Tuusulanjärven opasteiden kokousmuistio 25.3.2014

Tuusulanjärven kierron opastus – suunnittelukokous

 

Aika:                                   Tiistai 25.3.2014 kello 14.00 –

Paikka:          Tuusulan kunnantalo, valtuustosali

 

 

Liitteet

 

 1. Asialista ja läsnäolijat
 2. Ilkka Ertimon esitys Tuusulanjärven opasteiden valmistelusta

 

Muistio

 

 

 1. Tuusula-Seuran puheenjohtaja Ilkka Ertimo avasi kokouksen klo 14.05 ja toimi kokouksen puheenjohtajana.
 2. Asialista ja läsnäolijat, liite 1
 3. Ilkka Ertimo esitteli opastushankkeen, toteutussuunnitelmaluonnoksen ja sen kustannusarvion, liite 2
 4. Hankkeen toteutuksesta päättäminen

 

Järvenpään kaupungin kulttuurijohtaja Kalle Jämsen totesi, että Järvenpään kaupungilla ei ole tänä vuonna rahoitusta hankkeeseen. Viime vuoden Järvenpää- ja Tuusula-seurojen Järvenpään kaupunginjohtajalle lähettämän pohjalta on laadittu opaskartta, joka on ollut suosittu ja nyt loppumassa.

 

Tuusulan kunnan kulttuuri- ja museotoimentoimenjohtaja Marke Naski-Multanen totesi, että Tuusula on varautunut hankkeeseen opaskylttien tekstien osalta. Museotoimi tuottaa tarvittavat tekstit. Tuusulan kunnan tekninen johtaja Jyrki Kaija totesi, ettei teknisen toimen budjettiin ole hankkeelle kohdennettua rahoitusta. Jos kyseessä on investointi, rahoitus voisi olla tänäkin vuonna mahdollinen, jos sellainen voidaan nyt budjetissa olevista investointirahoista osoittaa tai siihen uutta rahoitusta poliittisten päättäjien toimesta saadaan.

 

Todettiin, että hanke ei toteutune v. 2014 aikana.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että perustetaan työryhmä valmistelemaan asiaa siten, että tarvittava rahoitus saadaan viimeistäänkin sisällytettyä sekä Järvenpään kaupungin että Tuusulan kunnan vuoden 2015 talousarvioihin.

 

Ehdotus hyväksyttiin.

 

 1. Valmistelutyöryhmän nimeäminen
 • Järvenpään kaupunki: Järvenpään kaupunki ei halunnut nimetä viranhaltijaa työryhmän jäseneksi.
 • Tuusulan kunta: Jaana Koskenranta ja lisäksi asiantuntijana tarvittaessa Tuomo Sipilä. Myös kunnan tekninen toimi antaa tarvittaessa tukea työryhmälle.
 • Tuusulanjärven Matkailuyhdistys: Mikko Lamminpää
 • Järvenpää-Seura: Tarja Vuokkovaara
 • Tuusula-Seura: Ilkka Ertimo

 

Sovittiin, että työryhmä raportoi kunnanjohtaja Hannu Joensivulle ja kaupunginjohtaja Erkki Kukkoselle.

 

 1. Muut keskusteltavat asiat

 

Todettiin, että opasteet tulee olla ainakin suomeksi ja englanniksi. Työryhmä selvittää mm. minkälaisia lupia opasteiden pystytys vaatii, onko opasteiden ulkonäölle vaatimuksia, tekee reittisuunnitelman jne.

 

 

Tuomo Sipilä ehdotti, että rahoituksen järjestämiseksi tehdään keräys esim. järven kiertäjiltä. Myös reitin varrella olevat yritykset saattavat olla kiinnostuneita osallistumaan hankkeen rahoitukseen. Sipilän ehdotus todettiin hyväksi ja Ilkka Ertimo lupasi selvitellä asiaa.

 

Marika Karhula Järvenpäästä kertoi, että viime vuonna tehtyä opaskartasta tehdään 6000 kappaleen lisäpainos kesäksi. Sekä Järvenpään kaupunki että Tuusulan kunta osallistuvat lisäpainoksen kustannuksiin.

 

Marke Naski-Multanen kertoi, että pyöräilijän opaskartta Tuusulanjärven kierrosta on olemassa ja muitakin karttoja ja esitteitä on Tuusulassa saatavilla. Kunnan verkkosivuilla on järven kiertoon liittyviä karttoja ja myös VirtuaaliTuusulassa on paljon tietoa Tuusulanjärvestä ja sen kohteista.

 

 

 1. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.55

 

 

 

Muistion laati

Riitta Ristolainen

Tuusula-Seuran sihteeri