TUUSULA-SEURA RY:N LAUSUNTO KOILLIS-HYRYLÄN KATUALUEIDEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMASTA

1.7.2023

TUUSULA-SEURA RY:N LAUSUNTO KOILLIS-HYRYLÄN KATUALUEIDEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN YLEISSUUNNITELMASTA Tuusula-Seura ry esittää lausuntonaan otsikossa mainitusta asiasta seuraavaa: Kyseistä ohitustietä on suunniteltu useita eri kertoja aina 1970-luvulta alkaen. Pääosin se noudattaa samoja linjoja kuin alusta alkaen. Itse pääteihin ei seuralla ole kotiseutuyhdistyksenä erityistä lausuttavaa. Sen sijaan vaikein kohta on ohitustien liittyminen Järvenpääntiehen ja se mihin kaikkeen se vaikuttaa Kirkkotien liikenteen osalta. Se on myös osa Kirkkotie-Rantatien kulttuurimaisemaa, joka tulee ottaa huomioon suunnittelussa. Kunta on tehnyt erilaisia suunnitelmia Tuuskodon alueen kaavoittamisesta asuinalueeksi, jonne tulisi kymmeniä uusia asuntoja, jolloin liikenne Kirkkotien pohjoispäässä lisääntyisi moninkertaiseksi. Jo nykyisellään tie on vilkkaasti liikennöity ja se on etenkin pyöräilijöiden ja kävelijöiden suuressa suosiossa. Koska kyseiselle tieosuudelle ei ole mahdollista tehdä kevyenliikenteen väylää, ei ole enää turvallista kasvattaa liikennemääriä nykyisestään. Tässä yhteydessä tulee ratkaista myös se, miten tämä Kirkkotien osuus hoidetaan. Siksi on syytä harkita kannattaako Tuuskodon alueelle kaavoittaa huomattavasti lisää asutusta, jos tieyhteys ja liikenne ei toimi. Ongelmana on myös se, että jos liikenneympyrään voidaan tehdä vain neljä liittymää, niin joku nykyisistä pitää poistaa. Silloin kysymykseen tulee vain Kirkkotien katkaisu, jolloin siitä tulisi pihakatu. Se päättyisi vanhalle kunnantalolle ja jatkuisi kevyenliikenteenväylänä Rantatielle, jota saa käyttää vain kevyt liikenne ja alueen asukkaat. Valitettavasti samalla poistuu yhtenäinen Kirkkotien-Rantatien kulttuurireitti. On ratkaistava myös Keudan kohdalla oleva liittymä Järvenpääntiehen, muutoin asia ei korjaannu. Tuusula-Seura ry Johtokunta