Lausunto Hyrylän palvelukeskuksesta

12.2.2021


Tuusula-Seuran lausunto Hyrylän keskustan palvelukeskuksen suunnitelmasta.

Tuusula-Seura esittää seuraavaa:


Kyseinen hanke on mittasuhteiltaan aivan liian suuri Hyrylän nykyiseen
keskukseen.

Se peittää alleen keskeisellä paikalla olevan jo vakiintuneen torialueen.
Samalla tuhotaan mittakaavaltaan ja materiaaleiltaan inhimillisen
kylänäkymä, johon kuuluu osana myös nykyinen kunnantalo.

Varuskunnan arvokkaimmat vanhat rakennukset ja puisto jäävät aivan liian
ahtaalle suuren massan varjoon. Ne vaativat ympärilleen tilaa, koska ne
edustavat Hyrylän vanhinta ja kauneinta rakennuskantaa.

Nykyinen linja-autoasema on erinomaisella paikalla se on toiminnaltaan
ylivoimaisen hyvä verrattuna ehdotettuun uuteen sijaintiin. Myöskin kaikki
siihen liittyvät toiminnot ovat selkeästi paremmat, kuin se mitä on esitetty
tilalle. Luonnoksista näkyy selvästi, että kaavoittajalla on ollut suuria
vaikeuksia sijoittaa linja-autoasemaa uuteen paikkaan ja tulos on paljon
nykyistä huonompi.

Kirjasto toimii erinomaisesti asiakkaiden odotustilana ja pääsy sinne on
bussilla erinomainen verrattuna kaikkiin uusiin ehdotuksiin.

Taksiasema palvelee tässä paikassa parhaiten sekä bussi-, että
terveyskeskusasiakkaita.

Liian suuren kauppakeskuksen sijoittaminen aivan kylän keskeisimmälle
paikalle ruuhkauttaa jo ennestäänkin hankalan alueen liikenteen. Miksi
pitäisi sijoittaa kylän kaksi suurinta kauppakeskusta aivan toistensa
viereen? Eikö olisi pelkästään alueen asukkaiden kannalta parempi, että se
sijoitettaisiin erilleen toisistaan, jolloin eri osissa kylää asuvilla
asukkailla olisi oma lähikauppa?


Hyrylän kaltainen kunnan keskusta ei pidä väkisin muuttaa nykyisestä
avarasta, puistomaisesta ja pienimuotoisesta kotoisesta tilasta ahtaaksi ja
korkeiden rakennusten ympäröimäksi persoonattomaksi tilaksi. Samanlaiseksi,
kuin on kaikissa lähiseutujen taajamissa, joissa kukaan ei aisti mitään
kotoista eikä persoonallista tunnelmaa.