Tuusula-Seuran lausunto Puistokylän asemakaavasta

8.10.2021

Kuntasuunnittelu / kaavoitus

PL 60, 04301

TUUSULA

kaavoitus@tuusula.fi

Puistokylä asemakaava nro 3589, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tuusula-Seuran mielipide

Lausumme Puistokylän asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seuraavaa:

1.

Rykmentinpuiston osayleiskaavan uudelleen arviointi on suoritettava Puistokylän asemakaavahankkeen rinnalla

Eteläinen Tuusula on murroksessa yhdyskuntasuunnittelun näkökulmasta. Parhaillaan vaikuttava pandemia-aika on muuttanut ihmisten asumiseen liittyvien tekijöiden tärkeysjärjestystä. Luontoarvojen korostuminen, meneillään oleva pandemia, digitalisaatio, ilmastonmuutos ja ihmisten muuttuneet arvot työntekoon, asumiseen ja elämiseen ovat muuttuneet viimeisen vuosikymmenen aikana suuresti. Rykmentinpuiston osayleiskaavan lähtökohta on vuoden 2008 kansainvälisessä arkkitehtuurikilpailussa. Näin ollen Rykmentinpuiston osayleiskaavan perusta on vanhentunut.

2.

Asemakaavaluonnoksia on oltava riittävästi

Vuoden 2013 Rykmentinpuiston asemakaavaluonnos, jossa myös Puistokylä on mukana, on vanhentunut. Tässä asemakaavahankkeessa on edettävä asemakaavaluonnosvaiheen kautta. Ak-luonnoksia on oltava riittävästi, mielellään 4-5 erilaista. Näistä yhden on oltava vaihtoehto, jossa Puistokylä säilyy nykymuodossaan.

3.

Hyrylän urheilukeskuksen tulevaisuus on turvattava

Tuusulan kunta on panostanut Hyrylän urheilukeskuksen tulevaisuuteen. Tässä yhdymme Tuusulan sivistyksen toimialueen lautakuntien Kasvatus- ja sivistyslautakunta 18.5. ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 20.5.2021 lausuntoihin. Niistä etenkin seuraavat ydinkohdat on huomioita tulevissa Puistometsän ja Rykmentinpuiston suunnitelmissa.

Lausunnon ydinkohdat

  • Puistokylän suunnittelussa tulee arvioida uudelleen Rykmentinpuiston osayleiskaavan tavoitteita asuntotuotannon määrästä ja laadusta sekä toisaalta luonto- ja virkistysalueiden suhdetta asuntotuotantoon. 
  • OAS:an tavoitteet ja suunnitelmassa mainitut asuntotuotannon lisäämiseen liittyvät toimenpiteet ovat ristiriidassa keskenään.
  • Luonnon ja virkistyksen tarjoaman potentiaalin tulee ohjata Rykmentinpuiston alueen kehitystyötä. Se tulee nähdä Tuusulan vahvana vetovoimatekijänä, ja tavoitteeksi tulee asettaa yhtenäisen ja keskuspuistomaisen alueen tarjoaminen kuntalaisten liikkumiseen.
  • Rykmentinpuisto on urheilukeskuksen laajentumissuunta.
  • Urheilukeskuksen liikenteen ja turvallisuuden sekä saavutettavuuden tarpeet lisääntyvät kävijämäärien kasvaessa
  • Ampumahiihtostadionin toimintaedellytykset tulee turvata
  • Vihreä asuinympäristö kannustaa tutkimusten mukaan liikkumaan. Puistokylän tulee tarjota kuntalaisten liikkumista ja hyvinvointia edistäviä palveluita

Tuusulassa 8. päivänä lokakuuta 2021

Tuusula-Seura ry

Sakari Heikkilä                                                       Ritva Ohmeroluoma

Puheenjohtaja                                                          Sihteeri