätös ja kokous myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Tuusula-Seuran äänivaltaiseksi edustajaksi Suomen Kotiseutuliiton Kajaanissa pidettävään vuosikokoukseen  valittiin varapuheenjohtaja Jorma Hämäläinen.

Seuran syyskokous pidettiin 23.11.2016 IT-museolla. Läsnä oli 45 osanottajaa. Syyskokousta ennen  julkistettiin Aikakirja XXVII, joka painottuu Tuusula-seura 70 vuotta teemaan. Kokousesitelmän piti Suomen Kotiseutuliiton valtuuston jäsen Risto Piekka aiheena Kotiseudun merkitys.  Esitelmän jälkeen hän jakoi Suomen Kotiseutuliiton myöntämät kultaiset  ansiomerkit  yli 20 vuoden aktiivisesta kotiseututyöstä Mirja Collinille, Ahti Kuusjärvelle, Marja-Leena Laaksolle, Satu Säilälle ja Klaus Winqvistille.

Syyskokouksen puheenjohtajana toimi Matti Kulmala ja sihteerinä Riitta Ristolainen. Seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2017 hyväksyttiin.  Vuoden 2017 jäsenmaksu on edellisen vuoden tapaan 15 Euroa ja  yhteisöjäsenten jäsenmaksu  on 200€. Nuorisojäsenten (15-21 vuotta) jäsenmaksu on edelleen 0€. Syyskokous valitsi seuran  puheenjohtajaksi vuodelle 2017  Jorma Hämäläisen. Uudeksi  jäseneksi johtokuntaan valittiin Jari Anttalainen. Johtokunnassa jatkavat jäseninä Sakari Heikkilä, Klaus Winqvist, Marja-Leena Laakso, Satu Säilä, Seija Paasonen, Jussi Salonen, Erja Kärnä ja Riitta Ristolainen. Toiminnantarkastajiksi vuodelle 2017 valittiin Seppo Yli-Antola ja Jorma Alakoski ja heille varamieheksi Kalevi Parikka.

2.3 Tiedottaminen

Johtokunta lähetti jäsenistölle vuoden aikana kaksi seuran toiminnasta kertovaa jäsenkirjettä, jotka samalla toimivat  kokouskutsuina sääntömääräisiin kevät- ja syyskokouksiin. Jäsenkirje voidaan lähettää sähköpostina niille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen jäsenrekisterissä. Niille jäsenille, joiden sähköpostiosoitetta rekisterissä ei ole, jäsenkirje lähetetään aina postitse. Lisäksi kokouksista tiedotetaan Keski-Uusimaa ja Viikkouutiset lehdissä ja seuran verkkosivuilla.

Jäsenkirjeet ovat myös seuran verkkosivuilla: www.tuusulaseura.fi/jasenkirjeet. Facebook- sivuilla voi antaa kommentteja, vihjeitä tai ”tykkäämisiä” seuran toimintaan liittyen.

2.4 Jäsenet

Tuusula- Seuran jäsenmaksu oli tilivuonna 2016 henkilöjäseniltä 15 euroa ja kannatusjäseniltä 200 euroa. Nuorisojäsenten (15-21 vuotta) jäsenmaksu oli 0€. Kertomusvuoden lopussa henkilöjäseniä oli 506 ja kannatusjäseniä oli 2. Toiminnantarkastajina ovat vuonna 2016 olleet Seppo Yli-Antola ja Matti Kyynäräinen ja heidän varallaan Kalevi Parikka.

2.5 Toimikunnat

Johtokunta nimesi jäsenistään järjestäytymiskokouksessa 25.1.2016 neljä toimikuntaa:

 • Aikakirjatoimikunta (Puheenjohtaja Satu Säilä, jäsen Riitta Ristolainen, jäsen Pentti Vuori)
 • Tapahtumatoimikunta (Puheenjohtaja Sakari Heikkilä, jäsen Marja-Leena Laakso, jäsen Klaus Winqvist)
 • Nuoriso- ja Tulevaisuustoimikunta (Puheenjohtaja Jorma Hämäläinen, jäseninä  Seija Paasonen,  Jussi Salonen,   Erja Kärnä ja  Kirsi Sukula-Ruusunen)

Toimikunnat ovat toteuttaneet johtokunnan antamia linjauksia. Ne ovat raportoineet toiminnastaan johtokunnan kokouksissa.

3. Vaikuttajana toimiminen

3.1 Kaavalausunnot

Seuran johtokunta on linjannut, että Tuusula-Seura ry keskittyy antamaan lausunnotsellaisista Tuusulan kunnan kaavoitushankkeista, jotka liittyvät läheisesti seuran toiminnan tarkoitukseen ja kotiseututyöhön. Rykmentinpuiston kaavasta annettiin lausunto.

3.2 Ruusut

Tuusula- Seura jakaa kevätkokouksessa perinteisesti ruusuja. Ruusuja myönnetään sekä yksityisille henkilöille että yhteisöille myönteisestä toiminnasta oman kotiseutumme ja sen asukkaiden parhaaksi. Kevätkokouksen yhteydessä vuoden 2016 ruusu annettiin Antti Ropposelle ansiokkaasta toiminnasta  Hotelli- Ravintola Gustavelundin monipuolisessa kehittämisessä.

4. Tuusula-Seura 70 vuotta

Seuran 70-vuotisjuhla pidettiin 15.4.2016 Gustavelundissa. Hyvän musiikkohjelman ja illallisen ohella juhlassa kuultiin tuusulalaisen Inka Kallenin kertous esi-isästään kamarineuvos H.J. Viherjuuresta, joka oli Tuusula-Seuran perustamisen puuhamies. Juhlaan osallistui 130 henkilöä.

5. Lasten kotiseutuleiri

Juhlavuoden teemana oli myös nuoriso. Siinä tarkoituksessa seura suunnitteli ja järjesti Pikku-Tuusula – nimisen kotiseutuleirin 8-12 –vuotiaille tuusulalaisille Ilmatorjuntamuseon tiloissa 13.-17.6.2016. Leirille osallistui 30 lasta. Leiriä tukivat taloudellisesti mm Tuusulan kunta, Lions Club Tuusula, Tuusulan Rotaryklubi, Kesko Oyj ja Aktia-Säätiö. Johtokunnan useiden jäsenten työpanos oli merkittävä.

6. Muut yleisötapahtumat

Tuusula-Seura oli edellä mainittujen lisäksi järjestämässä tai yhdessä muiden kanssa tekemässä seuraavia tapahtumia:

 • jäsenmatka Orimattilan taidemuseoon ja Urk Kekkosen arkistoon syyskuussa
 • teatterimatka jäsenille Lahteen lokakuussa
 • laskiaisrieha It-museolla
 • Klaavolan kyläjuhla Tuusula-viikolla heinäkuussa
 • johtokunnan retki Hankoon toukokuussa
 • Aleksis Kiven muistotilaisuus lokakuussa
 • Pop Up –tapahtumat vanhassa S-Marketissa touko- ja marraskuussa
 • tuusulalaisten yhdistysten yhteismyyjäiset joulukuussa

7. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tuusula-Seura on tehnyt hyvää yhteistyötä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Kunnan kulttuuri- ja museotoimi  sekä seurakunta ovat olleet tärkeitä kumppaneita Tuusula-viikolla sekä Tuomaanpäivän tapahtumissa. Ilmatorjuntamuseo tapahtuma- ja kokoontumistiloineen on seuralle hyvä kumppani. Keski-Uusimaa ja Viikkouutiset paikallisina lehtinä ovat niin ilmoitusvälineinä kuin uutisoijina hoitaneet seuran viestintää. Myös sosiaalinen media toimii jo seuran arjessa.

8. Julkaisutoiminta

Aikakirja XXVII julkaistiin marraskuussa syyskokouksen yhteydessä. Pääsisältönä oli Tuusula-Seuran 70 vuotta  entisten puheenjohtajien ja  muiden  toimijoiden muistelmina ja toimintakertomustiivistelminä. Juhlaillallisella Inka Kallenin pitämä puhe on myös Aikakirjaan taltioitu. Vanhaa Tuusulaa kuvaa kunnallisneuvos Raimo Mannerin kertomus elämästä seuran perustamisvuonna ja  tätä päivää arvio Tuusulan  nykytilasta sekä elävä kertomus Pikku-Tuusula –leiristä. Aikakirjan painos oli 700 kpl.

9. Suomen Kotiseutuliitto ry

Varapuheenjohtaja Jorma Hämäläinen osallistui seuran edustajana valtakunnallisille kotiseutupäiville Kajaanissa 4.-7.8.2016. Tuusula-Seura isännöi marraskuussa uusmaalaisten kotiseutuyhdistysten tapaamista.