Kevätkokokous 25.3.14, kuvia

Kunniajäsenet Raili Kuusjärvi ja Toivo Lumme
Tuuula-Seuran ruusun sai Tuusulan kunnan museoamnuenssi Jaana Koskenranta ansioistaan Tuusulan historian dokumntoinnissa ja avusta muille historiasta kiinnostuneille
Yleisöä kevätkokouksessa